Jeremia 25:1–38

25  Detta är det ord som kom till Jeremia angående hela Judas folk under Jehojạkims, Josịas sons, Judas kungs, fjärde regeringsår,+ det vill säga Nebukadnẹssars, Babylons kungs, första regeringsår.  Så här sa profeten Jeremia angående* hela Judas folk och alla Jerusalems invånare:  ”Under 23 år, ända sedan Josịas, Amons sons, Judas kungs, 13:e regeringsår+ fram tills i dag, har Jehovas ord kommit till mig. Gång på gång har jag talat* till er, men ni har aldrig velat lyssna.+  Och Jehova sände alla sina tjänare profeterna till er, han sände dem gång på gång.* Men ni ville inte höra på det örat, utan ni vägrade lyssna+  när de sa: ’Vänd om från era onda vägar och ert onda handlingssätt.+ Då ska ni en lång tid framöver få bo i det land som Jehova för länge sedan gav till er och era förfäder.  Följ inte andra gudar, tjäna dem inte och böj er inte ner för dem, och kränk mig inte med det ni själva har tillverkat. För då kommer jag att sända olycka över er.’  ’Men ni ville inte lyssna på mig’, säger Jehova, ’utan ni kränkte mig med det ni själva hade tillverkat, till er egen olycka.’+  Därför säger arméernas Jehova: ’”Eftersom ni inte lydde mina ord  sammankallar jag alla folken i norr”,+ säger Jehova, ”och kallar på Nebukadnẹssar, Babylons kung, min tjänare.+ Jag ska föra dem mot detta land,+ mot alla som bor här och mot alla länder runt omkring.+ Jag ska utplåna* dem och göra dem till något man chockeras över och hånfullt visslar åt. De ska bli ödelagda för all framtid. 10  Jag ska sätta stopp för jubelropen och brudgummens och brudens glädje,+ handkvarnens ljud och lampans ljus. 11  Hela landet ska läggas i ruiner och bli till något man chockeras över, och dessa folk ska tjäna Babylons kung i 70 år.”’+ 12  ’Men när de 70 åren har gått+ ska jag straffa* Babylons kung och den nationen för deras synder’,+ säger Jehova, ’och jag ska göra kaldéernas land till en ödslig ödemark för all framtid.+ 13  Landet ska drabbas av allt som jag har varnat det för, ja allt som står skrivet i denna bok med Jeremias profetior mot alla nationerna. 14  Många nationer och stora kungar+ ska göra dem till slavar,+ och jag ska behandla dem efter deras handlingssätt och efter vad deras gärningar förtjänar.’”+ 15  För så här sa Jehova, Israels Gud, till mig: ”Ta denna bägare med vredens vin ur min hand, och låt alla de nationer som jag sänder dig till dricka den. 16  Och de ska dricka tills de raglar fram och uppför sig som galna på grund av det svärd som jag sänder bland dem.”+ 17  Så jag tog bägaren ur Jehovas hand, och jag gav den till alla de nationer som Jehova sände mig till och lät dem dricka:+ 18  Jerusalem och städerna i Juda,+ dess kungar och furstar, för att lägga dem i ruiner och göra dem till en förbannelse+ och till något man chockeras över och hånar, som nu håller på att ske; 19  farao, Egyptens kung, och hans tjänare, hans furstar och hela hans folk+ 20  och utlänningarna som bor bland dem; alla kungar i Us; alla kungar i filistéernas land,+ i Ạshkelon,+ Gaza, Ekron och det som är kvar av Ashdod; 21  Edom,+ Moab+ och ammoniterna;+ 22  alla kungar i Tyros, alla kungar i Sidon+ och kungarna i kustländerna* på andra sidan havet; 23  Dedan,+ Tema, Bus och alla med håret klippt vid tinningarna;+ 24  alla arabernas kungar+ och alla kungar över de olika folk som bor i vildmarken; 25  alla Simris kungar, alla Elams kungar+ och alla medernas kungar;+ 26  alla kungar i norr, både i när och fjärran, den ene efter den andre, och världens alla andra riken som är på jordens yta. Och kungen av Sesak*+ ska få dricka efter dem. 27  ”Du ska säga till dem: ’Så här säger arméernas Jehova, Israels Gud: ”Drick tills ni blir så berusade att ni spyr och ramlar omkull och inte kan resa er+ på grund av det svärd som jag sänder bland er.”’ 28  Men om de vägrar ta bägaren ur din hand och dricka ska du säga till dem: ’Så här säger arméernas Jehova: ”Ni måste dricka! 29  Jag börjar ju med att sända olycka över den stad som bär mitt namn.+ Så skulle då ni komma undan straff?”’+ ’Ni ska inte komma undan straff, för jag kallar på ett svärd och riktar det mot alla som bor på jorden’, säger arméernas Jehova. 30  Och du ska profetera allt detta för dem och säga: ’Jehova ska ryta från höjden,han ska höja upp sin röst från sin heliga boning. Han ska ryta högt mot sin uppehållsort. Han ska ropa som en som trampar vinpressen,sjunga i triumf över alla som bor på jorden.’ 31  ’Ett dån ska ljuda till jordens ände,för Jehova har en rättstvist med nationerna. Han ska själv döma alla människor.+ Åt svärdet överlämnar han de onda’, säger Jehova. 32  Så här säger arméernas Jehova: ’En olycka sprider sig från nation till nation,+och en väldig storm ska bryta lös från jordens yttersta ände.+ 33  De som den dagen blir slagna av Jehova ska ligga utspridda från jordens ena ände till den andra. Man ska inte sörja dem, inte heller ska de samlas ihop eller begravas. De ska bli till gödsel på marken.’ 34  Jämra er, ni herdar, och ropa! Vältra er i aska, ni mäktiga i hjorden,för tiden är inne då ni ska slaktas och skingras. Ni ska falla och krossas som ett dyrbart kärl! 35  Herdarna har ingenstans att fly,och de mäktiga i hjorden har ingen möjlighet att komma undan. 36  Hör hur herdarna roparoch de mäktiga i hjorden jämrar sig! För Jehova ödelägger deras betesmark. 37  De fridfulla boningarna har gjorts livlösapå grund av Jehovas brinnande vrede. 38  Han har lämnat sitt bo likt ett ungt lejon.+ Deras land har blivit till något man chockeras överpå grund av det grymma svärdetoch hans brinnande vrede.”

Fotnoter

Eller ”till”.
Ordagrant ”Jag steg upp tidigt och talade”.
Ordagrant ”steg upp tidigt och sände dem”.
Eller ”viga .⁠.⁠. åt tillintetgörelse”. Se Ordförklaringar under ”Viga åt tillintetgörelse”.
Eller ”kräva räkenskap av”.
Eller ”i kustlandet”. Ordagrant ”på ön”.
Detta verkar vara ett kryptogram (chiffer) för Babel (Babylon).

Studienoter

Media