Jeremia 19:1–15

19  Så här säger Jehova: ”Gå och köp en lerkruka hos en krukmakare.+ Ta med dig några av folkets äldste och några av prästernas äldste  och gå ut till Hinnoms sons dal,+ vid ingången till Lerskärvsporten. Där ska du ropa ut de ord som jag talar till dig.  Du ska säga: ’Hör Jehovas ord, ni Judas kungar och ni Jerusalems invånare. Så här säger arméernas Jehova, Israels Gud: ”Jag ska sända en sådan olycka över denna plats att det kommer att ringa i öronen på alla som får höra om den.  De har nämligen övergett mig+ och gjort denna plats främmande.+ Där offrar de till andra gudar, gudar som varken de, deras förfäder eller Judas kungar kände, och de har fyllt denna plats med oskyldigt blod.+  De byggde offerhöjder åt Baal för att bränna upp sina barn som offer åt Baal.+ Något sådant hade jag inte befallt eller talat om, nej, det var fullständigt otänkbart för mig.”’+  ’”Därför kommer det dagar”, säger Jehova, ”när denna plats inte längre ska kallas Tofet eller Hinnoms sons dal, utan Dråpdalen.+  På denna plats ska jag omintetgöra Judas och Jerusalems planer, och jag ska låta dem falla för motståndarnas svärd och för sina mordlystna fiender. Jag ska ge deras lik som mat åt himlens fåglar och åt markens djur.+  Och jag ska göra denna stad till något man chockeras över och hånar.* Alla som drar förbi ska stirra förskräckt och vissla föraktfullt när de ser stadens alla plågor.+  Under belägringen ska jag få dem att äta sina söners och sina döttrars kött. I sin desperation ska den ene äta den andres kött när de omringas av sina mordlystna fiender.”’+ 10  Slå sedan sönder krukan inför ögonen på männen som går med dig 11  och säg till dem: ’Så här säger arméernas Jehova: ”Så här kommer jag att krossa detta folk och denna stad, som man krossar en krukmakares lerkruka så att den aldrig mer går att laga. Och man ska begrava de döda i Tofet tills det inte längre finns någon plats kvar att begrava på.”’+ 12  ’Så ska jag göra med denna plats och med dem som bor här’, säger Jehova, ’jag ska göra denna stad lik Tofet. 13  Och husen i Jerusalem och Judas kungars hus ska bli lika orena som den här platsen, Tofet,+ ja alla de hus där man använt taken till att offra åt himlens hela här*+ och frambära dryckesoffer åt andra gudar.’”+ 14  När Jeremia återvände från Tofet, dit Jehova hade sänt honom för att profetera, ställde han sig på förgården till Jehovas hus och sa till folket: 15  ”Så här säger arméernas Jehova, Israels Gud: ’Över denna stad och över alla dess underlydande städer ska jag sända all den olycka som jag har uttalat mot den, eftersom de envist har vägrat* lyda mina ord.’”+

Fotnoter

Ordagrant ”till något att vissla åt”.
Syftar på himlakropparna.
Ordagrant ”de har gjort sin nacke hård för att inte”.

Studienoter

Media