Jeremia 16:1–21

16  Jehovas ord kom till mig igen:  ”Du ska inte gifta dig, och du ska inte skaffa söner och döttrar på denna plats.  För så här säger Jehova om de söner och de döttrar som föds här och om de mödrar som föder dem och om de män som blir fäder till dem i detta land:  ’De ska duka under för dödliga sjukdomar,+ och ingen ska sörja dem eller begrava dem. De ska bli som gödsel på marken.+ De ska förgås genom svärd och genom svält,+ och deras lik ska himlens fåglar och markens djur äta upp.’   För så här säger Jehova: ’Gå inte in i ett hus där man sörjer,*gå inte dit för att gråta eller beklaga sorgen.’+ ’För jag har tagit bort min frid från detta folk’, säger Jehova,’och även min lojala kärlek och barmhärtighet.+   Både hög och låg ska dö i detta land. De ska inte få någon begravning,ingen ska sörja dem,och ingen ska skära sig eller raka sitt huvud för deras skull.*   Ingen ska ordna med mat åt dem som sörjerför att trösta dem i sorgen över den döde. Ingen ska ge dem tröstebägaren att drickaför att de förlorat sin far eller mor.   Och gå inte in i ett hus där det är fest,slå dig inte ner med dem för att äta och dricka.’  För så här säger arméernas Jehova, Israels Gud: ’På denna plats, i er livstid och inför ögonen på er, ska jag tysta jubelropen och brudgummens och brudens glädje.’+ 10  När du berättar allt som jag har sagt för folket kommer de att fråga: ’Varför har Jehova sagt att vi ska drabbas av denna stora olycka? Vilken överträdelse och vilken synd har vi begått mot Jehova, vår Gud?’+ 11  Då ska du svara dem: ’”Era förfäder övergav mig”,+ säger Jehova, ”och följde andra gudar och böjde sig ner och tillbad dem.+ Mig övergav de, och min lag höll de inte.+ 12  Och ni har uppfört er mycket värre än era förfäder.+ Alla följer envist sitt eget onda hjärta i stället för att lyda mig.+ 13  Därför ska jag kasta ut er från det här landet, till ett land som varken ni eller era förfäder känner till.+ Där ska ni tvingas tillbe andra gudar både natt och dag,+ för jag ska inte visa er någon barmhärtighet.”’ 14  ’Men det kommer dagar’, säger Jehova, ’när ingen längre ska säga: ”Så sant Jehova lever, han som förde Israels folk ut ur Egypten.”+ 15  I stället ska man säga: ”Så sant Jehova lever, han som förde Israels folk ut ur landet i norr och ut ur alla länder som han hade skingrat dem till.” Och jag ska föra tillbaka dem till deras land, det som jag gav deras förfäder.’+ 16  ’Jag sänder bud efter många fiskare’, säger Jehova,’och de ska fiska dem. Sedan ska jag sända bud efter många jägare,och de ska fånga dem på alla kullar och höjderoch i alla klyftor i bergen. 17  För jag håller ögonen på allt de gör.* De kan inte gömma sig för mig,och deras överträdelser har inte varit dolda för mina ögon. 18  Först ska jag låta dem betala fullt ut för sina överträdelser och synder,+eftersom de har orenat mitt land med sina livlösa figurer,* sina avskyvärda avgudar,och fyllt min arvedel med allt motbjudande.’”+ 19  Jehova, min styrka och min fästning,min fristad i svåra tider,+till dig ska nationerna komma från jordens ändar,och de ska säga: ”Det våra förfäder fick i arv var bara lögn,det var bara meningslöst och tomt.”+ 20  Kan en människa tillverka gudar åt sig? I så fall är det inga verkliga gudar.+ 21  ”Därför ska jag visa dem,en gång för alla ska de få se min styrka och makt,och de ska inse att mitt namn är Jehova.”

Fotnoter

Eller ”håller sorgehögtid”.
Syftar på hedniska sorgeriter som tydligen förekom i det avfälliga Israel.
Ordagrant ”på alla deras vägar”.
Ordagrant ”med liken av”.

Studienoter

Media