Hosea 3:1–5

3  Sedan sa Jehova till mig: ”Du ska än en gång älska den kvinna som är älskad av en annan man och som är otrogen,+ precis som Jehova älskar Israels folk,+ trots att de vänder sig till andra gudar+ och älskar russinkakor.”*  Så jag köpte henne för 15 silverstycken och 1,5 homer* korn.  Och jag sa till henne: ”Du ska vara min i många dagar. Du får inte prostituera dig,* och du får inte ligga med någon annan man, och jag ska inte heller ligga med dig.”  Under lång tid* ska Israels folk nämligen vara utan kung+ och furste, utan offer och heliga stoder, utan efod+ och husgudar.*+  Därefter ska Israels folk vända tillbaka och söka Jehova, sin Gud,+ och David, sin kung.+ Och i de sista dagarna ska de bävande komma till Jehova för att få hans godhet.+

Fotnoter

Dvs. sådana som användes i avgudadyrkan.
330 l. En homer motsvarade 220 l. Se Tillägg B14.
Eller ”vara otrogen”, ”vara promiskuös”.
Ordagrant ”många dagar”.
Eller ”terafimbilder”.

Studienoter

Media