Hesekiel 44:1–31

44  Han förde mig tillbaka till tempelområdets yttre port i öster,+ och den var stängd.+  Jehova sa till mig: ”Den här porten ska vara stängd. Den får inte öppnas, och ingen får gå in genom den. Jehova, Israels Gud, har gått in genom den,+ och därför ska den förbli stängd.  Men hövdingen ska sitta i porten och äta bröd inför Jehova,+ för han är hövding. Han ska gå in genom portbyggnadens förhall och sedan gå ut samma väg.”+  Sedan förde han mig genom den norra porten till templets framsida. Och jag såg hur Jehovas härlighet hade uppfyllt Jehovas tempel.+ Då kastade jag mig ner med ansiktet mot marken.+  Jehova sa till mig: ”Människoson, var uppmärksam,* och titta och lyssna noga på allt som jag berättar för dig om de stadgar och lagar som gäller Jehovas tempel. Lägg noga märke till ingången till templet och alla utgångar från helgedomen.+  Du ska säga till israeliterna, det upproriska folket: ’Så här säger den suveräne Herren Jehova: ”Jag har fått nog av era motbjudande handlingar, ni Israels folk.  När ni tillåter att utlänningar som är oomskurna till både kropp och hjärta går in i min helgedom, vanhelgas mitt tempel. Ni frambär bröd, fett och blod åt mig samtidigt som ni bryter mitt förbund genom alla era motbjudande handlingar.  Ni har inte tagit hand om mina heliga ting.+ I stället låter ni andra sköta plikterna i min helgedom.”’  ’Så här säger den suveräne Herren Jehova: ”Ingen utlänning i Israel som är oomskuren till kött och hjärta får komma in i min helgedom.”’ 10  ’Och de leviter som övergav mig+ när Israel vände sig bort från mig och följde sina avskyvärda avgudar* ska få ta konsekvenserna av sin synd. 11  Sedan ska de bli tjänare i min helgedom. De ska ha tillsyn över templets portar+ och tjänstgöra vid templet. De ska slakta brännoffret och slaktoffret för folket, och de ska stå inför folket och betjäna dem. 12  Eftersom de betjänade israeliterna inför deras avskyvärda avgudar och fick dem att snava och synda,+ har jag lyft upp min hand mot dem i en ed’, säger den suveräne Herren Jehova, ’och de ska få ta konsekvenserna av sin synd. 13  De ska inte få träda fram inför mig och tjäna som mina präster eller få komma i närheten av mina heliga eller högheliga ting. De ska få bära skammen för allt det avskyvärda de har gjort. 14  Men jag ska låta dem sköta plikterna i templet. De ska ta hand om arbetet och allt som ska göras där.’+ 15  ’Men Sadoks söner,+ de levitiska präster som tog hand om plikterna i min helgedom när israeliterna vände sig bort från mig,+ ska få träda fram inför mig och utföra tjänst och frambära fettet+ och blodet’,+ säger den suveräne Herren Jehova. 16  ’Det är de som ska få gå in i min helgedom. De ska gå fram till mitt bord* och utföra tjänst för mig,+ och de ska sköta plikterna de har mot mig.+ 17  När de går in i portarna till den inre förgården ska de ha på sig linnekläder.+ De får inte ha på sig något av ylle när de utför tjänst i portarna till den inre förgården eller innanför dem. 18  De ska ha linneturbaner på huvudet, och korta linnebyxor ska täcka deras höfter.+ De får inte ha på sig något som får dem att svettas. 19  Innan de går ut på den yttre förgården, den yttre förgården där folket är, ska de ta av sig kläderna som de har utfört tjänst i+ och lägga dem i de heliga matsalarna.*+ Sedan ska de ta på sig andra kläder, så att de inte gör folket heligt med sina kläder. 20  De får inte raka sitt huvud,+ men de får inte heller låta håret bli långt. De måste klippa håret på sitt huvud. 21  Prästerna får inte dricka vin när de ska utföra tjänst på den inre förgården.+ 22  De får inte gifta sig med en änka eller en frånskild kvinna,+ men de kan gifta sig med en israelitisk jungfru eller änkan efter en annan präst.’+ 23  ’De ska lära mitt folk skillnaden mellan det som är heligt och det som inte är heligt, mellan det som är rent och det som inte är rent.+ 24  De ska vara domare i rättsfall,+ de ska döma enligt mina lagar.*+ De ska följa de lagar och stadgar jag har gett om alla mina högtider,+ och de ska hålla mina sabbater heliga. 25  De får inte komma i närheten av en död människa, för då blir de orena. De får bara orena sig om den som har dött är deras far eller mor, son eller dotter, bror eller ogifta syster.+ 26  Efter prästens rening måste det sedan gå sju dagar. 27  Den dag han går in på den heliga platsen, in på den inre förgården, för att utföra tjänst på den heliga platsen, ska han frambära ett syndoffer för sig själv’,+ säger den suveräne Herren Jehova. 28  ’Detta är den andel* de ska få: Jag är deras andel.+ Ni ska inte ge dem någon egendom i Israel, för jag är deras egendom. 29  Det är de som ska äta sädesoffret,+ syndoffret och skuldoffret.+ Allt som är reserverat för heligt bruk i Israel ska tillhöra dem.+ 30  Det bästa av den första mogna grödan och allt som ni ger som bidrag ska tillhöra prästerna.+ Och ni ska ge det första grovmalda mjölet till prästen.+ Detta kommer att leda till välsignelse för era hushåll.+ 31  Prästerna får inte äta en fågel eller ett djur som har självdött eller dödats av ett annat djur.’+

Fotnoter

Ordagrant ”inrikta ditt hjärta”.
Det hebreiska uttrycket är möjligen besläktat med ett ord som betyder ”dynga” och används för att uttrycka förakt.
Eller ”altare”.
Eller ”kamrarna”.
Eller ”rättsliga beslut”.
Ordagrant ”arvedel”.

Studienoter

Media