Hesekiel 42:1–20

42  Sedan förde han mig ut till den norra delen av den yttre förgården.+ Och han förde mig till byggnaden med matsalar som låg bredvid det öppna området,+ norr om den angränsande byggnaden.*+  Längden på den norra sidan, där det fanns en ingång, var 100 alnar,* och bredden var 50 alnar.  Den låg mellan den inre förgården, som var 20 alnar bred,+ och stenläggningen på den yttre förgården. Den hade loftgångar mitt emot varandra i tre våningar.  Mellan raderna av matsalar* fanns det en gång,+ och den var 10 alnar bred och 100 alnar lång,* och ingångarna till matsalarna var mot norr.  Matsalarna på den översta våningen var smalare än de på den nedersta och den mellersta, eftersom loftgångarna tog mer utrymme.  De var nämligen byggda i tre våningar, men de saknade pelare, sådana som på förgårdarna. Det var därför golvytan var mindre i de översta matsalarna än i de nedersta och de mellersta.  Bredvid matsalarna ut mot den yttre förgården fanns en stenmur mitt emot de andra matsalarna, och den var 50 alnar lång.  Raden med matsalar som låg ut mot den yttre förgården var 50 alnar lång, men raden med matsalar in mot templet var 100 alnar lång.  Matsalarna hade en ingång i den östra änden, där man kunde komma upp till dem från den yttre förgården. 10  I söder var det också matsalar innanför den östra stenmuren mot förgården, bredvid det öppna området och byggnaden.*+ 11  Mellan raderna av matsalar fanns det en gång, likadan som den på norra sidan.+ Matsalarna hade samma längd och bredd, och konstruktionen och utgångarna var också identiska. Ingångarna 12  till matsalarna i norr och i söder var likadana. Det fanns en ingång där gången började, i den angränsande stenmuren mot öster, och där kunde man komma in.+ 13  Sedan sa han till mig: ”Matsalarna i norr och matsalarna i söder, som ligger bredvid det öppna området,+ är de heliga matsalarna, där prästerna som träder fram inför Jehova äter de högheliga offergåvorna.+ Där lägger prästerna de högheliga offergåvorna, sädesoffret, syndoffret och skuldoffret, för platsen är helig.+ 14  När prästerna har gått in på det heliga området får de inte gå ut på den yttre förgården igen förrän de har tagit av sig de kläder som de utför tjänst i,+ för dessa kläder är heliga. De ska byta om till andra kläder innan de går ut till de områden som är öppna för folket.” 15  När han var färdig med att mäta det inre tempelområdet* förde han mig ut genom den östra porten,+ och han mätte hela området. 16  Han mätte den östra sidan med mätstaven.* Den var 500 stavlängder, från den ena sidan till den andra. 17  Han mätte den norra sidan, och den var 500 stavlängder. 18  Han mätte den södra sidan, och den var 500 stavlängder. 19  Han gick runt och mätte den västra sidan. Den var 500 stavlängder. 20  Han mätte området på alla fyra sidor. Det fanns en mur runt omkring+ som var 500 stavlängder på var sida.+ Den skilde det som var heligt från det som inte var heligt.+

Fotnoter

Dvs. den byggnad som låg mot väster och som nämns i Hes 41:12.
Avser långa alnar. Se Tillägg B14.
Eller ”kamrar”.
Enligt den grekiska Septuaginta: ”100 alnar lång”. Den hebreiska texten lyder: ”en väg på en aln”. Se Tillägg B14.
Dvs. den byggnad som låg mot väster och som nämns i Hes 41:12.
Ordagrant ”det inre huset”.

Studienoter

Media