Hesekiel 41:1–26

41  Sedan förde han mig in i det heliga,* och han mätte pelarna. De var sex alnar* breda på båda sidor.  Dörröppningen var tio alnar bred, och väggarna på båda sidor om dörröppningen var fem alnar. Han mätte det heliga, och det var 40 alnar långt och 20 alnar brett.  Han gick nu in i det innersta rummet* och mätte sidopelarna vid ingången. De var två alnar tjocka, och dörröppningen var sex alnar bred. Väggarna på båda sidor om dörröppningen var* sju alnar.  Därefter mätte han detta rum, som låg intill det heliga. Det var 20 alnar långt och 20 alnar brett.+ Och han sa till mig: ”Detta är det allra heligaste.”+  Sedan mätte han templets vägg, och den var sex alnar tjock. Sidokamrarna runt templet var fyra alnar breda.+  Sidokamrarna låg i tre våningar, med 30 kamrar på varje våning. Runt hela tempelväggen fanns det avsatser som bjälkarna för sidokamrarna vilade på, så att bjälkarna inte skulle sticka in i själva tempelväggen.+  På båda sidor av templet fanns det en spiraltrappa som ledde upp till de översta kamrarna.+ Bredden på trappan och på sidokamrarna ökade från våning till våning när man gick från den nedersta våningen genom den mellersta våningen och upp till den översta.  Jag såg att hela templet låg på en upphöjd sockel. Höjden på sidokamrarnas grund var en hel stav på sex alnar.  Ytterväggarna i sidokamrarna var fem alnar tjocka. Längs med sidokamrarna löpte en öppen avsats* som var en del av templet. 10  Området mellan templet och matsalarna*+ var 20 alnar brett på båda sidor om templet. 11  Det fanns en ingång till sidokamrarna från den öppna avsatsen på norra sidan och en motsvarande ingång på södra sidan. Avsatsen var fem alnar bred hela vägen runt om. 12  Byggnaden som låg mot väster, ut mot det öppna området, var 70 alnar bred och 90 alnar lång. Byggnadens vägg var fem alnar tjock hela vägen runt om. 13  Han mätte templet, och det var 100 alnar långt. Längden på det öppna området tillsammans med byggnaden* och dess väggar mätte också 100 alnar. 14  Templets framsida mot öster tillsammans med det öppna området var också 100 alnar. 15  Han mätte längden på byggnaden som var vänd mot det öppna området på baksidan, inklusive dess korridorer på båda sidor, och den var 100 alnar. Han mätte också det heliga, det allra heligaste+ och förhallen som var vänd ut mot förgården 16  samt trösklarna, fönstren med avfasade nischer+ och korridorerna som fanns i dessa tre utrymmen. När man passerade trösklarna såg man att det var träpaneler+ från golvet upp till fönstren, och fönstren var täckta. 17  Det togs mått ovanför ingången och på templet både invändigt och utvändigt och på hela väggen runt om. 18  Där fanns utskurna keruber+ och palmer.+ Varje palm stod mellan två keruber, och varje kerub hade två ansikten. 19  Människoansiktet var vänt mot palmen på ena sidan, och lejonansiktet var vänt mot palmen på andra sidan.+ De var utskurna på det sättet överallt i templet. 20  På väggen i templet var det utskurna keruber och palmer från golv till tak.* 21  Dörrposterna* till templet var fyrkantiga.+ Framför den heliga platsen* var det något som såg ut som 22  ett altare av trä+ som var tre alnar högt och två alnar långt. Det hade hörnstolpar, och sockeln* och sidorna var gjorda av trä. Sedan sa han till mig: ”Detta är bordet som står inför Jehova.”+ 23  Både det heliga och det allra heligaste hade dubbeldörrar.+ 24  Det var vikdörrar med två rörliga dörrblad på varje dörr. 25  Det var utskurna keruber och palmer på tempeldörrarna, precis som på väggarna.+ Det fanns också ett utsprång* av trä ovanför ingången till förhallen. 26  Det fanns dessutom fönster med avfasade nischer+ och palmdekorationer längs båda sidor i förhallen och längs templets sidokamrar och utsprång.

Fotnoter

Ordagrant ”templet”. I kapitel 41 och 42 syftar ordet ”tempel” på det heliga eller på hela tempelbyggnaden (med det heliga och det allra heligaste).
Avser långa alnar. Se Tillägg B14.
Dvs. det allra heligaste.
Ordagrant ”Ingångens bredd var”.
Antagligen en smal gångyta runt templet.
Eller ”kamrarna”.
Dvs. byggnaden väster om templet.
Eller ”från golvet till ovanför ingången”.
Ordagrant ”Dörrposten”, avser förmodligen ingången till det heliga.
Avser förmodligen det allra heligaste.
Ordagrant ”längden”.
Eller ”en baldakin”.

Studienoter

Media