Hesekiel 40:1–49

40  Under det 25:e året av vår landsflykt,+ i början av året, på tionde dagen i den första månaden, under det 14:e året efter stadens fall,+ just den dagen kom Jehovas hand* över mig, och han förde mig till staden.+  I en syn förde Gud mig till Israels land och ställde mig på ett mycket högt berg.+ Där i söder var det något som liknade en stad.  När han hade fört mig dit såg jag en man som blänkte som koppar.+ I handen hade han ett snöre av lin och en mätstav.*+ Han stod i porten.  Mannen sa till mig: ”Människoson, titta noga och lyssna uppmärksamt, och lägg märke till* allt som jag visar dig, för det är därför du har förts hit. Berätta sedan för israeliterna om allt du har sett.”+  Runt templet* såg jag att det var en mur. Mätstaven som mannen hade i handen var sex alnar lång (varje aln var en handsbredd längre än en vanlig aln).* Han började mäta muren, och den var en stav tjock och en stav hög.  Sedan kom han till porten som vette mot öster,+ och han gick uppför trappan. Han mätte portbyggnadens tröskel, och den var en stav djup, och den andra tröskeln var också en stav djup.  Varje vaktkammare var en stav lång och en stav bred, och det var fem alnar mellan vaktkamrarna.+ Portbyggnadens tröskel vid förhallen som var vänd in mot templet mätte en stav.  Han mätte portbyggnadens förhall som vette in mot templet, och den mätte en stav.  Han mätte alltså portbyggnadens förhall, och den var åtta alnar, och han mätte sidopelarna, och de var två alnar. Förhallen låg i den del av portbyggnaden som vette in mot templet. 10  Det fanns tre vaktkamrar på båda sidor i den östra portbyggnaden som alla var lika stora. Sidopelarna på sidorna hade också samma mått. 11  Sedan mätte han bredden på portingången, och den var 10 alnar. Från utsidan sett var porten 13 alnar. 12  Framför varje vaktkammare fanns det ett avgränsat område som var en aln. Vaktkamrarna på båda sidor var sex alnar. 13  Sedan mätte han bredden på portbyggnaden, från taket på den ena vaktkammaren till taket på den andra, och bredden var 25 alnar. Vaktkamrarnas ingångar låg mitt emot varandra.+ 14  Sedan mätte han sidopelarna, och de var 60 alnar höga. Han mätte också sidopelarna i de andra portbyggnaderna runt förgården. 15  Från fasaden vid ingången av portbyggnaden till förhallens fasad på portbyggnadens motsatta sida var det 50 alnar. 16  Det fanns fönster med avfasade* nischer+ i varje vaktkammare och i sidopelarna inne i portbyggnaden, på båda sidor. Även förhallarna hade fönster på sidorna, och det var palmdekorationer+ på sidopelarna. 17  Sedan förde han mig in på den yttre förgården, och jag såg matsalar*+ och en stenläggning runt förgården. Det fanns 30 matsalar på stenläggningen. 18  Bredden på stenläggningen motsvarade längden på portbyggnaderna – detta var den nedre stenläggningen. 19  Sedan mätte han avståndet* från den nedre portbyggnadens fasad till den inre förgårdens ytterkant. Avståndet var 100 alnar, och det var samma avstånd på östra och norra sidan. 20  Den yttre förgården hade även en port som vette mot norr, och han mätte längden och bredden på portbyggnaden. 21  Den hade tre vaktkamrar på var sida. Sidopelarna och förhallen hade samma mått som i den första porten. Portbyggnaden var 50 alnar lång och 25 alnar bred. 22  Fönstren, förhallen och palmdekorationerna+ hade samma mått som i den östra porten. För att komma in i porten gick man upp sju trappsteg, och förhallen låg längre in. 23  Mitt emot den norra porten fanns det en port till den inre förgården, och det var likadant i öster. Han mätte avståndet från port till port, och det var 100 alnar. 24  Sedan förde han mig mot söder, och jag såg en portbyggnad på södra sidan.+ Han mätte sidopelarna och förhallen, och de hade samma mått som de andra. 25  Det var fönster på sidorna och i förhallen, och de var likadana som de andra fönstren. Portbyggnaden var 50 alnar lång och 25 alnar bred. 26  Det var sju trappsteg som ledde upp till den,+ och förhallen låg längre in. På sidopelarna var det palmdekorationer, en på var sida. 27  Den inre förgården hade en port mot söder. Han mätte avståndet från port till port i söder, och det var 100 alnar. 28  Sedan förde han mig in på den inre förgården genom den södra porten. Han mätte den södra portbyggnaden, och den hade samma mått som de andra. 29  Vaktkamrarna, sidopelarna och förhallen hade samma mått som i de andra portbyggnaderna. Byggnaden och dess förhall hade fönster på var sida. Den var 50 alnar lång och 25 alnar bred.+ 30  Alla portar till den inre förgården hade förhallar. De var 25 alnar långa och 5 alnar breda. 31  Förhallen vette ut mot den yttre förgården, och det var palmdekorationer på sidopelarna.+ Det var åtta trappsteg som ledde upp till den.+ 32  Han förde mig in på den inre förgården från öster. Han mätte porten, och den hade samma mått som de andra. 33  Vaktkamrarna, sidopelarna och förhallen hade samma mått som i de andra portbyggnaderna. Byggnaden och dess förhall hade fönster på var sida. Den var 50 alnar lång och 25 alnar bred. 34  Förhallen vette ut mot den yttre förgården, och det var palmdekorationer på båda sidopelarna. Det var åtta trappsteg som ledde upp till den. 35  Sedan förde han mig in i den norra porten+ och mätte den, och den hade samma mått som de andra. 36  Vaktkamrarna, sidopelarna och förhallen hade samma mått som i de andra portbyggnaderna. Den hade fönster på var sida och var 50 alnar lång och 25 alnar bred. 37  Sidopelarna vette ut mot den yttre förgården, och det var palmdekorationer på båda sidopelarna. Det var åtta trappsteg som ledde upp till den. 38  Nära portbyggnadernas sidopelare fanns det en matsal med ingång. Det var där man sköljde brännoffren.+ 39  Det stod två bord på var sida i portbyggnadens förhall, och på dem slaktade man brännoffren,+ syndoffren+ och skuldoffren.+ 40  Vid trappan upp till den norra portens ingång stod det två bord på var sida, precis som det stod två bord på var sida inne i portens förhall. 41  Portbyggnaden hade alltså fyra bord till höger och fyra bord till vänster, åtta bord allt som allt, och på dem slaktade man offerdjuren. 42  De fyra borden till brännoffren var av huggen sten. De var 1,5 alnar långa, 1,5 alnar breda och 1 aln höga. På dem låg redskapen som man slaktade brännoffren och slaktoffren med. 43  På väggarna runt om satt det hyllor som var en handsbredd djupa. På borden lade man offergåvornas kött. 44  Utanför den inre portbyggnaden, på den inre förgården, låg sångarnas matsalar.+ De låg vid den norra porten, med ingångar mot söder. Det fanns en annan matsal vid den östra portbyggnaden, med ingång mot norr. 45  Han sa till mig: ”Här är en matsal med ingång mot söder, och den är till för prästerna som ansvarar för tjänsten i templet.+ 46  Matsalen med ingång mot norr är till för prästerna som ansvarar för tjänsten vid altaret.+ Det är Sadoks söner,+ de leviter som fått i uppdrag att träda fram inför Jehova och tjäna honom.”+ 47  Sedan mätte han den inre förgården. Den var kvadratisk, 100 alnar lång och 100 alnar bred. Altaret stod framför templet. 48  Sedan förde han mig in i templets förhall,+ och han mätte förhallens sidopelare. Båda sidopelarna var fem alnar breda på ena sidan och tre alnar breda på andra sidan. Det stod en sidopelare till vänster och en till höger. 49  Förhallen var 20 alnar bred och 11* alnar djup, och en trappa ledde upp till den. Det stod andra pelare bredvid sidopelarna, en på var sida.+

Fotnoter

Eller ”kraft”.
Ordagrant ”rikta ditt hjärta mot”.
Ordagrant ”huset”, återges i kapitel 40–48 med ”templet” när det syftar på tempelkomplexet eller själva tempelbyggnaden.
Ordagrant ”en mätstav på sex alnar, en aln och en handsbredd”. Detta avser långa alnar. Se Tillägg B14.
Eller ”avsmalnande”.
Eller ”kamrar”.
Ordagrant ”bredden”.
Eller möjligen ”12”.

Studienoter

Media