Hesekiel 39:1–29

39  Människoson, profetera mot Gog+ och säg: ’Så här säger den suveräne Herren Jehova: ”Jag kommer mot dig, Gog, du store hövding* över Mesek och Tubal.+  Jag ska vända dig om och driva dig framåt. Jag ska hämta dig från de mest avlägsna områdena i norr+ och föra dig till Israels berg.  Jag ska slå bågen ur din vänstra hand och få pilarna att falla ur din högra.  Du ska falla på Israels berg,+ du och alla dina styrkor och folken som är med dig. Jag ska ge dig som mat åt alla slags rovfåglar och åt alla de vilda djuren.”’+  ’Du ska falla ute på marken,+ för det är jag som har talat’, säger den suveräne Herren Jehova.  ’Jag ska sända eld mot Magog och mot dem som bor i trygghet på öarna,+ och de ska inse att jag är Jehova.  Jag ska göra mitt heliga namn känt bland mitt folk Israel, och mitt heliga namn ska inte längre få bli vanhelgat. Och nationerna ska inse att jag är Jehova,+ den Helige i Israel.’+  ’Ja, det kommer, det ska inträffa’, säger den suveräne Herren Jehova. ’Detta är den dag som jag har talat om.  Invånarna i Israels städer ska gå ut och bränna upp alla vapen: små och stora sköldar,* bågar och pilar, stridsklubbor* och lansar. Och de ska elda+ med dem i sju år. 10  De ska inte behöva plocka pinnar från marken eller samla ved i skogen, för de ska elda med vapnen.’ ’De ska röva från sina rövare och plundra sina plundrare’, säger den suveräne Herren Jehova. 11  ’Den dagen ska jag ge Gog+ en gravplats i Israel, i dalen som används som resväg öster om havet, och man ska inte längre komma fram där. Där ska de begrava Gog och hans horder, och de ska kalla den Hamon-Gogs dal.*+ 12  Det kommer att ta israeliterna sju månader att begrava dem och rena landet.+ 13  Alla landets invånare ska vara med och begrava dem, och det ska bli till ära för dem den dag då jag visar min storhet och makt’,+ säger den suveräne Herren Jehova. 14  ’Det ska utses män som hela tiden reser genom landet och begraver de döda som fortfarande ligger kvar på marken, så att landet kan renas. De ska fortsätta sökandet i sju månader. 15  När de som reser genom landet ser ett människoben ska de markera platsen, så att de som blivit utsedda till begravningsarbetet kan begrava det i Hamon-Gogs dal.+ 16  Och det ska också finnas en stad där som heter Hamọna.* Och de ska rena landet.’+ 17  Människoson, så här säger den suveräne Herren Jehova: ’Säg till alla slags fåglar och till alla de vilda djuren: ”Kom hit och samlas här. Samlas runt den offermåltid som jag gör i ordning åt er, ett stort offer på bergen i Israel.+ Ni ska äta kött och dricka blod.+ 18  Ni ska äta köttet från mäktiga män och dricka blodet från jordens hövdingar – från baggarna, lammen, getterna och tjurarna – från alla välgödda djur från Basan. 19  Ni ska frossa på fett och dricka er fulla på blod från den offermåltid som jag gör i ordning åt er.”’ 20  ’Vid mitt bord ska ni äta er mätta på hästar och vagnförare, mäktiga män och alla slags krigare’,+ säger den suveräne Herren Jehova. 21  ’Jag ska visa min storhet och makt bland nationerna, och alla nationerna ska bli varse min dom som jag verkställer och min makt* som jag visar bland dem.+ 22  Från och med den dagen ska Israels folk inse att jag är Jehova, deras Gud. 23  Och nationerna ska förstå att israeliterna fördes bort i landsflykt på grund av sin egen synd, för att de var illojala mot mig.+ Så jag dolde mitt ansikte för dem+ och överlämnade dem i fiendens våld,+ så att de alla föll för svärdet. 24  Jag behandlade dem som de förtjänade på grund av deras orenhet och deras överträdelser, och jag dolde mitt ansikte för dem.’ 25  Därför säger den suveräne Herren Jehova: ’Jag ska föra tillbaka Jakobs fångna+ och visa barmhärtighet mot Israels folk,+ och med brinnande iver ska jag försvara* mitt heliga namn.+ 26  Efter att de har blivit förödmjukade på grund av sin illojalitet mot mig+ ska de bo i trygghet i sitt land, utan att någon skrämmer dem.+ 27  När jag för dem tillbaka från folken och samlar in dem från deras fienders länder,+ då ska jag visa många nationer att jag är helig genom det jag gör med dem.’+ 28  ’De ska inse att jag är Jehova, deras Gud, när jag sänder bort dem i landsflykt till nationerna och sedan samlar dem och för tillbaka dem till deras land utan att lämna någon kvar.+ 29  Jag ska utgjuta min ande över israeliterna+ och inte längre dölja mitt ansikte för dem’,+ säger den suveräne Herren Jehova.”

Fotnoter

Eller ”främste furste”.
Små sköldar bars ofta av bågskyttar.
Eller möjligen ”spjut”.
Eller ”Gogs horders dal”.
Betyder ”horder”.
Ordagrant ”hand”.
Ordagrant ”och jag ska visa odelad hängivenhet för”.

Studienoter

Media