Hesekiel 38:1–23

38  Jehovas ord kom till mig igen:  ”Människoson, vänd dig mot Gog i landet Magog,+ den store hövdingen* över Mesek och Tubal,+ och profetera mot honom+  och säg: ’Så här säger den suveräne Herren Jehova: ”Jag kommer emot dig, Gog, du store hövding* över Mesek och Tubal.  Jag ska vända dig om och sätta krokar i dina käkar+ och föra dig ut med hela din armé,+ hästar och ryttare, alla praktfullt klädda, en enorm armé med små och stora sköldar,* alla med svärd i handen.  Persien, Etiopien och Put+ är med dem, rustade med sköld och hjälm,  och Gomer med alla sina styrkor och Togạrmas+ avkomlingar från de mest avlägsna områdena i norr med alla sina styrkor – ja, många folk är med dig.+  Gör dig redo och var beredd, du och alla styrkor som är samlade hos dig. Du ska vara deras befälhavare.*  Efter många dagar ska jag rikta uppmärksamheten mot dig.* Under de sista åren ska du invadera det land vars folk har återhämtat sig från svärdets härjningar. De har kommit från många folk och samlats på Israels berg, som länge legat öde. Invånarna i detta land har förts tillbaka från folken och bor nu tillsammans i trygghet.+  Du ska dra fram som ett oväder mot dem, och som molnmassor ska du täcka landet, du och alla dina styrkor och de många folken som är med dig.”’ 10  Så här säger den suveräne Herren Jehova: ’Den dagen ska det dyka upp tankar i ditt hjärta, och du ska smida en ond plan. 11  Du ska säga: ”Jag ska invadera landet där byarna är oskyddade.*+ Jag ska komma mot dem som lever i trygghet och ro, som bor i städer som varken har murar, bommar eller portar.” 12  Du tänker plundra och ta stort byte. Du tänker anfalla de platser som var öde men som nu är bebodda+ och angripa ett folk som är återsamlat från nationerna,+ som samlar rikedom och ägodelar+ och som bor på jordens mittpunkt. 13  Saba+ och Dedan,+ Tarsis köpmän+ och alla dess krigare* ska säga till dig: ”Tränger du in i landet för att plundra och ta stort byte? Har du samlat dina styrkor för att föra bort silver och guld, för att ta rikedom och ägodelar, för att ta ett mycket stort byte?”’ 14  Profetera därför, människoson, och säg till Gog: ’Så här säger den suveräne Herren Jehova: ”Den dag mitt folk Israel bor i trygghet, kommer du då inte att lägga märke till det?+ 15  Du ska komma från din plats, från de mest avlägsna områdena i norr,+ du och de många folken som är med dig, alla till häst, en stor här, en enorm armé.+ 16  Likt moln som rullar in över land ska du komma mot mitt folk Israel. I de sista dagarna ska jag föra dig mot mitt land,+ och jag ska visa att jag är helig genom det jag gör med dig, Gog, och nationerna ska inse vem jag är.”’+ 17  Så här säger den suveräne Herren Jehova: ’Var det inte dig jag talade om för länge sedan genom mina tjänare, Israels profeter, som i många år profeterade om att du skulle föras mot detta folk?’ 18  ’På den dagen, den dag då Gog tränger in i Israels land’, säger den suveräne Herren Jehova, ’ska min våldsamma vrede flamma upp.+ 19  I min brinnande iver och i min flammande vrede ska jag tala. Den dagen ska det inträffa en stor jordbävning i Israels land. 20  Det jag gör ska få havets fiskar, himlens fåglar, jordens vilda djur, markens kräldjur och alla människor på jordens yta att darra av skräck. Bergen ska störta samman,+ klipporna ska rasa och alla murar ska jämnas med marken.’ 21  ’På alla mina berg ska jag kalla på ett svärd mot honom’, säger den suveräne Herren Jehova. ’Var och en ska rikta sitt svärd mot sin broder.+ 22  Jag ska döma honom och straffa honom* med pest+ och blodsutgjutelse. Jag ska låta störtregn och hagel+ och eld+ och svavel+ komma över honom och hans styrkor och över de många folken vid hans sida.+ 23  Och jag ska visa min storhet och helighet och göra mig känd inför många nationer, och de ska inse att jag är Jehova.’

Fotnoter

Eller ”den främste fursten”.
Eller ”främste furste”.
Små sköldar bars ofta av bågskyttar.
Ordagrant ”vakt”.
Eller ”kalla på dig”.
Eller ”landet med öppen landsbygd”.
Eller ”unga lejon med man”.
Eller ”Jag ska gå till doms med honom”.

Studienoter

Media