Hesekiel 37:1–28

37  Jehovas hand* var över mig, och genom sin ande förde Jehova i väg mig och satte ner mig mitt på dalslätten,+ och den var full av benknotor.  Han lät mig gå omkring bland dem, och jag såg att det var väldigt många ben som låg på dalslätten, och de var helt förtorkade.+  Han frågade mig: ”Människoson, kan dessa ben få liv igen?” Jag svarade: ”Suveräne Herre Jehova, det vet bara du.”+  Han sa till mig: ”Profetera över dessa ben och säg till dem: ’Ni förtorkade ben, hör Jehovas ord:  Så här säger den suveräne Herren Jehova till dessa ben: ”Jag ska ge er andedräkt, och ni ska få liv.+  Jag ska sätta senor och kött på er, jag ska täcka er med hud och ge er andedräkt, och ni ska bli levande. Då ska ni inse att jag är Jehova.”’”  Jag profeterade precis som jag hade blivit befalld. Och medan jag profeterade hördes ett rasslande ljud – benen började föras samman, ben mot ben.  Sedan såg jag att de täcktes av senor och kött och att de kläddes med hud. Men det var fortfarande ingen andedräkt i dem.  Då sa han till mig: ”Profetera för vinden. Människoson, profetera och säg till vinden: ’Så här säger den suveräne Herren Jehova: ”Du vind,* kom från de fyra väderstrecken* och blås på dessa människor som blivit dödade, så att de får liv.”’” 10  Jag profeterade precis som han hade befallt mig, och de fick andedräkt* och liv, och de reste sig upp,+ en enorm armé. 11  Sedan sa han till mig: ”Människoson, dessa ben är hela Israels folk.+ De säger: ’Våra ben är förtorkade och vårt hopp grusat.+ Vi är helt utlämnade åt oss själva.’ 12  Därför ska du profetera och säga till dem: ’Så här säger den suveräne Herren Jehova: ”Jag ska öppna era gravar+ och resa er upp därifrån och föra er in i Israels land.+ 13  Och ni, mitt folk, ska inse att jag är Jehova, när jag öppnar era gravar och för upp er från dem.”’+ 14  ’Jag ska låta min ande komma in i er och ni ska få liv,+ och jag ska låta er bo i ert land. Och ni ska inse att jag, Jehova, har talat, och jag har genomfört det’, säger Jehova.” 15  Jehovas ord kom till mig igen: 16  ”Människoson, ta en stav och skriv på den: ’För Juda och för de israeliter som är med honom.’*+ Ta sedan en annan stav och skriv på den: ’För Josef, Efraims stav, och för hela Israels folk som är med honom.’*+ 17  Håll ihop dem så att de blir en enda stav i din hand.+ 18  När dina landsmän* frågar: ’Ska du inte berätta för oss vad det här betyder?’ 19  ska du svara dem: ’Så här säger den suveräne Herren Jehova: ”Jag ska ta staven som representerar Josef och dem av Israels stammar som är med honom, den som är i Efraims hand, och jag ska föra samman den med staven som representerar Juda. Jag ska göra dem till en enda stav+ så att de förenas i min hand.”’ 20  Du ska hålla stavarna som du har skrivit på i handen så att man kan se dem. 21  Säg sedan till dem: ’Så här säger den suveräne Herren Jehova: ”Jag ska hämta israeliterna från de nationer som de har kommit till, och jag ska samla dem från alla håll och föra dem till deras eget land.+ 22  Jag ska göra dem till en enda nation i landet,+ på Israels berg, och en enda kung ska härska över dem alla.+ De ska inte längre vara två nationer och inte längre vara delade i två riken.+ 23  De ska inte längre göra sig orena med sina avskyvärda avgudar* och med sina motbjudande handlingar och alla sina överträdelser.+ Jag ska befria dem från alla synder som de har begått i sin illojalitet, och jag ska rena dem. De ska vara mitt folk, och jag ska vara deras Gud.+ 24  Min tjänare David ska vara deras kung,+ och de ska alla ha samma herde.+ De ska hålla mina lagar* och noga följa mina stadgar.+ 25  De ska bo i det land som jag gav till min tjänare Jakob, där era förfäder bodde.+ De ska bo i det för evigt,+ de och deras barn* och deras barnbarn.+ Och min tjänare David ska vara deras hövding* för evigt.+ 26  Jag ska sluta ett fredsförbund med dem,+ ett evigt förbund. Jag ska bereda plats för dem och låta dem bli många,+ och min helgedom ska vara hos dem för evigt. 27  Mitt tält* ska vara hos* dem. Jag ska vara deras Gud, och de ska vara mitt folk.+ 28  Och nationerna ska inse att jag, Jehova, gör Israel till ett heligt folk genom att låta min helgedom vara mitt ibland dem för evigt.”’”+

Fotnoter

Eller ”kraft”.
Eller ”andedräkt”, ”ande”.
Ordagrant ”vindarna”.
Eller ”ande”.
Eller ”som är hans medbröder”.
Eller ”som är hans medbröder”.
Ordagrant ”ditt folks söner”.
Det hebreiska uttrycket är möjligen besläktat med ett ord som betyder ”dynga” och används för att uttrycka förakt.
Eller ”rättsliga beslut”.
Eller ”furste”.
Ordagrant ”söner”.
Eller ”Min boning”, ”Mitt hem”.
Eller ”över”.

Studienoter

Media