Hesekiel 36:1–38

36  ”Människoson, profetera om Israels berg och säg: ’Israels berg, hör Jehovas ord.  Så här säger den suveräne Herren Jehova: ”Fienden har hånfullt sagt om er: ’Ha! Nu har till och med landets urgamla höjder blivit våra!’”’+  Profetera därför och säg: ’Så här säger den suveräne Herren Jehova: ”Fienden har angripit er från alla håll och ödelagt er, så att ni har blivit en egendom som tillhör de överlevande* från nationerna och så att folk pratar om er och förtalar er.+  Därför, ni Israels berg, hör den suveräne Herren Jehovas ord! Så här säger den suveräne Herren Jehova till bergen och höjderna, till vattendragen och dalarna, till de öde ruinerna+ och de övergivna städerna som plundrats och hånats av de överlevande från nationerna runt omkring dem,+  till dem säger den suveräne Herren Jehova: ’I min brinnande vrede+ ska jag tala mot de överlevande från nationerna och mot hela Edom, mot dem som med stort jubel och djupt förakt+ har gjort anspråk på mitt land för att överta betesmarkerna och för att plundra det.’”’+  Profetera därför om Israels land och säg till bergen och höjderna, till vattendragen och dalarna: ’Så här säger den suveräne Herren Jehova: ”Jag ska tala i min vrede och i mitt raseri, eftersom ni har blivit förödmjukade av nationerna.”’+  Därför säger den suveräne Herren Jehova: ’Jag lyfter min hand och svär att de omgivande nationerna själva ska bli förödmjukade.+  Men ni, Israels berg, ska få grenar och bära frukt åt mitt folk Israel,+ för de ska snart återvända.  Jag är med er och ska ta mig an er, och er jord ska odlas och besås. 10  Jag ska göra er befolkning stor – Israels hus, ja hela Israel – och städerna ska bli bebodda,+ och ruinerna ska bli återuppbyggda.+ 11  Ja, jag ska göra er befolkning och era boskapshjordar stora,+ de ska föröka sig och bli många. Jag ska låta er bli bebodda precis som förr,+ och ni ska få det bättre än tidigare.+ Och ni ska inse att jag är Jehova.+ 12  Jag ska låta folk, ja mitt folk Israel, vandra på er och ta er i besittning.+ Ni ska bli deras egendom,* och ni ska aldrig mer beröva dem deras barn.’”+ 13  ”Så här säger den suveräne Herren Jehova: ’Man säger till er: ”Ni är ett land som slukar människor och berövar era nationer deras barn.”’ 14  ’Men ni ska inte längre sluka människor eller göra era nationer barnlösa’, säger den suveräne Herren Jehova. 15  ’Jag ska inte längre låta nationerna smäda er eller låta folken håna er,+ och ni ska inte mer få era nationer att snava’, säger den suveräne Herren Jehova.” 16  Och Jehovas ord kom till mig igen: 17  ”Människoson, när Israels folk bodde i sitt land gjorde de det orent genom sitt uppförande och sina gärningar.+ I mina ögon var deras handlingssätt som en kvinnas orenhet under menstruationen.+ 18  Så jag tömde ut mitt raseri över dem för att de hade utgjutit blod i landet+ och orenat det med sina avskyvärda avgudar.*+ 19  Jag skingrade dem bland nationerna och spred ut dem i främmande länder.+ Jag dömde dem efter deras uppförande och gärningar. 20  Men när de kom till dessa nationer vanhelgade folk mitt heliga namn+ genom att säga: ’Detta är Jehovas folk, och ändå tvingades de lämna hans land.’ 21  Därför ska jag nu värna om mitt heliga namn, som Israels folk vanhelgat bland nationerna de kommit till.”+ 22  ”Säg därför till Israels folk: ’Så här säger den suveräne Herren Jehova: ”Det är inte för er skull jag gör det här, Israels folk, utan för mitt heliga namns skull, det som ni vanhelgat bland nationerna ni kommit till.”’+ 23  ’Jag ska få alla att inse att mitt namn är heligt,+ det som vanhelgades bland nationerna, ja som ni vanhelgade bland dem. Nationerna ska inse att jag är Jehova’,+ säger den suveräne Herren Jehova, ’när jag visar dem att jag är helig genom det jag gör med er. 24  Jag ska föra er ut från nationerna och samla ihop er från alla länderna, och jag ska föra tillbaka er till ert land.+ 25  Jag ska stänka rent vatten på er, och ni ska bli rena.+ Jag ska rena er från all orenhet+ och från era avskyvärda avgudar.+ 26  Och jag ska ge er ett nytt hjärta+ och lägga en ny ande i ert inre.+ Jag ska ta bort ert hjärta av sten+ och ge er ett mjukt hjärta.* 27  Jag ska lägga min ande i ert inre och få er att följa mina föreskrifter,+ och ni ska hålla mina lagar* och leva efter dem. 28  Och ni ska bo i det land som jag gav åt era förfäder, och ni ska vara mitt folk, och jag ska vara er Gud.’+ 29  ’Jag ska befria er från all orenhet. Jag ska mana på säden så att skörden blir stor, och jag ska inte låta er svälta.+ 30  Jag ska se till att träden bär mycket frukt och åkrarna ger stora skördar, så att ni aldrig mer ska behöva bära svältens vanära inför nationerna.+ 31  Då ska ni minnas ert onda levnadssätt och era orätta handlingar, och ni ska avsky er själva för de synder ni begått och för det motbjudande ni gjort.+ 32  Men ni ska veta att jag inte gör det här för er skull’,+ säger den suveräne Herren Jehova, ’nej, ni ska skämmas och känna förödmjukelse på grund av det ni har gjort, ni Israels folk.’ 33  Så här säger den suveräne Herren Jehova: ’Den dag jag renar er från alla synder ska jag låta städerna bli bebodda+ och ruinerna bli återuppbyggda.+ 34  Det öde landet som låg övergivet inför ögonen på alla som gick förbi ska återigen bli odlad mark. 35  Och man ska säga: ”Det öde landet har blivit som Edens trädgård,+ och de övergivna städerna som låg i ruiner är nu befästa och bebodda.”+ 36  Och de nationer som är kvar runt omkring er ska inse att jag, Jehova, har byggt upp det som var nedrivet och gjort öde trakter till odlad mark. Jag, Jehova, har talat, och jag har genomfört det.’+ 37  Så här säger den suveräne Herren Jehova: ’Jag ska också låta Israels folk be mig göra dem lika många som fåren i en hjord. 38  Som en hjord av heliga, som fåren som fyller Jerusalem* under högtiderna,+ så ska städerna som låg i ruiner fyllas av människor.+ Och de ska inse att jag är Jehova.’”

Fotnoter

Ordagrant ”de kvarvarande”.
Ordagrant ”arvedel”.
Det hebreiska uttrycket är möjligen besläktat med ett ord som betyder ”dynga” och används för att uttrycka förakt.
Eller ”ett hjärta av kött”, dvs. mottagligt för Guds vägledning.
Eller ”rättsliga beslut”.
Eller möjligen ”Som hjorden av offerfår i Jerusalem”.

Studienoter

Media