Hesekiel 13:1–23

13  Och Jehovas ord kom till mig igen:  ”Människoson, profetera mot Israels profeter,+ och säg till dem som hittar på egna profetior:*+ ’Hör Jehovas ord.  Så här säger den suveräne Herren Jehova: ”Olycka över de dåraktiga profeterna! De profeterar vad de själva vill* när de inte har fått några syner från mig.+  Israel, dina profeter har blivit som rävar bland ruiner.  Ni går inte till de förstörda delarna av muren och reparerar dem åt Israels folk,+ så att israeliterna kan bestå i striden på Jehovas dag.”+  ”Deras syner är falska och deras förutsägelser är lögn. ’Det här är Jehovas ord’, säger de, trots att Jehova inte har sänt dem, och ändå väntar de sig att deras ord ska uppfyllas.+  Är inte era syner falska och era förutsägelser lögn? Ni säger ju: ’Det här är Jehovas ord’, trots att jag inte har talat.”’  ’Därför säger den suveräne Herren Jehova: ”’Eftersom ni har talat osanning och era syner är lögn ska jag bli er fiende’, säger den suveräne Herren Jehova.”+  Jag ska sträcka ut min hand och straffa de profeter vars syner är falska och vars förutsägelser är lögn.+ De ska inte tillhöra det folk som är mina förtrogna, de ska inte bli inskrivna i förteckningen över israeliter, och de ska aldrig få återvända till Israels land. Ni ska inse att jag är den suveräne Herren Jehova.+ 10  Allt detta ska hända för att de har vilselett mitt folk och sagt: ”Det är fred!” när det inte är någon fred.+ När det byggs en tunn vägg putsar de den med kalk.’*+ 11  Säg till dem som putsar den med kalk att den kommer att falla. Det ska komma ett häftigt skyfall och hagel,* och kraftiga stormvindar ska få den att rasa.+ 12  Och när väggen faller ska man fråga er: ’Var är nu kalkputsen ni strök på?’+ 13  Därför säger den suveräne Herren Jehova: ’I mitt raseri ska jag släppa lös stormvindar, och i min vrede ska jag sända häftiga skyfall och förgörande hagel. 14  Jag ska riva ner väggen som ni putsade med kalk och jämna den med marken, så att grunden friläggs. När staden faller ska ni förgås i den, och ni ska inse att jag är Jehova.’ 15  ’Jag ska släppa lös min vrede mot väggen och mot dem som putsade den med kalk, och jag ska säga till er: ”Väggen är borta, och de som putsade den är borta.+ 16  Profeterna i Israel finns inte längre, de som profeterade för Jerusalem och såg syner om att staden skulle få fred, när det inte var någon fred”’,+ säger den suveräne Herren Jehova. 17  Och du, människoson, vänd dig mot kvinnorna i ditt folk som hittar på egna profetior, och profetera mot dem. 18  Säg till dem: ’Så här säger den suveräne Herren Jehova: ”Olycka över de kvinnor som syr band till alla människors armar* och gör huvudslöjor till både stora och små i jakt på människoliv! Är ni på jakt efter mitt folks liv samtidigt som ni försöker rädda era egna liv? 19  Ni vanhelgar mig bland mitt folk för några nävar korn och för några brödbitar.+ När ni ljuger för mitt folk, som lyssnar på era lögner, dödar ni dem som inte borde dö och låter dem leva som inte borde få leva.”’+ 20  Därför säger den suveräne Herren Jehova: ’Ni kvinnor, jag avskyr era band som ni fångar in människor med, som om de vore fåglar. Jag ska slita av dem från era armar och frige de människor ni jagar som fåglar. 21  Jag ska slita av er slöjorna och befria mitt folk ur ert grepp. Ni ska inte längre kunna ta dem som byte. Och ni ska inse att jag är Jehova.+ 22  För ni har slagit ner modet på den rättfärdige med era lögner,+ fastän jag inte ville göra honom något ont.* Och ni har uppmuntrat den gudlöse,+ så att han inte vänder om från sin onda väg och räddar sitt liv.+ 23  Därför, ni kvinnor, är det slut med era falska syner och spådomar.+ Jag ska befria mitt folk ur ert grepp, och ni ska inse att jag är Jehova.’”

Fotnoter

Eller ”som profeterar efter sitt eget hjärta”.
Eller ”vandrar efter sin egen ande”.
Dvs. man bygger en svag innervägg och vitkalkar den för att få den att se stabil ut.
Ordagrant ”och ni, hagelstenar, ska falla”.
Dvs. band som användes i samband med magiutövning och som bars runt handleden eller armbågen.
Eller ”tillfoga honom någon smärta”.

Studienoter

Media