Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Nya världens översättning av Bibeln (Studiebibeln)

Översikt över Galaterna

 • A. INTRODUKTION (1:1–9)

  • Paulus inledande hälsning (1:1–5)

  • Varnar för dem som förvränger de goda nyheterna (1:6–9)

 • B. PAULUS FÖRSVARAR SIN MYNDIGHET SOM APOSTEL (1:10–2:14)

  • Gud väljer ut Paulus till att vara apostel; Paulus tidiga verksamhet (1:10–24)

  • Paulus träffar apostlarna i Jerusalem (2:1–10)

  • Paulus berättar att han tillrättavisade Kefas (Petrus) i Antiokia i Syrien (2:11–14)

 • C. MAN FÖRKLARAS RÄTTFÄRDIG GENOM TRO PÅ KRISTUS, INTE GENOM LAGGÄRNINGAR (2:15–4:20)

  • Om man kan bli rättfärdig genom laggärningar har Kristus dött förgäves (2:15–21)

  • Laggärningar kontra tro (3:1–14)

  • Löftena till Abraham var inte beroende av lag (3:15–18)

  • Syftet med Moses lag (3:19–25)

  • Inte längre slavar, utan Guds söner (3:26–4:7)

  • Uppmaning att inte bli slavar åt det som är tomt och torftigt igen (4:8–11)

  • Paulus är bekymrad för de kristna i Galatien (4:12–20)

 • D. PAULUS FÖRKLARAR VAD KRISTEN FRIHET INNEBÄR (4:21–6:10)

  • En djup symbolik som belyser kristen frihet (4:21–5:1)

  • Varför omskärelse inte leder till frihet (5:2–12)

  • Den ständiga kampen mellan köttet och anden (5:13–26)

  • Man uppfyller Kristus lag genom att bära varandras bördor (6:1–6)

  • Man får skörda det man sår (6:7–10)

 • E. AVSLUTANDE ORD (6:11–18)

  • Paulus skriver med egen hand (6:11)

  • Omskärelsen har ingen betydelse, utan det som betyder något är att vara en ny skapelse (6:12–16)

  • Paulus, en äkta slav till Jesus, vill att galaterna ska visa rätt anda (6:17, 18)