Ester 1:1–22

1  Detta hände i kung Ahasvẹros* dagar, den Ahasvẹros som regerade över 127 provinser+ från Indien till Etiopien,*  när han härskade från sin tron i borgen* Susa.+  Under sitt tredje regeringsår höll han ett gästabud för alla sina furstar och tjänare. Militärbefälhavarna i Persien+ och Medien,+ adeln och furstarna i provinserna var alla samlade inför honom.  Och han visade upp sitt stora väldes rikedomar och sin strålande prakt i många dagar, i 180 dagar.  Därefter höll kungen ett sju dagar långt gästabud på gården i kungapalatsets trädgård för alla som befann sig i borgen* Susa, från den högste till den lägste.  Där fanns linnetyg, fin bomull och blått tyg som hölls fast med snoddar av fint garn, lila ull i silverringar, marmorpelare och divaner av guld och silver på en stenläggning av porfyr, marmor, pärlemor och svart marmor.  Vinet serverades i guldbägare,* och ingen bägare var den andra lik. Det kungliga vinet flödade, så som det anstår en kung.  Ingen tvingades* att dricka vid det här gästabudet, för så hade kungen befallt alla husets tjänare. De skulle rätta sig efter gästernas önskan.  Samtidigt höll drottning Vasti+ ett gästabud för kvinnorna i det kungliga hus* som tillhörde Ahasvẹros. 10  På sjunde dagen, när kungen var glad av vinet, kallade han på sina personliga tjänare, de sju hovmännen Mẹhuman, Bissẹta, Harbọna,+ Bigta, Abạgta, Setar och Karkas, 11  och befallde dem att föra fram drottning Vasti iförd sin kungliga huvudprydnad.* Han ville visa folken och furstarna hennes skönhet, för hon var mycket vacker. 12  Men drottning Vasti vägrade lyda när hovmännen framförde kungens befallning. Då flammade kungens vrede upp, och han blev mycket arg. 13  Kungen vände sig nu till de visa männen som var insatta i tidigare fall.* (På det sättet brukade kungens ärenden läggas fram för dem som var kunniga i lag och rätt. 14  Hans närmaste rådgivare var Karsẹna, Shetar, Admạta, Tarsis, Meres, Marsẹna och Mẹmukan, sju furstar+ i Persien och Medien som hade tillträde till kungen och som var de främsta i riket.) 15  Kungen frågade: ”Vad säger lagen om ett fall som detta, då drottning Vasti har vägrat lyda den befallning som kung Ahasvẹros gav genom hovmännen?” 16  Då sa Mẹmukan inför kungen och furstarna: ”Det är inte bara mot kungen som drottning Vasti har handlat fel,+ utan mot alla furstar och alla folk i varje provins i kung Ahasvẹros välde. 17  Det drottningen har gjort kommer att sprida sig till alla gifta kvinnor, och de kommer att förakta sina män och säga: ’Kung Ahasvẹros befallde att drottning Vasti skulle träda fram inför honom, men hon vägrade.’ 18  Redan i dag kommer Persiens och Mediens furstinnor som får höra vad drottningen har gjort att tala med sina män på samma sätt. Det blir förakt och bitterhet utan ände. 19  Om kungen anser det vara lämpligt, sänd då ut en kunglig skrivelse och för in den i Persiens och Mediens lagar, som inte kan upphävas.+ Låt det nedtecknas att Vasti aldrig mer får komma inför kung Ahasvẹros, och låt en kvinna som är bättre än hon bli drottning i hennes ställe. 20  Och när kungens befallning blir känd i hela hans vidsträckta rike kommer alla kvinnor att ära sina män, från den högste till den lägste.” 21  Kungen och furstarna tyckte att det var ett bra förslag, och kungen följde Mẹmukans råd. 22  Han sände ut en skrivelse till alla provinser, till varje provins+ med dess egna skrivtecken* och till varje folk på dess eget språk, om att varje man skulle vara herre* i sitt eget hus och tala sitt eget folks språk.

Fotnoter

Anses vara Xerxes I, son till Dareios I.
Eller ”Kush”.
Eller ”palatset”, ”fästningen”.
Eller ”palatset”, ”fästningen”.
Eller ”guldkärl”.
Eller ”Ingen hindrades från”.
Eller ”palats”.
Eller ”turban”.
Eller ”i precedensfall”. Ordagrant ”i tiderna”.
Eller ”dess eget skriftsystem”.
Eller ”furste”.

Studienoter

Media