Esra 8:1–36

8  Det här är ett släktregister över de släkter och deras överhuvuden som lämnade Babylon tillsammans med mig under kung Artaxẹrxes+ regering:  av Pịnehas+ söner: Gersom; av Ịtamars+ söner: Daniel; av Davids söner: Hattus;  av Sekạnjas söner, av Paros söner: Sakarja, och med honom var 150 män registrerade;  av Pahat-Moabs söner:+ Eljehoẹnaj, Serạhjas son, och med honom 200 män;  av Sattus söner:+ Sekạnja, Jahạsiels son, och med honom 300 män;  av Adins söner:+ Ebed, Jonatans son, och med honom 50 män;  av Elams söner:+ Jeshạja, Atạljas son, och med honom 70 män;  av Sefạtjas söner:+ Sebạdja, Mikaels son, och med honom 80 män;  av Joabs söner: Obạdja, Jẹhiels son, och med honom 218 män; 10  av Banis söner: Sẹlomit, Josịfjas son, och med honom 160 män; 11  av Bẹbais söner:+ Sakarja, Bẹbais son, och med honom 28 män; 12  av Asgads söner:+ Jọhanan, Hạkkatans son, och med honom 110 män; 13  av Adonịkams söner,+ de som var de sista, och detta var deras namn: Elifẹlet, Jẹgiel och Semạja, och med dem 60 män; 14  av Bigvajs söner:+ Utaj och Sabbud, och med dem 70 män. 15  Jag församlade dem vid floden som flyter mot Ahạva,+ och där var vi lägrade i tre dagar. Men när jag inspekterade folket och prästerna hade det inte kommit några leviter. 16  Då sände jag bud efter ledarna Eliẹser, Ạriel, Semạja, Ẹlnatan, Jarib, Ẹlnatan, Natan, Sakarja och Mesụllam och lärarna Jọjarib och Ẹlnatan. 17  Sedan befallde jag dem att gå till Iddo, ledaren på orten Kasịfja, och hans bröder, tempeltjänarna* i Kasịfja, och be dem sända oss tjänare till vår Guds hus. 18  Eftersom vår Gud var med oss sände de en erfaren man som var avkomling till Mahli,+ sonson till Levi, son till Israel, nämligen Serẹbja+ och dessutom hans söner och hans bröder, 18 män. 19  De sände också Hasạbja och med honom merariten+ Jeshạja, hans bröder och deras söner, 20 män. 20  Och av tempeltjänarna,* som David och furstarna hade utvalt för att hjälpa leviterna, sände de 220 män, alla nämnda vid namn. 21  Sedan utropade jag en fasta där vid floden Ahạva för att vi skulle ödmjuka oss inför vår Gud och be honom om vägledning inför resan, både för oss, våra barn och allt vi förde med oss. 22  Jag ville inte be kungen om soldater och ryttare till att skydda oss mot fiender längs vägen, eftersom vi hade sagt till honom: ”Vår Gud är med alla som söker honom,+ men hans kraft och hans vrede drabbar alla som överger honom.”+ 23  Därför fastade vi och bad till Gud om hjälp, och han lyssnade till oss.+ 24  Jag valde nu ut tolv av de främsta prästerna, nämligen Serẹbja, Hasạbja+ och tio av deras bröder. 25  Sedan vägde jag upp silvret, guldet och föremålen åt dem, det som kungen, hans rådgivare, hans furstar och alla de israeliter som var där hade bidragit med till vår Guds hus.+ 26  Jag vägde alltså upp och gav dem 650 talenter* silver, 100 silverföremål värda två talenter, 100 talenter guld, 27  20 små guldskålar värda 1 000 dareiker* och två kärl av fin, rödglänsande koppar, lika eftertraktade som guld. 28  Sedan sa jag till dem: ”Ni är heliga för Jehova,+ och föremålen är heliga, och silvret och guldet är en frivillig gåva till Jehova, era förfäders Gud. 29  Vakta noga allt det värdefulla tills ni har vägt upp det inför de främsta prästerna, leviterna och furstarna för Israels släkter i Jerusalem,+ i tempelkamrarna* i Jehovas hus.” 30  Och prästerna och leviterna tog emot silvret, guldet och föremålen som hade vägts upp åt dem för att ta med det till vår Guds hus i Jerusalem. 31  Till slut bröt vi upp från floden Ahạva+ på tolfte dagen i första månaden+ och började resan till Jerusalem. Och vår Gud var med oss och befriade oss från fiender och från bakhåll längs vägen. 32  Så kom vi fram till Jerusalem+ och var där i tre dagar. 33  Och på fjärde dagen vägde vi upp silvret, guldet och föremålen i vår Guds hus+ och gav det till prästen Mẹremot,+ Urịjas son. Och med honom var Eleạsar, Pịnehas son, och med dem var leviterna Jọsabad,+ Jesụas son, och Noạdja, Binnujs+ son. 34  Allt blev räknat och vägt, och hela vikten antecknades. 35  Och de som hade kommit från fångenskapen offrade brännoffer åt Israels Gud: 12 tjurar+ för hela Israel, 96 baggar,+ 77 bagglamm och 12 bockar+ som ett syndoffer. Allt detta var ett brännoffer åt Jehova.+ 36  Sedan gav vi kungens anvisningar+ till kungens satraper* och ståthållarna väster om Eufrat,*+ och de gav sitt stöd åt folket och den sanne Gudens hus.+

Fotnoter

Eller ”netinimtjänarna”. Netinim betyder ”sådana som har blivit givna”.
Eller ”netinimtjänarna”. Netinim betyder ”sådana som har blivit givna”.
Ca 22 ton. En talent motsvarade 34,2 kg. Se Tillägg B14.
Dareiken var ett persiskt guldmynt. Se Tillägg B14.
Eller ”matsalarna”.
Betyder ”rikets beskyddare” och syftar här på provinsguvernörer i det persiska riket.
Eller ”på andra sidan Floden”.

Studienoter

Media