Esra 7:1–28

7  Efter dessa händelser, under den persiske kungen Artaxẹrxes*+ regering, återvände Esra.*+ Han var son till Serạja,+ son till Asarja, son till Hilkia,+  son till Sallum, son till Sadok, son till Ạhitub,  son till Amarja, son till Asarja,+ son till Mẹrajot,  son till Serạhja, son till Ussi, son till Bukki,  son till Abisụa, son till Pịnehas,+ son till Eleạsar,+ son till översteprästen* Aron.+  Denne Esra återvände alltså från Babylon. Han var en avskrivare* som var mycket insatt i* Moses lag,+ den lag som Jehova, Israels Gud, hade gett. Kungen gav honom allt han bad om, för Jehova, hans Gud, var med honom.  Några av israeliterna, prästerna, leviterna,+ sångarna,+ portvaktarna+ och tempeltjänarna*+ gav sig av till Jerusalem tillsammans med Esra under kung Artaxẹrxes sjunde år.  Och Esra kom till Jerusalem i femte månaden under kungens sjunde år.  På första dagen i första månaden lämnade han Babylon, och han kom fram till Jerusalem den första dagen i femte månaden, eftersom hans Gud var med honom.+ 10  Esra var inriktad* på att rådfråga Jehovas lag och att handla efter den+ och att undervisa israeliterna om lagen och dess förordningar.+ 11  Detta är en avskrift av det brev som kung Artaxẹrxes gav prästen och avskrivaren* Esra, som var en skicklig forskare i* Jehovas lagar och bud till Israel: 12  * ”Artaxẹrxes,+ kungarnas kung, till prästen Esra, avskrivaren av himlens Guds lag: Må du ha stor frid. 13  Jag har befallt att alla i mitt rike som tillhör Israels folk och deras präster och leviter och som är villiga att följa med dig till Jerusalem ska göra det.+ 14  Kungen och hans sju rådgivare ger dig i uppdrag att undersöka om din Guds lag, som du har med dig,* tillämpas i Juda och Jerusalem. 15  Du ska ta med silvret och guldet som kungen och hans rådgivare frivilligt har gett åt Israels Gud, som bor i Jerusalem. 16  Ta också med allt silver och guld som du får* i hela provinsen Babylon och den frivilliga gåva som folket och prästerna ger till sin Guds hus i Jerusalem.+ 17  Du ska omgående använda dessa medel till att köpa tjurar,+ baggar,+ lamm+ och tillhörande sädesoffer+ och dryckesoffer.+ Offra dem på altaret i er Guds hus i Jerusalem. 18  Det som blir över av silvret och guldet ska du och dina bröder använda som ni finner lämpligt och enligt er Guds vilja. 19  Och alla kärl som du har fått till tjänsten i din Guds hus ska du ställa fram inför Gud i Jerusalem.+ 20  Allt annat som behövs i din Guds hus och som du förväntas ge ska du ta från kungens skattkammare.+ 21  Jag, kung Artaxẹrxes, har utfärdat följande befallning till alla skattmästare väster om Eufrat:* Allt som prästen Esra,+ avskrivaren av himlens Guds lag, begär ska tillhandahållas omgående. 22  Detta gäller upp till 100 talenter* silver, 100 korer* vete, 100 bat* vin,+ 100 bat olja+ och salt+ i obegränsad mängd. 23  Se till att allt som himlens Gud befaller att man ska göra för hans hus+ utförs plikttroget, så att inte vrede drabbar kungens rike och hans söner.+ 24  Och ni får inte ta ut någon skatt,+ avgift eller tull från prästerna och leviterna, musikerna,+ dörrvakterna, tempeltjänarna*+ eller arbetarna vid Israels Guds hus. 25  Och du, Esra, ska använda den vishet du fått av din Gud och utse skiljemän och domare för att de ska döma hela folket som är väster om Eufrat,* alla dem som har lärt sig din Guds lagar. Och de som inte har lärt sig dem ska ni undervisa.+ 26  Den som inte följer din Guds lag och kungens lag ska omedelbart straffas, antingen med döden, förvisning, böter eller fängelse.” 27  Må Jehova, våra förfäders Gud, bli ärad, eftersom han har fått kungen att vilja försköna Jehovas hus i Jerusalem!+ 28  Gud har visat mig lojal kärlek och gjort kungen,+ hans rådgivare+ och alla hans mäktiga furstar välvilligt inställda. Eftersom Jehova, min Gud, var med mig fattade jag mod och församlade ledande män* ur Israel som skulle följa med mig.

Fotnoter

Betyder ”hjälp”.
Dvs. Artaxerxes I.
Eller ”den främste prästen”.
Eller ”skriftlärd”.
Eller ”Han var en skicklig avskrivare av”.
Eller ”netinimtjänarna”. Netinim betyder ”sådana som har blivit givna”.
Eller ”hade gjort sitt sinne (hjärta) inriktat”.
Eller ”den skriftlärde”.
Eller ”en avskrivare av”.
Esr 7:12–26 skrevs ursprungligen på arameiska.
Ordagrant ”som är i din hand”.
Ordagrant ”hittar”.
Eller ”på andra sidan Floden”.
Ca 3,4 ton. En talent motsvarade 34,2 kg. Se Tillägg B14.
2 200 l. En bat motsvarade 22 l. Se Tillägg B14.
22 000 l. En kor motsvarade 220 l. Se Tillägg B14.
Eller ”netinimtjänarna”. Netinim betyder ”sådana som har blivit givna”.
Eller ”på andra sidan Floden”.
Ordagrant ”överhuvuden”.

Studienoter

Media