Esra 6:1–22

6  Då gav kung Dareios order om att man skulle göra efterforskningar i arkivet i Babylon där skatterna förvarades.  Och i borgen i Ekbạtana i provinsen Medien fann man en bokrulle med ett memorandum, och med det som grund skrevs följande:  ”Under kung Kyros första år utfärdade han en befallning om Guds hus i Jerusalem:+ ’Låt templet bli återuppbyggt så att man kan frambära slaktoffer där. Huset ska få en stabil grund, och det ska vara 60 alnar högt* och 60 alnar brett.+  Det ska ha tre lager stenblock och ett lager timmer.+ Kostnaderna täcks av kungens hus.+  Och man ska lämna tillbaka guld- och silverkärlen som Nebukadnẹssar tog från Guds hus i Jerusalem och förde till Babylon,+ så att de kan stå på sin plats i templet i Jerusalem och förvaras i Guds hus.’+  Till Tạttenaj, ståthållare väster om Eufrat,* och till Shẹtar-Bọsenaj samt till era kolleger, underståthållarna väster om Eufrat,*+ säger jag därför: Håll er borta därifrån.  Hindra inte arbetet på templet. Judarnas ståthållare och judarnas äldste ska återuppbygga templet på dess ursprungliga plats.  Jag utfärdar härmed en befallning om vad ni ska göra för judarnas äldste, så att templet kan återuppbyggas: Ersättning för kostnaderna ska omgående betalas till dessa män från den kungliga skattkammaren,+ från skatten som drivs in väster om Eufrat,* så att arbetet kan fortsätta utan avbrott.+  Och allt det som prästerna i Jerusalem säger att de behöver ska man ge dem varje dag utan undantag – ungtjurar,+ baggar+ och lamm+ till brännoffren åt himlens Gud samt vete,+ salt,+ vin+ och olja+ 10  så att de alltid kan frambära offer till himlens Gud och kan be för kungen och hans söner.+ 11  Min befallning är också att om någon bryter mot detta ska man riva loss en bjälke ur hans hus och hänga upp honom på den, och hans hus ska bli en offentlig latrin.* 12  Och må den Gud som väljer att fästa sitt namn vid templet+ störta varje kung och folk som försöker överträda denna förordning och förstöra templet i Jerusalem. Det är jag, Dareios, som utfärdar denna befallning. Verkställ den omgående.” 13  Tạttenaj, ståthållaren väster om Eufrat,* Shẹtar-Bọsenaj+ och deras kolleger gjorde då genast som kung Dareios hade befallt. 14  Och judarnas äldste fortsatte att bygga med framgång+ eftersom de blev uppmuntrade av profeten Haggaj+ och profeten Sakarja,+ Iddos sonson. De byggde färdigt templet precis som Israels Gud hade sagt+ och enligt befallningen från Kyros+ och Dareios+ och Artaxẹrxes+ av Persien. 15  Templet blev färdigt den tredje dagen i månaden adar* under kung Dareios sjätte regeringsår. 16  Israeliterna, prästerna, leviterna+ och de andra som kommit tillbaka från fångenskapen invigde* sedan Guds hus med stor glädje. 17  Och vid invigningen av Guds hus offrade man 100 tjurar, 200 baggar och 400 lamm. Dessutom offrades 12 bockar som ett syndoffer för hela Israel, en bock för var och en av de 12 stammarna.+ 18  Och man insatte prästerna enligt deras avdelningar och leviterna enligt deras avdelningar för att utföra tjänst för Gud i Jerusalem,+ precis som det är föreskrivet i Moses bok.+ 19  De som hade återvänt från Babylon firade påsken den 14:e dagen i första månaden.+ 20  Alla präster och leviter utan undantag hade renat sig,+ och de slaktade påskoffret för dem som återvänt, för sina medpräster och för sig själva. 21  Sedan åt de av offret, både israeliterna som hade återvänt och alla som hade avskilt sig från orenheten hos nationerna i landet och slutit sig till dem för att tillbe* Jehova, Israels Gud.+ 22  De firade också det osyrade brödets högtid+ i sju dagar med glädje, för Jehova gav dem stor anledning att glädja sig. Han hade gjort Assyriens kung positivt inställd+ så att han gav dem stöd* i arbetet på den sanne Gudens, Israels Guds, hus.

Fotnoter

Dvs. ca 26,7 m. Se Tillägg B14.
Eller ”på andra sidan Floden”.
Eller ”på andra sidan Floden”.
Eller ”på andra sidan Floden”.
Eller möjligen ”soptipp”, ”gödselstack”.
Eller ”på andra sidan Floden”.
Eller ”överlämnade”.
Ordagrant ”söka”.
Ordagrant ”stärkte deras händer”.

Studienoter

Media