Esra 5:1–17

5  Då profeterade Haggaj+ och Sakarja,+ sonson till Iddo,+ för judarna i Juda och Jerusalem i Israels Guds namn, han som var med* dem.  Och Serubbạbel,+ Seạltiels son, och Jesụa,+ Jehosạdaks son, började återuppbygga Guds hus+ i Jerusalem. Guds profeter var med dem och gav dem stöd.+  Vid den tiden kom Tạttenaj, ståthållaren väster om Eufrat,* och Shẹtar-Bọsenaj och deras kolleger till dem och frågade: ”Vem har utfärdat en befallning om att ni ska bygga detta hus och färdigställa detta byggnadsverk?”*  Sedan frågade de: ”Vad heter de män som arbetar på byggnaden?”  Men Gud vakade över* judarnas äldste,+ så arbetet fick fortsätta medan man skickade en rapport till Dareios och väntade på att han skulle svara genom en officiell skrivelse.  Det här är en avskrift av det brev som Tạttenaj, ståthållaren väster om Eufrat,* och Shẹtar-Bọsenaj och hans kolleger, underståthållarna väster om Eufrat,* sände till kung Dareios.  I rapporten skrev de följande: ”Till kung Dareios: Var hälsad!  Vi vill informera kungen om att vi besökte provinsen Juda och såg att den store Gudens tempel håller på att byggas. Stora stenblock rullas på plats och stockar läggs in i väggarna. Arbetet utförs med iver och går hela tiden framåt.  Vi frågade deras äldste: ’Vem har utfärdat en befallning om att ni ska bygga detta hus och färdigställa detta byggnadsverk?’*+ 10  Vi frågade också vad de hette för att kunna skriva upp namnen på de män som leder arbetet och informera dig om det. 11  Detta är det svar de gav: ’Vi är tjänare åt himlens och jordens Gud, och vi håller på att återuppbygga det tempel som byggdes för många år sedan, det som byggdes och färdigställdes av en stor kung i Israel.+ 12  Men eftersom våra förfäder förargade himlens Gud+ lät han kaldén Nebukadnẹssar,+ Babylons kung, besegra dem. Nebukadnẹssar förstörde templet+ och deporterade folket till Babylon.+ 13  Men under Kyros, Babylons kungs, första år utfärdade Kyros en befallning om att återuppbygga Guds hus i Jerusalem.+ 14  Dessutom tog Kyros fram guld- och silverkärlen som hade tillhört Guds hus i Jerusalem och som Nebukadnẹssar hade tagit till templet i Babylon.+ Han gav dem åt Sesbạssar,*+ som han hade gjort till ståthållare.+ 15  Kyros sa till honom: ”Ta med dig kärlen. För dem till templet i Jerusalem och bygg upp Guds hus på samma plats igen.”+ 16  Sesbạssar kom då och lade grunden till Guds hus,+ som är i Jerusalem. Sedan dess har man arbetat på det, men det är ännu inte färdigt.’+ 17  Om kungen anser det vara lämpligt bör man göra efterforskningar i kungens skattkammare där i Babylon och se om kung Kyros verkligen utfärdade en befallning om att återuppbygga templet i Jerusalem.+ Meddela oss sedan kungens beslut i frågan.”

Fotnoter

Ordagrant ”över”.
Eller ”på andra sidan Floden”.
Eller ”dessa bjälkar”.
Ordagrant ”Guds öga vilade på”.
Eller ”på andra sidan Floden”.
Eller ”på andra sidan Floden”.
Eller ”dessa bjälkar”.
Möjligen den Serubbabel som nämns i Esr 2:2; 3:8.

Studienoter

Media