Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Nya världens översättning av Bibeln (Studiebibeln)

Introduktion till Efesierna

 • Skribent: Paulus

 • Platsen där den skrevs: Rom

 • Fullbordad: ca 60–61 v.t.

Intressanta fakta:

 • Tykikos var en av Paulus medarbetare, och han reste från Rom för att leverera Efesierbrevet till församlingen i Efesos. (Ef 6:21, 22) Paulus skickade också med Tykikos ett brev till de kristna i Kolossai. (Kol 4:7–9)

 • Det finns flera likheter mellan det här brevet och brevet till kolosserna. Paulus skrev breven ungefär samtidigt, när han satt fängslad i Rom första gången. Församlingarna hade tydligtvis liknande behov. Jämför till exempel Ef 5:19 med Kol 3:16. (Se ”Introduktion till Kolosserna”.)

 • Temat på det här brevet är enhet. Paulus visar att det är Jehovas tanke att återskapa enheten bland sina intelligenta skapelser, och han lyfter fram att Kristus lösenoffer och de människor som Jehova har gett som gåvor har en viktig roll i samband med det. (Ef 1:9–11; 2:11–16; 4:1–6, 8, 11–13) Det bidrar dessutom till enheten i familjen om man följer Kristus exempel och underordnar sig andra. (Ef 5:21–6:4)

 • Råden som Paulus ger i sitt brev till efesierna är väldigt bra med tanke på den miljö de levde i. Här är lite bakgrundsinformation:

  • Under det första århundradet var Efesos känt för att vara en välbärgad stad. Det var en viktig hamnstad och slutpunkt för ett vägnät som användes för att transportera varor från Östern. En författare som levde runt den här tiden skrev att staden hade blivit ”Asias viktigaste skattkammare”. Människor från många olika platser förvarade sina ägodelar i templen i staden. Men Paulus skrev till de kristna i Efesos om andliga rikedomar, som hade verkligt värde. (Ef 1:7, 18; 2:7; 3:8, 16)

  • Efesos var ökänt för grov sexuell omoral. Paulus varnade för sexuell omoral och sa att det inte ens skulle nämnas bland de kristna. (Ef 5:3–5) De kristna behövde ta på sig ”den nya personligheten”. (Ef 4:20–24)

  • Efesos var även känt för ett tempel tillägnat fruktbarhetsgudinnan Artemis. Det här templet räknas som ett av antikens sju underverk. (Apg 19:19, 27) Som en kontrast till det säger Paulus att de smorda är en del av ”ett heligt tempel”, där Jehova bor med sin ande. (Ef 2:21)

  • Efesos var ett centrum för demonism. (Apg 19:11–20) Paulus uppmuntrade de kristna att kämpa mot de onda andarna genom att ta på sig ”hela rustningen från Gud”. (Ef 6:11, 12)

 • Tidiga skribenter bekräftar att Paulus skrev brevet och att det var riktat till efesierna. Några av dessa skribenter är Irenaeus (100-talet v.t.), Klemens av Alexandria (100-talet v.t.) och Origenes (200-talet v.t.).