Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Nya världens översättning av Bibeln (Studiebibeln)

Översikt över Efesierna

 • A. HÄLSNINGAR (1:1, 2)

 • B. GUDS AVSIKT ATT SKAPA ENHET OCH FRID MED HJÄLP AV KRISTUS (1:3–3:21)

  • 1. Guds storslagna generösa omtanke och uppenbarandet av den heliga hemligheten om hans vilja (1:3–23)

   • Andliga välsignelser för dem som valts ut att vara förenade med Kristus (1:3–7)

   • Guds avsikt att upprätta ”en förvaltning” som ska förena allt i Kristus (1:8–14)

   • Paulus tackar Gud för efesiernas tro och ber att de ska få vishet (1:15–23)

  • 2. Kristna judar och icke-judar växer till ”ett heligt tempel för Jehova” (2:1–22)

   • De kristna var döda på grund av överträdelser och synder, men de har gjorts levande genom Guds generösa omtanke (2:1–7)

   • På grund av generös omtanke har de kristna blivit räddade genom tro, inte gärningar (2:8–10)

   • Icke-judar, som tidigare var utan Gud och inte hade något hopp, har nu blivit försonade med Gud genom Kristus (2:11–13)

   • Muren som skilde judar och icke-judar åt har rivits, och de två grupperna kan bli en enda genom Kristus (2:14–18)

   • Både judar och icke-judar byggs upp tillsammans till ett andligt tempel (2:19–22)

  • 3. Paulus ansvar att hjälpa andra att dra nytta av Guds generösa omtanke (3:1–21)

   • Den heliga hemligheten innefattar att både judar och icke-judar kan bli Kristus medarvingar (3:1–7)

   • Även de som är i himlen lär sig något om Guds vishet genom det han gör med församlingen (3:8–13)

   • Paulus ber att efesierna ska få insikt och lära känna Kristus kärlek (3:14–21)

 • C. ATT LEVA PÅ ETT SÄTT SOM ÄR VÄRDIGT EN ENAD KRISTEN FÖRSAMLING (4:1–6:20)

  • 1. Gud har sörjt för allt som är nödvändigt för att uppnå enhet i Kristus (4:1–16)

   • Det finns en enda ande, ett enda hopp, en enda tro, ett enda dop och en enda kropp under en enda Herre och en enda Gud och Far (4:1–6)

   • Gud har gett ”människor som gåvor” för att församlingen ska få enhet i tron och växa till i mogenhet (4:7–16)

  • 2. Den nya personligheten bidrar till enhet (4:17–5:20)

   • Lev inte som folk i nationerna gör (4:17–19)

   • Kristna som fortsätter att förnya sitt tänkesätt uppför sig på ett sätt som återspeglar den nya personligheten (4:20–32)

   • Efterlikna Gud (5:1, 2)

   • De kristnas tal och uppförande får inte påverkas av sexuell omoral eller orenhet (5:3–5)

   • Vandra som ljusets barn (5:6–14)

   • Fortsätt ta reda på vad Jehovas vilja är, och fortsätt att bli uppfyllda av ande (5:15–20)

  • 3. Underordnande bidrar till enhet (5:21–6:9)

   • Förhållandet mellan man och hustru liknas vid förhållandet mellan Kristus och församlingen (5:21–33)

   • Förhållandet mellan föräldrar och barn (6:1–4)

   • Förhållandet mellan slavar och herrar (6:5–9)

  • 4. Hur kristna kan övervinna onda andemakter (6:10–20)

   • De kristna behöver ”hela rustningen från Gud” för att kunna stå emot djävulens listiga angrepp (6:10–13)

   • De olika delarna av rustningen förklaras (6:14–17)

   • Använd alla former av bön och vädjanden (6:18–20)

 • D. AVSLUTANDE ORD (6:21–24)

  • Paulus sänder Tykikos till Efesos (6:21, 22)

  • Paulus ber att Gud ska ge efesierna frid och kärlek (6:23, 24)