Daniel 11:1–45

11  Jag trädde fram för att styrka och skydda* honom i medern Dareios+ första regeringsår.  Det som jag nu ska berätta för dig är sanningen: Ytterligare tre kungar ska framträda i Persien, och en fjärde ska samla större rikedom än alla de andra. Och när han har blivit mäktig genom sin rikedom kommer han att mobilisera alla sina resurser mot Grekland.+  Och en mäktig kung ska träda fram och härska med stor makt*+ och göra som han vill.  Men när han har framträtt ska hans rike splittras och delas efter de fyra väderstrecken.*+ Det ska inte tillfalla hans ättlingar och inte vara lika mäktigt som när han styrde, för det ska ryckas upp och tillfalla andra.  Och en av hans furstar, söderns kung, ska bli mäktig. Men en annan ska bli starkare än han och härska med stor makt, ja med en makt större än hans.  Efter några år ingår de en allians, och dottern till söderns kung kommer till nordens kung för att bekräfta avtalet.* Men hon ska inte behålla sin arms kraft, och han ska förlora sin makt. Hon ska utlämnas, hon själv och de som förde henne dit, och även hennes far och han som gjorde henne stark på den tiden.  Men ett skott från hennes rötter ska träda fram i hans ställe, och han ska rycka fram mot armén och gå emot nordens kungs fästning, och han ska angripa dem och få övertaget.  Och deras gudar, metallstatyer,* dyrbara föremål av silver och guld, och deras fångar, ska han föra till Egypten. Under några år ska han hålla sig borta från nordens kung,  som ska angripa söderns kungs rike men sedan tvingas vända tillbaka till sitt eget land. 10  Hans* söner rustar sig till krig och samlar ihop en stor armé. Han ska rycka fram och skölja in över landet som en flodvåg. Men han ska återvända, och han ska föra krig ända fram till fästningen. 11  Söderns kung blir rasande och drar ut i strid mot honom, det vill säga mot nordens kung, som uppbådar en stor armé. Men armén ska utlämnas åt den andre kungen, 12  och den ska röjas ur vägen. Hans* hjärta blir stolt, och han får tiotusenden att falla, men han utnyttjar inte sin starka ställning. 13  Nordens kung ska återvända och uppbåda en större armé än den första. Längre fram, efter några år, ska han rycka fram med en stor, välrustad armé. 14  På den tiden ska det vara många som sätter sig upp mot söderns kung. Och våldsmännen* bland ditt folk ska ryckas med i ett försök att få en syn att bli verklighet, men de kommer att snava. 15  Nordens kung ska komma och kasta upp en belägringsvall och inta en befäst stad. Och söderns armé ska inte kunna hålla ställningarna, inte ens de bästa soldaterna. De har inget att sätta emot. 16  Den som kommer emot honom* gör som han vill, och ingen kan försvara sig mot honom. Han ska ställa sig i det härliga landet,*+ och han ska ha makt att utrota. 17  Han ska besluta sig för* att komma med hela sitt rikes kraft, och ett avtal ska ingås,* och han ska agera. Vad kvinnornas dotter angår, ska han få tillåtelse att ödelägga henne. Hon ska inte stå fast, och hon ska inte fortsätta tillhöra honom. 18  Han ska vända sig mot kustländerna och inta flera av dem. Men en befälhavare ska göra slut på hans hån, så att det upphör. Han ska låta det slå tillbaka mot honom själv. 19  Då ska han vända sig till fästningarna i sitt eget land, och han ska snava och falla och inte mer finnas till. 20  I hans ställe ska det träda fram en som sänder ut en indrivare* genom det praktfulla riket. Efter några få dagar ska han krossas, dock inte i vrede eller i krig. 21  Och i hans ställe ska det träda fram en föraktad* man, som man inte ger kungavärdighet. Han ska komma under en tid av trygghet* och gripa kungamakten med list.* 22  Och arméerna som sköljer in som en flodvåg ska svepas bort på grund av honom, och de ska krossas, likaså förbundets+ ledare.+ 23  Och på grund av en allians med honom kommer han att handla svekfullt, och han ska dra ut och bli mäktig genom en liten nation. 24  Under en tid av trygghet* kommer han att dra in i provinsens bördigaste delar* och göra sådant som hans fäder och deras fäder inte har gjort. Plundringsgods, byte och egendom ska han fördela bland dem, och han ska smida planer mot befästa platser, men bara för en tid. 25  Han ska samla kraft och mod* och gå emot söderns kung med en stor armé, och söderns kung ska rusta sig till krig med en enormt stor och mäktig armé. Och han ska inte bestå, eftersom man kommer att smida planer mot honom. 26  De som äter hans delikatesser ska krossa honom. Hans armé ska svepas bort, och många ska stupa. 27  Båda kungarna är beslutna att göra det som är ont, och de ska sitta vid samma bord och ljuga för varandra. Men de ska inte lyckas, för slutet kommer först vid den bestämda tiden.+ 28  Han ska återvända till sitt land med stora rikedomar, och han kommer att vara fientligt inställd till* det heliga förbundet. Han ska agera och återvända till sitt land. 29  Vid den bestämda tiden drar han återigen ut mot södern. Men den här gången går det inte som tidigare, 30  för skepp från Kittim+ ska komma emot honom, och han ska bli förödmjukad. Han ska återvända och rikta sin vrede* mot det heliga förbundet+ och gå till handling. Han ska återvända och rikta uppmärksamheten mot dem som överger det heliga förbundet. 31  Arméer* som utgår från honom ska träda fram, och de ska vanhelga helgedomen,+ fästningen, och avlägsna det regelbundna offret.*+ Och man ska ställa upp avskyvärdheten som orsakar förödelse.+ 32  Och dem som handlar ondskefullt och bryter förbundet ska han förleda till avfall med svekfulla* ord. Men det folk som känner sin Gud ska segra och handla beslutsamt. 33  Och de som har insikt+ bland folket ska ge kunskap till många. Men under några dagar ska de förmås att snava på grund av svärd och eld, fångenskap och plundring. 34  När de snavar ska de få viss hjälp, och många ska ansluta sig till dem genom falska* ord. 35  Och några av dem som har insikt ska förmås att snava, för att en luttring ska ske* och för att folket ska renas och göras vita+ fram till ändens tid, för slutet kommer först vid den bestämda tiden. 36  Kungen ska göra som han vill, och han ska upphöja sig själv och göra sig större än alla gudar, och mot gudarnas Gud+ ska han uttala chockerande ord. Och han ska lyckas med allt tills vredens* tid är förbi, för det som är beslutat måste ske. 37  Han visar ingen respekt för sina fäders gud eller någon annan gud, inte heller tar han hänsyn till det kvinnor önskar, utan han gör sig själv större än alla andra. 38  Han ger sin ära åt fästningarnas gud. En gud som hans fäder inte kände ska han ära med guld och silver, ädelstenar och dyrbarheter. 39  Han kommer att ingripa mot de starkaste fästningarna, tillsammans med* en främmande gud. Alla som ger honom sitt erkännande* ska han visa stor ära, och han ska låta dem härska över många och dela ut landområden mot betalning. 40  I ändens tid ska söderns kung mäta sina krafter med* honom. Nordens kung ska storma fram mot honom med vagnar, ryttare och många skepp, och han ska tränga in i länderna och skölja in över dem som en flodvåg. 41  Han ska också tränga in i det härliga landet,*+ och många länder ska förmås att snava. Men följande ska undkomma hans hand: Edom och Moab och de främsta av ammoniterna. 42  Och han ska fortsätta lyfta sin hand mot länderna, och Egypten ska inte heller komma undan. 43  Han kommer att härska över dolda skatter av guld och silver och över alla Egyptens dyrbarheter. Libyer och etiopier kommer att följa honom.* 44  Men rapporter från öster* och från norr ska skaka om honom, och han ska dra ut i stort raseri för att förgöra och tillintetgöra många. 45  Och han ska slå upp sina kungliga tält* mellan det stora havet och härlighetens*+ heliga berg. Men han går sin undergång till mötes, och ingen hjälper honom.

Fotnoter

Eller ”och vara som en fästning för”.
Eller ”härska över ett stort område”.
Ordagrant ”himlens fyra vindar”.
Eller ”träffa en överenskommelse”.
Eller ”gjutna statyer”.
Syftar tydligtvis på nordens kung.
Syftar tydligtvis på söderns kung.
Eller ”rövarna”.
Syftar tydligtvis på söderns kung.
Eller ”Prydnaden”.
Ordagrant ”rikta sitt ansikte mot”.
Eller ”han ska ingå en överenskommelse med honom”.
Möjligen en skatteindrivare. Eller ”en hård arbetsledare”.
Eller ”föraktlig”.
Eller möjligen ”utan förvarning”.
Eller ”genom intriger”.
Eller möjligen ”Utan förvarning”.
Ordagrant ”fetma”.
Ordagrant ”hjärta”.
Eller ”hans hjärta kommer att vara emot”.
Eller ”slunga ut fördömelser”.
Ordagrant ”Armar”.
Eller ”det ständiga kännetecknet”.
Eller ”smickrande”, ”falska”.
Eller ”smickrande”, ”svekfulla”.
Ordagrant ”för att en luttring ska ske på grund av dem”.
Eller ”fördömelsens”.
Eller ”med hjälp av”.
Eller möjligen ”Alla som han erkänner”.
Eller ”drabba samman med”.
Eller ”Prydnaden”.
Eller ”följa i hans fotspår”.
Eller ”soluppgången”.
Eller ”sina palatstält”.
Eller ”Prydnadens”.

Studienoter

Media