Amos 9:1–15

9  Jag såg Jehova+ stå över altaret, och han sa: ”Slå till pelarhuvudena, så att trösklarna skakar. Hugg av dem vid huvudet. Dem som är kvar av folket ska jag döda med svärd. Ingen av dem ska lyckas fly eller komma undan.+   Om de gräver sig ner i graven*ska jag hämta upp dem därifrån,och om de stiger upp till himlenska jag föra ner dem därifrån.   Om de gömmer sig på Karmels toppska jag leta upp dem och hämta dem.+ Om de gömmer sig för mig på havets bottenska jag befalla ormen där att bita dem.   Om de förs bort i fångenskap av fiendenska jag befalla svärdet att döda dem,+och jag ska fästa min blick på dem och sända olycka över dem, inte välsignelse.+   För den suveräne Herren, arméernas Jehova, är den som rör vid landet*så att det smälter,+ och alla som bor i det ska sörja.+ Och hela landet ska stiga som Nilenoch sjunka som Nilen i Egypten.+   ’Han som bygger sin trappa i himlenoch reser sin byggnad* över jorden,han som kallar på havets vattenoch tömmer ut det över jordens yta+– Jehova är hans namn.’+   ’Är ni inte som kushiternas söner för mig, ni Israels folk?’ säger Jehova. ’Förde jag inte israeliterna ut ur Egypten+och filistéerna från Kreta+ och araméerna från Kir?’+   ’Jag, den suveräne Herren Jehova, har min blick riktad mot det syndiga riket,och jag ska utplåna det från jordens yta.+ Men jag ska inte förinta Jakobs hus fullständigt’,+ säger Jehova.   ’För jag ger befallningen,och jag ska skaka Israels hus bland alla folken,+precis som när man skakar ett sålloch inte en enda sten slinker igenom. 10  Alla syndare i mitt folk ska dödas med svärd,de som säger: ”Olyckan ska inte komma i närheten av oss eller drabba oss.”’ 11  ’Den dagen ska jag återuppbygga Davids fallna hus,*+jag ska mura igen rämnorna*och återställa det som lagts i ruiner. Jag ska bygga upp huset igen, så att det blir som i forna dagar,+ 12  så att de kan lägga under sig det som är kvar av Edom+och alla de folk som mitt namn har nämnts över’, säger Jehova, som gör detta. 13  ’Det kommer dagar’, säger Jehova,’när den som plöjer ska komma direkt efter den som skördaroch den som trampar druvor direkt efter den som sår.+ Bergen ska drypa av sött vin,+det ska flöda från alla kullar.*+ 14  Jag ska föra mitt folk Israel tillbaka från deras fångenskap,+och de ska bygga upp de ödelagda städerna och bo i dem.+ De ska plantera vingårdar och dricka vinet+och anlägga trädgårdar och äta frukten.’+ 15  ’Jag ska plantera dem i deras eget land,och de ska aldrig mer ryckas uppfrån det land som jag har gett dem’,+ säger Jehova, din Gud.”

Fotnoter

Eller ”Sheol”, dvs. den bildliga plats dit människor kommer när de dör. Se Ordförklaringar.
Eller ”jorden”.
Eller ”sin kupol”, ”sitt valv”.
Eller ”hydda”, ”tält”.
Eller ”deras rämnor”.
Ordagrant ”kullarna ska smälta”.

Studienoter

Media