Ordspråksboken 12:1–28

12  Den som älskar vägledning älskar kunskap,+men den som hatar tillrättavisning är oförnuftig.+   Den gode vinner Jehovas gillande,men den som smider onda planer fördöms av honom.+   Ingen kan uppnå trygghet genom ondska,+men den rättfärdige ska aldrig ryckas upp.   En bra* hustru är en krona för sin man,+men en hustru som uppför sig skamligt är som röta i hans ben.+   De godas tankar är rätta,men de ondas vägledning leder vilse.   De ondas ord är ett dödligt bakhåll,*+men de godas ord ger räddning.+   När de onda störtas finns de inte mer,men de rättfärdigas hus står kvar.+   En man blir prisad för sina kloka ord,+men den som har ett falskt hjärta blir föraktad.+   Bättre vara obetydlig och nöja sig med en tjänareän upphöja sig själv och sakna mat.*+ 10  Den rättfärdige tar hand om sina husdjur,+men den onde är grym till och med när han visar omsorg. 11  Den som odlar sin mark får tillräckligt med mat,+men den som jagar efter tomhet saknar sunt förnuft.* 12  De onda är avundsjuka på varandras byte,men de rättfärdigas rot ger frukt. 13  Den onde snärjs av sina egna syndfulla ord,+men den rättfärdige undkommer svårigheter. 14  Den som talar goda ord blir belönad,*+och det hans händer gör vänder tillbaka till honom. 15  Den oförståndiges väg är rätt i hans egna ögon,+men den vise lyssnar till råd.+ 16  Den oförståndige visar sin irritation direkt,*+men den kloke överser med* en förolämpning. 17  Ett pålitligt vittne säger sanningen,*men ett falskt vittne för andra bakom ljuset. 18  Tanklösa ord är som svärdshugg,men de visas ord är läkande.+ 19  Ärliga läppar består för evigt,+men en lögnaktig tunga blott ett ögonblick.+ 20  De som smider onda planer är fulla av svek,men de som bidrar till frid* känner glädje.+ 21  Inget ont drabbar den rättfärdige,+men över de onda kommer olycka i fullt mått.+ 22  Jehova avskyr lögner,+men ärlighet* ger honom glädje. 23  Den kloke döljer sin kunskap,men den oförståndige vräker ur sig sin dårskap.+ 24  Flitiga händer får makt,+men lata händer leder till tvångsarbete.+ 25  Bekymmer tynger en mans hjärta,+men ett gott ord muntrar upp.+ 26  Den rättfärdige undersöker sin omgivning,*men den ondes väg leder vilse. 27  Den late orkar inte jaga efter sitt villebråd,+men flit är en människas dyrbara skatt. 28  Rättfärdighetens stig leder till liv,+och längs den vägen finns ingen död.

Fotnoter

Eller ”duktig”.
Ordagrant ”ligger på lur efter blod”.
Ordagrant ”bröd”.
Ordagrant ”saknar hjärta”.
Eller ”En man mättas med gott av sin muns frukt”.
Eller ”samma dag”.
Ordagrant ”täcker över”.
Ordagrant ”det som är rättfärdigt”.
Ordagrant ”de som är fredsrådgivare”.
Eller ”trohet”.
Eller ”sina betesmarker”.

Studienoter

Media