Ordspråksboken 11:1–31

11  En falsk* våg är avskyvärd för Jehova,men rätt vikt* gläder honom.+   Om man tar sig friheter leder det till vanära,*+men vishet finns hos de ödmjuka.+   De rättfärdiga leds av sin lojalitet,*+men de svekfullas falskhet blir deras fall.+   Rikedom* hjälper inte på vredens dag,+men rättfärdighet räddar från döden.+   De klanderfrias rättfärdighet jämnar deras väg,men de onda faller på sin egen ondska.+   De ärliga räddas av sin rättfärdighet,+men de svekfulla fångas av sina begär.+   När en ond man dör slocknar hans hopp,och förväntningarna på hans kraft försvinner.+   Den rättfärdige räddas ur nöden,och den onde drabbas i hans ställe.+   Med ord förgiftar avfällingen* sin medmänniska,men kunskap blir de rättfärdigas räddning.+ 10  De rättfärdigas godhet väcker glädje i staden,och när de onda försvinner höjs jubelrop.+ 11  De rättfärdigas välsignelse gör en stad storslagen,+men de ondas ord lägger den i ruiner.+ 12  Den som saknar sunt förnuft* föraktar sin medmänniska,men den som har gott omdöme tiger.+ 13  Den som skvallrar röjer hemligheter,+men den pålitlige* bevarar förtroenden.* 14  Utan skicklig ledning* går folket under,men med många rådgivare lyckas man.*+ 15  Den som går i borgen för en främling råkar illa ut,+men den som undviker* handslag kan känna sig lugn. 16  En tilltalande kvinna vinner ära,+men hänsynslösa män roffar åt sig rikedom. 17  Den som är omtänksam* gör gott mot sig själv,+men den som är hänsynslös skapar problem för sig själv.*+ 18  Den onde lönas med illusioner,*+men den som sår rättfärdighet skördar en säker lön.+ 19  Den som håller fast vid det rätta går mot livet,+men den som jagar efter ondska går mot sin död. 20  Jehova avskyr dem som är falska,+men han tycker om dem som lever ett rent liv.+ 21  Var övertygad om detta:* De onda kommer inte undan ostraffade,+men de rättfärdigas barn går fria. 22  Som en guldring i trynet på en grisär skönhet hos en omdömeslös kvinna. 23  De rättfärdigas önskan leder till något gott,+men de ondas förhoppning leder till Guds vrede. 24  Den ene är generös* och får mer,+den andre snålar och slutar i fattigdom.+ 25  Den generöse får rikt igen,*+och den som styrker andra ska själv bli styrkt.*+ 26  Folket förbannar den som behåller skörden för sig själv,men de välsignar den som vill sälja. 27  Den som söker det goda blir omtyckt,+men den som söker det onda drabbas själv av det.+ 28  Den som förlitar sig på sin rikedom faller,+men de rättfärdiga grönskar som löven.+ 29  Den som orsakar problem för* sin familj ärver bara vind,+och den oförståndige blir tjänare åt den vise. 30  Den rättfärdiges verk är ett livets träd,+och den som får andra att göra gott är vis.+ 31  Även den rättfärdige på jorden får vad han förtjänar,hur mycket mer då den onde och syndaren!+

Fotnoter

Eller ”en fullständig viktsten”.
Eller ”bedräglig”, ”manipulerad”.
Eller ”Övermod leder till vanära”.
Eller ”oklanderlighet”.
Eller ”Värdesaker”.
Eller ”den gudlöse”.
Ordagrant ”saknar hjärta”.
Ordagrant ”den som har en trofast ande”.
Ordagrant ”övertäcker en sak”.
Eller ”god vägledning”.
Eller ”finns det räddning”.
Ordagrant ”hatar”.
Eller ”visar lojal kärlek”.
Eller ”drar vanära över sig”.
Eller ”gör en bedräglig vinst”.
Ordagrant ”Hand till hand”.
Ordagrant ”sprider ut”.
Ordagrant ”blir fet”.
Ordagrant ”ger andra rikligt att dricka ska själv få rikligt att dricka”.
Eller ”drar vanära över”.

Studienoter

Media