Femte Moseboken 7:1–26

7  När Jehova, er Gud, för er in i det land som ni ska överta+ ska han driva bort stora folk för er:+ hettiterna, girgaséerna, amoréerna,+ kanaanéerna, perisséerna, hivéerna och jebuséerna,+ sju folk som är större och mäktigare än ni.+  Jehova, er Gud, ska överlämna dem åt er, och ni kommer att besegra dem.+ Ni ska utplåna* dem fullständigt.+ Ni ska inte sluta något förbund med dem eller visa dem barmhärtighet.+  Ni ska inte ingå äktenskapsallianser med dem. Låt inte era döttrar gifta sig med deras söner eller era söner gifta sig med deras döttrar.+  För de kommer att få era söner och döttrar att vända sig bort från mig och tillbe* andra gudar.+ Jehovas vrede kommer då att flamma upp mot er, och han kommer genast att utplåna er.+  I stället ska ni göra så här: Riv ner deras altaren, krossa deras heliga stoder,+ hugg ner deras heliga pålar*+ och bränn upp deras avbilder.*+  För ni är ett heligt folk i Jehovas, er Guds, ögon. Och Jehova, er Gud, har utvalt er som sitt folk, sin särskilda* egendom, framför alla andra folk på jordens yta.+  Det var inte för att ni var ett större folk än alla andra som Jehova visade er kärlek och utvalde er,+ ni var ju det minsta av alla folk.+  Nej, det var för att Jehova älskade er och för att han höll sin ed till era förfäder+ som Jehova förde er ut med stark hand och befriade* er från slaveriet*+ och ur faraos, Egyptens kungs, våld.  Ni vet att Jehova, er Gud, är den sanne Guden, den trofaste Guden. Han håller fast vid sitt förbund och sin lojala kärlek i tusen generationer när man älskar honom och håller hans bud.+ 10  Men dem som hatar honom straffar han med döden.+ Han kommer inte att tveka att gå till rätta med dem som hatar honom. Han ska konfrontera dem och straffa dem. 11  Därför ska ni vara noga med att hålla de bud, föreskrifter och lagar* som jag ger er i dag. 12  Om ni fortsätter att lyda de här lagarna och följer dem ska Jehova, er Gud, hålla fast vid det förbund och den lojala kärlek som han lovade era förfäder. 13  Han kommer att älska er, välsigna er och göra er till ett stort folk. Ja, han ska välsigna er med många barn*+ och välsigna era skördar, er säd, det nya vinet, oljan+ och nötboskapens och fårens avkomma i det land som han lovade era förfäder att ni skulle få.+ 14  Ni ska bli det mest välsignade av alla folk.+ Ingen man eller kvinna bland er ska vara barnlös, och er boskap ska inte vara utan avkomma.+ 15  Jehova ska hålla alla sjukdomar borta från er. Han ska inte låta er drabbas av någon av de fruktansvärda sjukdomar som ni kommer ihåg från tiden i Egypten.+ Men han ska låta alla som hatar er drabbas av dem. 16  Ni ska krossa* alla folk som Jehova, er Gud, överlämnar åt er.+ Ni* ska inte tycka synd om dem,+ och ni ska inte tillbe deras gudar,+ för det skulle bli en snara för er.+ 17  Ni kanske tänker: ’De här folken är mycket större än vi. Hur ska vi kunna driva bort dem?’+ 18  Men var inte rädda för dem.+ Påminn er vad Jehova, er Gud, gjorde med farao och hela Egypten,+ 19  de stora straffdomar* och de tecken och underverk+ som ni såg och den starka hand och den uträckta arm som Jehova, er Gud, förde er ut med.+ Så ska Jehova, er Gud, göra med alla folk som ni är rädda för.+ 20  Jehova, er Gud, ska sprida en känsla av missmod* bland dem, tills de som finns kvar+ och gömmer sig för er har förgåtts. 21  Låt er inte skrämmas av dem, för Jehova, er Gud, är med er,+ en stor och vördnadsbjudande Gud.+ 22  Jehova, er Gud, ska undan för undan driva bort dessa folk inför er.+ Ni får inte utplåna dem snabbt, för då skulle de vilda djuren bli för många. 23  Jehova, er Gud, ska överlämna dem åt er och se till att de drabbas av det ena nederlaget efter det andra, tills de är fullständigt utplånade.+ 24  Han ska ge deras kungar i er hand,+ och ni ska utplåna deras namn från jordens yta.*+ Ingen ska ha något att sätta emot,+ utan ni ska krossa dem.+ 25  Ni ska bränna upp deras avgudabilder.+ Ni ska inte vara giriga och behålla något av silvret och guldet från dem,+ för det skulle bli en snara för er, och det är avskyvärt för Jehova, er Gud.+ 26  Ni ska inte ta in något avskyvärt i era hus, för då måste Gud tillintetgöra* er tillsammans med det. Ni ska avsky sådana vidrigheter, för det är något som ska utplånas fullständigt.*

Fotnoter

Eller ”viga ... åt tillintetgörelse”. Se Ordförklaringar under ”Viga åt tillintetgörelse”.
Ordagrant ”tjäna”.
Eller ”utskurna figurer”.
Eller ”dyrbara”.
Eller ”friköpte”.
Ordagrant ”slavhuset”.
Eller ”rättsliga beslut”.
Ordagrant ”välsigna din livmoders frukt”.
Ordagrant ”uppsluka”.
Ordagrant ”Ditt öga”.
Eller ”prövningar”.
Eller möjligen ”panik”, ”skräck”.
Ordagrant ”under himlen”.
Eller ”viga ... åt tillintetgörelse”. Se Ordförklaringar under ”Viga åt tillintetgörelse”.
Eller ”vigas åt tillintetgörelse”. Se Ordförklaringar under ”Viga åt tillintetgörelse”.

Studienoter

Media