Femte Moseboken 3:1–29

3  Sedan vände vi om och slog in på Basanvägen. Då drog Og, kungen i Basan, ut med hela sin armé för att möta oss i strid vid Ẹdrei.+  Men Jehova sa till mig: ’Var inte rädd för honom, för jag ska ge er segern över honom och hela hans armé och hans land. Ni ska besegra honom precis som ni besegrade amoréernas kung Sihon, som bodde i Hesbon.’  Så gav Jehova, vår Gud, också Og, kungen i Basan, och hela hans armé i vår hand. Vi dödade honom och alla i hans armé, ingen överlevde.  Sedan intog vi alla hans städer. Det fanns inte en enda stad som vi inte tog ifrån dem. Vi intog 60 städer, hela Argobområdet, Ogs kungarike i Basan.+  Alla de här städerna var befästa med höga murar, portar och bommar. Dessutom intog vi många obefästa städer.  Vi utplånade*+ dem, precis som vi hade gjort med Sihon, kungen i Hesbon. Vi utplånade* städerna och alla i dem, män, kvinnor och barn.+  Och all boskap och allt vi hade tagit från städerna behöll vi som krigsbyte.  Vi tog alltså allt land från amoréernas två kungar+ i Jordanområdet, från Arnons dal* ända till berget Hermon+  (berget som sidonierna kallade Sirjon och amoréerna kallade Senir), 10  alla städerna på högslätten,* hela Gilead och hela Basan ända till Salka och Ẹdrei,+ städerna i kungariket som hade tillhört Og i Basan. 11  Og, Basans kung, var den siste som var kvar av rafaéerna. Hans likbår* var gjord av järn,* och den finns fortfarande i den ammonitiska staden Rabba. Den är nio alnar* lång och fyra alnar* bred, enligt standardalnen. 12  Det här är allt land vi erövrade: området från Ạroer,+ som ligger vid Arnons dal,* till halva bergsområdet i Gilead. Städerna där har jag gett åt rubeniterna och gaditerna.+ 13  Och resten av Gilead och hela Basan, Ogs kungarike, har jag gett åt halva Manasses stam.+ Hela Argobområdet, som tillhör Basan, var känt som rafaeiskt land. 14  Jair,+ Manasses son, tog hela Argobområdet+ ända till gränsen mot gesuréerna och maakatiterna+ och uppkallade dessa byar i Basan efter sig själv, Havot-Jair,*+ som de heter än i dag. 15  Och jag har gett Gilead till Makir.+ 16  Och till rubeniterna och gaditerna+ har jag gett området från Gilead till Arnons dal,* med mitten av dalen som gräns, och ända bort till Jabbok,* dalen som utgör gräns mot ammoniterna, 17  och Ạraba och Jordan och gränsområdet, från Kịnneret till Ạrabahavet, Salthavet,* vid foten av Pisgas sluttningar i öster.+ 18  Då befallde jag er:* ’Jehova, er Gud, har gett er detta land, och ni ska inta det. Alla modiga män bland er ska beväpna sig och gå över framför era bröder, israeliterna.+ 19  Bara era hustrur, era barn och er boskap (jag vet ju att ni har mycket boskap) ska stanna kvar i städerna som jag har gett er, 20  tills Jehova har låtit era bröder bosätta sig i trygghet, precis som ni har gjort, och de också har intagit det land som Jehova, er Gud, ska ge dem på andra sidan Jordan. Sedan ska ni komma tillbaka, var och en till det landområde som jag har gett er.’+ 21  Då befallde jag Josua:+ ’Du har med egna ögon sett vad Jehova, vår Gud, har gjort med dessa två kungar. Jehova kommer att göra samma sak med alla de riken där du drar fram.+ 22  Ni ska inte vara rädda för dem, för det är Jehova, er Gud, som strider för er.’+ 23  Då vädjade jag till Jehova: 24  ’Suveräne Herre Jehova, du har börjat visa din tjänare din storhet och din starka arm.+ Vilken gud i himlen eller på jorden gör sådana mäktiga gärningar som du?+ 25  Låt mig få gå över och se det bördiga land som ligger på andra sidan Jordan, det vackra bergsområdet och Libanon.’+ 26  Men Jehova var fortfarande upprörd på mig på grund av er+ och lyssnade inte på mig. Jehova sa: ’Nu räcker det! Ta aldrig upp det här igen. 27  Gå upp på toppen av Pisga+ och vänd blicken mot väster och norr och söder och öster och se landet med egna ögon, för du kommer inte att gå över Jordan.+ 28  Insätt Josua+ som ledare och ingjut mod och styrka i honom, för det är han som ska gå i spetsen+ för detta folk när de intar landet som du ska få se.’ 29  Allt detta hände medan vi bodde i dalen mitt emot Bet-Peor.+

Fotnoter

Eller ”vigde ... åt tillintetgörelse”. Se Ordförklaringar under ”Viga åt tillintetgörelse”.
Eller ”vigde ... åt tillintetgörelse”. Se Ordförklaringar under ”Viga åt tillintetgörelse”.
Eller ”Wadi Arnon”.
Eller ”platån”.
Eller ”sarkofag”, ”kista”.
Dvs. ca 1,8 m.
Ca 4 m. En aln motsvarade 44,5 cm. Se Tillägg B14.
Eller möjligen ”svart basalt”.
Eller ”Wadi Arnon”.
Betyder ”Jairs tältbyar”.
Eller ”Wadi Arnon”.
Avser den östra gränsen.
Dvs. Döda havet.
Mose riktar sig här till rubeniterna, gaditerna och halva Manasses stam.

Studienoter

Media