Femte Moseboken 19:1–21

19  När Jehova, er Gud, har krossat folken i det land som Jehova, er Gud, ska ge er och ni har drivit bort dem och bosatt er i deras städer och deras hus,+  ska ni avskilja tre städer i det land som Jehova, er Gud, ger er som egendom.+  Ni ska dela upp landet som Jehova, er Gud, ger er som egendom i tre delar och göra i ordning vägarna där, så att den som har dödat någon ska kunna fly till en av dessa städer.  Det här är vad som gäller för dråparen som flyr dit för att rädda sitt liv: Om han slår ihjäl någon oavsiktligt och tidigare inte hatade honom,+  om han till exempel har gått ut i skogen tillsammans med någon för att samla ved och han svingar yxan för att fälla ett träd men yxhuvudet lossnar från skaftet och träffar den andre så att han dör, då ska han fly till en av dessa städer för att rädda sitt liv.+  Det får inte vara så långt till staden att blodshämnaren+ kan hinna upp dråparen och i vrede* övermanna och döda honom. Han förtjänar ju inte att dö, eftersom han inte tidigare hatade sin medmänniska.+  Det är därför jag befaller er: ’Avskilj tre städer.’  När Jehova, er Gud, utvidgar ert område, som han med ed lovade era förfäder,+ och ger er hela det land som han lovade att ge era förfäder,+  förutsatt att ni troget följer alla dessa bud som jag ger er i dag, nämligen att älska Jehova, er Gud, och alltid vandra på hans vägar,+ då ska ni utöver de tre första städerna avskilja tre städer till.+ 10  På det här sättet kommer inget oskyldigt blod att utgjutas+ i det land som Jehova, er Gud, ger er som egendom,* och ingen blodskuld ska vila på er.+ 11  Men om en man hatar någon+ och överfaller honom och skadar honom så att han dör, och mannen flyr till en av dessa städer, 12  då ska de äldste i hans stad låta hämta honom och överlämna honom i blodshämnarens hand. Han ska dö.+ 13  Du* ska inte känna medlidande med honom. Du ska avlägsna skulden för oskyldigt blod från Israel,+ så att det går bra för dig. 14  När du har fått ditt område i landet som Jehova, din Gud, ska ge dig som egendom, får du inte flytta din grannes gränsmärken+ och ändra på de gränser som era förfäder har dragit upp. 15  Ett enda vittne kan inte fälla* någon för en orätt handling eller synd.+ Det krävs två eller tre vittnen* för att en sak ska kunna fastställas.+ 16  Om någon ondskefullt vittnar falskt och anklagar någon annan för att ha syndat,+ 17  ska båda parter i tvisten träda fram inför Jehova och inför de tjänstgörande prästerna och domarna.+ 18  Domarna ska grundligt undersöka saken,+ och om vittnet har ljugit och riktat en falsk anklagelse mot sin broder 19  ska han själv drabbas av det som han hade planerat att göra mot sin broder.+ Ni ska avlägsna det som är ont ur er mitt.+ 20  Alla ska höra talas om det, och ingen bland er kommer någonsin att våga göra något liknande.+ 21  Du* ska inte känna något medlidande:+ liv för liv,* öga för öga, tand för tand, hand för hand, fot för fot.+

Fotnoter

Ordagrant ”för att hans hjärta är hett”.
Ordagrant ”arvedel”.
Ordagrant ”Ditt öga”.
Ordagrant ”träda upp mot”.
Ordagrant ”vittnens mun”.
Ordagrant ”Ditt öga”.
Eller ”själ för själ”. Se Ordförklaringar under ”Själ”.

Studienoter

Media