Femte Moseboken 17:1–20

17  Du ska inte offra en tjur eller ett får som har någon defekt eller skada åt Jehova, din Gud, för det är avskyvärt för Jehova, din Gud.+  Anta att det bland er, i någon av de städer som Jehova, er Gud, ger er, finns en man eller en kvinna som gör det som är ont i Jehovas, er Guds, ögon och bryter hans förbund+  och börjar tillbe andra gudar och böjer sig ner för dem eller för solen eller månen eller himlens hela här,+ något som jag har förbjudit.*+  Om någon berättar det för dig eller du får höra talas om det, ska du undersöka saken grundligt. Om du då får bekräftat+ att detta avskyvärda har skett i Israel  ska du föra mannen eller kvinnan som är skyldig ut till stadsporten, och han eller hon ska stenas till döds.+  Det krävs två eller tre personers vittnesmål*+ för att någon ska kunna straffas med döden. Ingen får dödas efter en enda persons vittnesmål.+  Vittnena ska vara de första som kastar sten för att döda honom, och sedan ska hela folket göra likadant. Ni ska avlägsna det som är ont ur er mitt.+  Om det skulle uppstå ett komplicerat fall i en av dina städer som du inte själv kan avgöra, oavsett om det är ett fall där någon har utgjutit blod+ eller har begått en våldshandling eller har ett rättsanspråk eller har någon annan tvist, så ska du ge dig av till den plats som Jehova, din Gud, väljer ut.+  Gå till de levitiska prästerna och till den domare+ som tjänstgör, och lägg fram saken för dem, och de ska avkunna dom.+ 10  Sedan ska du handla enligt det domslut som de ger dig på den plats som Jehova väljer ut. Var noga med att följa deras anvisningar. 11  Du måste rätta dig efter den lag som de visar dig och den dom som de avkunnar.+ Deras beslut ska stå fast, så avvik inte från det på något sätt.+ 12  Den som är arrogant och vägrar lyssna på domaren eller på prästen som utför tjänst för Jehova, din Gud, ska dö.+ Du ska avlägsna det som är ont från Israel.+ 13  Hela folket kommer att höra talas om det, och ingen kommer att våga handla arrogant igen.+ 14  När ni har kommit in i det land som Jehova, er Gud, ska ge er och ni har intagit det och bosatt er där och säger: ’Vi vill ha en kung som styr över oss, precis som nationerna runt omkring oss har’,+ 15  då ska ni insätta den kung som Jehova, er Gud, väljer ut.+ Kungen måste vara israelit, precis som ni. Ni får inte göra en utlänning till kung, någon som inte är er broder. 16  Men han ska inte skaffa sig många hästar+ eller skicka tillbaka folk till Egypten för att skaffa fler hästar.+ Jehova har ju sagt: ’Ni ska aldrig ta den vägen tillbaka.’ 17  Han ska inte heller skaffa sig många hustrur, för att hans hjärta inte ska förledas bort från mig.+ Han ska inte heller skaffa sig stora mängder silver och guld.+ 18  När han har satt sig på tronen ska han skriva av den här lagen i en bok.* Han ska göra en avskrift av den lagbok som de levitiska prästerna har hand om.+ 19  Han ska behålla den och läsa i den varje dag så länge han lever,+ så att han lär sig att ha djup respekt för Jehova, sin Gud, och rättar sig efter allt som står i lagen och följer föreskrifterna i den.+ 20  Då kommer han inte att upphöja sig över sina bröder och inte heller att vika av från buden, varken åt höger eller åt vänster, och då kommer han att regera en lång tid i Israel, både han och hans söner.

Fotnoter

Eller ”som jag inte har befallt”.
Ordagrant ”mun”.
Eller ”en bokrulle”.

Studienoter

Media