Femte Moseboken 11:1–32

11  Ni ska älska Jehova, er Gud,+ och alltid fullgöra er förpliktelse mot honom och följa hans stadgar, lagar* och bud.  Ni vet att jag i dag riktar mig till er, inte till era barn* som inte känner till eller har upplevt Jehovas, er Guds, tillrättavisning,+ hans storhet,+ hans starka hand+ och hans uträckta arm.  De såg inte hans tecken och det han gjorde i Egypten med farao, Egyptens kung, och med hela hans land+  eller det han gjorde med Egyptens armé, med faraos hästar och stridsvagnar, som begravdes i Röda havets vattenmassor när de förföljde er och Jehova tillintetgjorde dem en gång för alla.+  De såg inte heller vad han gjorde för* er i vildmarken, innan ni kom till den här platsen,  eller vad han gjorde med Datan och Ạbiram, sönerna till Ẹliab, Rubens son, hur marken öppnade sig och slukade dem och deras familjer och deras tält och allt levande som följde dem, inför ögonen på hela Israel.+  Ni däremot har med egna ögon sett alla de stora gärningar som Jehova har gjort.  Ni ska hålla alla bud som jag ger er i dag, så att ni kan bli starka och inta det land som ni är på väg in i  och så att ni kan leva länge+ i det land som Jehova med ed lovade att ge era förfäder och deras avkomlingar,+ ett land som flödar av mjölk och honung.+ 10  Det land som ni ska inta är inte som Egypten, som ni drog ut ifrån, där ni var tvungna att konstbevattna* den säd ni sått, som man gör i en köksträdgård. 11  Nej, det land som ni ska gå in i och inta är ett land med berg och dalslätter,+ och det vattnas av himlens regn.+ 12  Det är ett land som Jehova, er Gud, tar hand om. Jehovas, er Guds, ögon vilar alltid på det, från årets början till årets slut. 13  Och om ni är noga med att lyda mina bud som jag ger er i dag och ni älskar Jehova, er Gud, och tjänar honom av hela ert hjärta och hela er själ,*+ 14  då ska jag ge ert land regn i rätt tid, höstregn och vårregn, och ni ska samla in er säd, ert nya vin och er olja.+ 15  Och jag ska se till att det växer gräs på marken åt era djur, och även ni ska äta och bli mätta.+ 16  Men akta er så att inte ert hjärta leder er vilse och ni börjar tillbe andra gudar och böjer er ner för dem.+ 17  För då kommer Jehovas vrede att flamma upp mot er, och han kommer att tillsluta himlen så att inget regn faller+ och marken inte ger någon avkastning. Ni kommer snabbt att utplånas från det underbara land som Jehova ger er.+ 18  Ni ska inpränta mina ord i ert hjärta och er själ* och knyta dem som en påminnelse på er hand, och de ska vara som ett pannband på ert huvud.*+ 19  Lär era barn dem. Tala om dem när ni sitter i ert hus, när ni går på vägen, när ni lägger er och när ni går upp.+ 20  Skriv dem på dörrposterna till ert hus och på era portar, 21  så att ni och era barn kan leva länge+ i det land som Jehova med ed lovade att ge era förfäder,+ lika länge som himlen välver sig över jorden. 22  Om ni är noga med att hålla de bud som jag ger er och att följa dem, det vill säga om ni älskar Jehova, er Gud,+ vandrar på alla hans vägar och håller fast vid honom,+ 23  då kommer Jehova att driva bort alla dessa folk inför er,+ och ni kommer att driva bort folk som är större och mäktigare än ni.+ 24  Alla platser där ni sätter er fot ska bli era.+ Från vildmarken upp till Libanon och från Floden, floden Eufrat, till havet i väster* ska ert område* sträcka sig.+ 25  Ingen kommer att ha något att sätta emot er.+ Jehova, er Gud, ska sprida skräck och fruktan för er i hela landet,+ precis som han har lovat er. 26  Jag lägger i dag fram en välsignelse och en förbannelse för er.+ 27  Välsignelsen får ni om ni lyder Jehovas, er Guds, bud, som jag ger er i dag,+ 28  och förbannelsen om ni inte lyder Jehovas, er Guds, bud,+ utan lämnar den väg som jag i dag befaller er att gå och följer gudar som ni inte känner. 29  När Jehova, er Gud, för er in i det land som ni är på väg till för att inta ska ni utropa* välsignelsen på berget Gerissịm och förbannelsen på berget Ebal.+ 30  Dessa berg ligger ju på andra sidan Jordan, på västra sidan,* i kanaanéernas land, de kanaanéer som bor i Ạraba, mitt emot Gilgal, vid Mores stora träd.+ 31  För nu går ni över Jordan för att inta det land som Jehova, er Gud, ger er.+ När ni har intagit det och bosatt er där 32  ska ni vara noga med att följa alla de lagar och föreskrifter som jag ger er i dag.+

Fotnoter

Eller ”rättsliga beslut”.
Ordagrant ”söner”.
Eller ”med”.
Eller ”vattna med foten”, dvs. med hjälp av fötterna driva ett tramphjul för att hämta upp vatten eller öppna och stänga vattenkanaler.
Ordagrant ”mellan era ögon”.
Eller ”er gräns”.
Dvs. Stora havet (Medelhavet).
Eller ”ge”.
Eller ”mot solnedgången”.

Studienoter

Media