Fjärde Moseboken 33:1–56

33  Israels folk färdades etappvis när de drog ut ur Egypten,+ grupp för grupp,*+ under Moses och Arons ledning.+  På Jehovas befallning skrev Mose upp alla lägerplatser, etapp för etapp. Deras vandring från plats till plats delades upp i dessa etapper:+  De bröt upp från Rạmeses+ på femtonde dagen i första månaden.+ Dagen efter påsken+ drog israeliterna segervissa* ut inför ögonen på alla egyptierna.  Samtidigt höll egyptierna på att begrava alla sina förstfödda som Jehova hade dödat,+ för Jehova hade verkställt sin dom över deras gudar.+  Israeliterna bröt alltså upp från Rạmeses och slog läger i Sukkot.+  Sedan bröt de upp från Sukkot och slog läger i Etham,+ som gränsar till vildmarken.  Därefter bröt de upp från Etham och vände tillbaka mot Pi-Hạhirot, där man har Baal-Sefon inom synhåll,+ och de slog läger framför Migdol.+  Sedan bröt de upp från Pi-Hạhirot och gick rakt igenom havet+ till vildmarken,+ och de vandrade tre dagsresor i Ethams vildmark+ och slog läger i Marah.+  De bröt upp från Marah och kom till Elim. Där fanns det 12 vattenkällor och 70 palmer, och de slog läger där.+ 10  De bröt upp från Elim och slog läger vid Röda havet. 11  Och de bröt upp från Röda havet och slog läger i Sins vildmark.+ 12  Sedan bröt de upp från Sins vildmark och slog läger i Dofka. 13  Och de bröt upp från Dofka och slog läger i Alus. 14  Därefter bröt de upp från Alus och slog läger i Rẹfidim,+ där det inte fanns något vatten som folket kunde dricka. 15  Sedan bröt de upp från Rẹfidim och slog läger i Sinais vildmark.+ 16  De bröt upp från Sinais vildmark och slog läger i Kịbrot-Hattaava.+ 17  Sedan bröt de upp från Kịbrot-Hattaava och slog läger i Hạserot.+ 18  De bröt upp från Hạserot och slog läger i Ritma. 19  Därefter bröt de upp från Ritma och slog läger i Rimmon-Peres. 20  Och de bröt upp från Rimmon-Peres och slog läger i Libna. 21  De bröt upp från Libna och slog läger i Rissa. 22  Sedan bröt de upp från Rissa och slog läger i Kehelạta. 23  Därefter bröt de upp från Kehelạta och slog läger vid berget Sefer. 24  De bröt upp från berget Sefer och slog läger i Harạda. 25  Sedan bröt de upp från Harạda och slog läger i Mạkhelot. 26  Och de bröt upp+ från Mạkhelot och slog läger i Tahat. 27  De bröt upp från Tahat och slog läger i Tera. 28  Sedan bröt de upp från Tera och slog läger i Mitka. 29  Och de bröt upp från Mitka och slog läger i Hasmọna. 30  Därefter bröt de upp från Hasmọna och slog läger i Mọserot. 31  Sedan bröt de upp från Mọserot och slog läger i Bẹne-Jạakan.+ 32  Och de bröt upp från Bẹne-Jạakan och slog läger i Hor-Haggịdgad. 33  Sedan bröt de upp från Hor-Haggịdgad och slog läger i Jotbạta.+ 34  De bröt upp från Jotbạta och slog läger i Abrọna. 35  Sedan bröt de upp från Abrọna och slog läger i Esjon-Geber.+ 36  Därefter bröt de upp från Esjon-Geber och slog läger i Kades, i Zins vildmark.+ 37  Sedan bröt de upp från Kades och slog läger vid berget Hor,+ på gränsen till Edom. 38  På Jehovas befallning gick prästen Aron upp på berget Hor, och där dog han, på första dagen i femte månaden under det 40:e året efter att israeliterna hade dragit ut ur Egypten.+ 39  Aron var 123 år när han dog på berget Hor. 40  Arads kung,+ kanaanén som bodde i Negev i Kanaan, fick höra talas om att israeliterna var på väg. 41  Med tiden bröt de upp från berget Hor+ och slog läger i Salmọna. 42  Sedan bröt de upp från Salmọna och slog läger i Punon. 43  Därefter bröt de upp från Punon och slog läger i Obot.+ 44  Och de bröt upp från Obot och slog läger i Ịje-Ạbarim, vid gränsen till Moab.+ 45  Sedan bröt de upp från Ijim* och slog läger i Dibon-Gad.+ 46  Och de bröt upp från Dibon-Gad och slog läger i Ạlmon-Diblatạjim. 47  Sedan bröt de upp från Ạlmon-Diblatạjim och slog läger i Ạbarimbergen,+ vid Nebo.+ 48  Till sist bröt de upp från Ạbarimbergen och slog läger på Moabs ökenslätter vid Jordan, mitt emot Jeriko.+ 49  De bodde kvar i lägret vid Jordan, och det sträckte sig från Bet-Jẹsimot till Abel-Sittim+ på Moabs ökenslätter. 50  Jehova talade till Mose på Moabs ökenslätter vid Jordan, mitt emot Jeriko, och han sa: 51  ”Säg till israeliterna: ’Ni ska nu gå över Jordan och in i Kanaan.+ 52  Ni ska fördriva alla invånare i landet och krossa alla deras stenstatyer+ och metallstatyer*+ och förstöra alla deras heliga offerhöjder.+ 53  Och ni ska inta landet och bo där, för jag ska ge landet åt er som er egendom.+ 54  Det land som era släkter har fått som egendom ska ni fördela genom lottkastning.+ Till de större grupperna ska ni utöka landområdet,* och till de mindre grupperna ska ni minska landområdet.+ Alla ska få sitt landområde efter lottens utslag. Ni ska få era områden som egendom* i enlighet med era stammar.*+ 55  Men om ni inte driver bort invånarna i landet,+ då kommer de som får stanna kvar att bli som taggar i ögonen på er och törnen i sidan, och de ska göra livet svårt för er i landet där ni ska bo.+ 56  Och det jag hade tänkt göra mot dem ska jag göra mot er.’”+

Fotnoter

Ordagrant ”enligt sina arméer”.
Ordagrant ”med upplyft hand”.
Tydligen en kortform av ”Ije-Abarim”.
Eller ”gjutna statyer”.
Ordagrant ”arvedelen”.
Ordagrant ”arvedel”.
Ordagrant ”fädernestammar”.

Studienoter

Media