Fjärde Moseboken 21:1–35

21  När den kanaaneiske kungen i Arad,+ som bodde i Negev, fick höra att israeliterna kom längs Ạtarimvägen anföll han dem och förde bort en del av dem som fångar.  Israeliterna gav då detta löfte till Jehova: ”Om du ger det här folket i vår hand ska vi förstöra* deras städer.”  Jehova lyssnade på israeliterna och gav dem segern över kanaanéerna, och de utplånade* dem och deras städer. Därför gav de platsen namnet Horma.*+  Sedan fortsatte de vandringen från berget Hor+ längs vägen mot Röda havet för att gå runt Edoms land.+ Och folket ledsnade  och klagade på Gud och Mose:+ ”Varför har ni fört oss ut ur Egypten för att dö i vildmarken? Här finns ju varken mat eller vatten,+ och vi hatar* det där värdelösa brödet.”+  Då lät Jehova giftiga ormar* komma in bland folket, och många dog av ormbett.+  Så folket kom till Mose och sa: ”Vi syndade när vi klagade på Jehova och på dig.+ Be till Jehova för oss, så att han tar bort ormarna.” Och Mose bad för folket.+  Då sa Jehova till Mose: ”Gör en giftorm* och sätt den på en stång. När någon har blivit biten måste han titta på den för att överleva.”  Genast gjorde Mose en orm av koppar+ och satte den på en stång.+ Och de som blev ormbitna och tittade upp på kopparormen överlevde.+ 10  Efter detta bröt israeliterna upp och slog läger i Obot.+ 11  Sedan bröt de upp från Obot och slog läger i Ịje-Ạbarim,+ i vildmarken som vetter mot Moab, mot öster. 12  Därifrån bröt de upp och slog läger vid Zereddalen.*+ 13  Därifrån bröt de upp och slog läger i området kring Arnon.+ Arnon ligger i vildmarken som sträcker sig från gränsen mot amoréerna och utgör gränsen mot Moab, gränsen mellan Moab och amoréerna. 14  Därför talas det i boken om Jehovas krig om ”Vaheb i Sufa och Arnons dalar 15  och dalarnas sluttning,* som sträcker sig mot Ars bosättning och gränsar mot Moab”. 16  Därefter drog de vidare till Beer. Det var om den brunnen Jehova sa till Mose: ”Samla folket, så ska jag ge dem vatten.” 17  Då sjöng Israel denna sång: ”Flöda, du brunn! Besjung* den! 18  Brunnen som grävdes ut av furstar, som grävdes ut av de förnäma bland folket,med härskarstaven och deras egna stavar.” Sedan drog de vidare från vildmarken till Mattạna, 19  från Mattạna till Nahạliel och från Nahạliel till Bamot.+ 20  Från Bamot fortsatte de till den dal som ligger i Moabs område,*+ uppe på Pisga,+ där man har utsikt över Jẹshimon.*+ 21  Israel skickade följande budskap till Sihon, amoréernas kung:+ 22  ”Låt oss passera genom ditt land. Vi kommer inte att gå över åkrar eller vingårdar, och vi kommer inte att dricka vatten ur brunnarna. Vi går längs Kungsvägen tills vi har passerat genom ditt område.”+ 23  Men Sihon tillät inte Israel att passera genom hans område. I stället samlade han allt sitt folk och drog ut mot Israel i vildmarken. När han kom till Jahas gick han till anfall mot Israel.+ 24  Men Israel slog honom med svärd+ och intog hans land+ från Arnon+ till Jabbok,+ fram till ammoniterna, för Jaser+ gränsar till ammoniternas område.+ 25  Så Israel intog alla dessa städer, och de bosatte sig i amoréernas städer,+ i Hesbon och alla underlydande* städer. 26  Hesbon var nämligen amoréerkungen Sihons stad. Han hade tidigare stridit mot Moabs kung och intagit hela hans land, ända till Arnon. 27  Det är därför man hånfullt brukar säga: ”Kom till Hesbon. Må Sihons stad byggas och befästas. 28  En eld gick ut från Hesbon, en låga från Sihons stad. Den slukade Ar i Moab och härskarna över Arnons höjder. 29  Stackars Moab! Du ska förintas, du Kemoshs+ folk! Han gör sina söner till flyktingar och sina döttrar till fångar hos Sihon, amoréernas kung. 30  Låt oss skjuta mot dem. Hesbon ska förintas ända till Dibon.+ Låt oss ödelägga allt ända till Nofa. Elden ska sprida sig ända till Medẹba.”+ 31  Israeliterna bosatte sig alltså i amoréernas land. 32  Och Mose skickade i väg några män för att spionera på Jaser.+ Israeliterna intog Jasers underlydande* städer och drev bort amoréerna som bodde där. 33  Därefter tog de Basanvägen. Då drog Og,+ kungen i Basan, ut med hela sin armé för att möta dem i strid vid Ẹdrei.+ 34  Men Jehova sa till Mose: ”Var inte rädd för honom,+ för jag ska ge er segern över honom och hela hans armé och hans land.+ Ni ska besegra honom precis som ni besegrade amoréernas kung Sihon, som bodde i Hesbon.”+ 35  Och de dödade honom och hans söner och hela hans armé – ingen överlevde.+ Och de intog hans land.+

Fotnoter

Eller ”viga .⁠.⁠. åt tillintetgörelse”. Se Ordförklaringar under ”Viga åt tillintetgörelse”.
Eller ”vigde .⁠.⁠. åt tillintetgörelse”. Se Ordförklaringar under ”Viga åt tillintetgörelse”.
Betyder ”vigning åt tillintetgörelse”. Se Ordförklaringar under ”Viga åt tillintetgörelse”.
Eller ”avskyr”.
Eller ”eldormar”.
Eller ”eldorm”.
Eller ”Wadi Zered”.
Ordagrant ”mynning”.
Eller ”Svara”.
Eller möjligen ”öknen”, ”vildmarken”.
Ordagrant ”fält”.
Eller ”omgivande”.
Eller ”omgivande”.

Studienoter

Media