Tredje Moseboken 5:1–19

5  Om någon får höra en offentlig uppmaning att träda fram och vittna*+ och han har sett eller hört något men inte träder fram och rapporterar det, då ska han stå till svars för sin synd.  Eller om någon rör vid något orent, vare sig det är den döda kroppen av ett orent vilt djur, av ett orent tamdjur eller av ett orent smådjur,*+ blir han oren och har dragit skuld över sig. Detta gäller även om han inte var medveten om det.  Eller om någon utan att veta det rör vid en människas orenhet,+ det vill säga något av det som kan göra en människa oren, och sedan blir medveten om det, då har han dragit skuld över sig.  Eller om någon förhastat lovar att göra något, oavsett om det är gott eller ont, och han senare inser att det var förhastat, då har han dragit skuld över sig.*+  Om han drar skuld över sig i något av dessa avseenden ska han bekänna+ på vilket sätt han har syndat.  Och han ska komma med ett skuldoffer till Jehova för den synd han har begått,+ en hona från hjorden, antingen ett lamm eller en killing, som ett syndoffer. Sedan ska prästen åstadkomma försoning för hans synd.  Men om han inte har råd med ett får ska han ge två turturduvor eller två unga duvor+ åt Jehova som ett skuldoffer för sin synd, en som syndoffer och en som brännoffer.+  Han ska ge dem till prästen, som ska börja med att bära fram syndoffersduvan. Han ska vrida nacken av den, men huvudet ska ändå hänga kvar.  Han ska stänka lite av syndoffrets blod på altarets sida, och resten av blodet ska han låta rinna ut vid foten av altaret.+ Det är ett syndoffer. 10  Den andra duvan ska offras som ett brännoffer, på vanligt sätt.+ Prästen ska åstadkomma försoning för honom för den synd han har begått, och han ska få förlåtelse.+ 11  Om han inte har råd med två turturduvor eller två unga duvor ska han som offergåva för sin synd bära fram en tiondels efa*+ fint mjöl som syndoffer. Han ska inte hälla olja eller lägga virak* på det, för det är ett syndoffer. 12  Han ska bära fram det till prästen, och prästen ska ta en handfull av det som ett deloffer* och bränna det på altaret ovanpå Jehovas eldsoffer. Det är ett syndoffer. 13  Prästen ska åstadkomma försoning för honom för den synd han har begått i något av dessa avseenden, och han ska få förlåtelse.+ Resten av offret ska tillfalla prästen,+ precis som sädesoffret.’”+ 14  Sedan sa Jehova till Mose: 15  ”Om någon handlar trolöst genom att ouppsåtligt synda mot något som är helgat åt Jehova,+ ska han föra fram en felfri bagge från hjorden som skuldoffer åt Jehova.+ Baggens värde i silversiklar* fastställs efter den heliga platsens standardvikt.*+ 16  Och han ska ge ersättning för den synd han har begått mot den heliga platsen och lägga till en femtedel av värdet.+ Han ska ge det till prästen, så att prästen kan åstadkomma försoning+ genom skuldoffersbaggen, och han ska få förlåtelse.+ 17  Om någon har syndat genom att göra något av allt det som Jehova förbjuder, även om det var omedvetet, har han dragit skuld över sig och ska stå till svars för sin synd.+ 18  Han ska komma till prästen med ett skuldoffer, en felfri bagge från hjorden enligt det fastställda värdet.+ Och prästen ska åstadkomma försoning för honom för hans ouppsåtliga synd som han inte var medveten om att han begick, och han ska få förlåtelse. 19  Det är ett skuldoffer. Han har gjort sig skyldig till synd mot Jehova.”

Fotnoter

Ordagrant ”en röst av en förbannelse (ed)”. Troligtvis en kungörelse om en synd som inbegrep en förbannelse mot syndaren eller mot ett vittne ifall denne vägrade vittna.
Eller ”en av de orena vimlande varelserna”. Uttrycket kan syfta på olika små djur, bland annat insekter och reptiler.
Detta verkar antyda att han inte har hållit sitt löfte.
En tiondels efa motsvarade 2,2 l. Se Tillägg B14.
Eller ”en representativ del”, ”ett påminnelseoffer”. Se Ordförklaringar under ”Deloffer”.
En sikel motsvarade 11,4 g. Se Tillägg B14.
Eller ”efter den heliga sikeln”.

Studienoter

Media