Tredje Moseboken 3:1–17

3  Om hans offer är ett gemenskapsoffer*+ från nötboskapen, antingen det är ett handjur eller ett hondjur, ska det vara ett felfritt djur som han för fram inför Jehova.  Han ska lägga sin hand på offerdjurets huvud, och det ska slaktas vid ingången till mötestältet, och Arons söner, prästerna, ska stänka blodet på alla sidor av altaret.  Han ska bära fram delar av gemenskapsoffret som ett eldsoffer åt Jehova:+ fettet+ som omsluter inälvorna, fettet som sitter på själva inälvorna,  båda njurarna och fettet på dem, ja det som är vid höfterna, och fettet på levern.+  Arons söner ska bränna det på altaret, ovanpå brännoffret som ligger på den brinnande veden.+ Det är ett eldsoffer åt Jehova, en välbehaglig* doft för honom.+  Om hans offer är ett gemenskapsoffer åt Jehova från småboskapen ska det vara ett felfritt handjur eller hondjur.+  Om offergåvan är en ungbagge ska han föra fram den inför Jehova  och lägga handen på offerdjurets huvud, och det ska slaktas framför mötestältet. Arons söner ska stänka blodet på alla sidor av altaret.  Han ska frambära fettet från gemenskapsoffret som ett eldsoffer åt Jehova.+ Han ska avlägsna allt svansfett vid ryggraden, fettet som omsluter inälvorna, fettet som sitter på själva inälvorna, 10  båda njurarna och fettet på dem och fettet på levern.+ 11  Och prästen ska bränna detta på altaret som ett matoffer.* Det är ett eldsoffer åt Jehova.+ 12  Om hans offer är en get ska han föra fram den inför Jehova 13  och lägga handen på getens huvud, och den ska slaktas framför mötestältet. Arons söner ska stänka blodet på alla sidor av altaret. 14  Detta ska han frambära som ett eldsoffer åt Jehova: fettet som omsluter inälvorna, fettet som sitter på själva inälvorna,+ 15  båda njurarna och fettet på dem och fettet på levern. 16  Prästen ska bränna detta på altaret som ett matoffer.* Det är ett eldsoffer åt Gud, en välbehaglig doft för honom. Allt fett tillhör Jehova.+ 17  Detta är en bestående stadga som ni ska hålla i generation efter generation, var ni än bor: Ni får inte äta något fett eller något blod.’”+

Fotnoter

Eller ”fridsoffer”.
Eller ”lugnande”. Ordagrant ”rogivande”.
Ordagrant ”bröd”, dvs. som Guds del av gemenskapsoffret.
Ordagrant ”bröd”, dvs. som Guds del av gemenskapsoffret.

Studienoter

Media