Tredje Moseboken 26:1–46

26  Ni ska inte göra värdelösa gudar åt er,+ och ni ska inte resa en skulpterad bild+ eller en helig stod åt er, och ni ska inte sätta upp en stenstaty+ i ert land och böja er ner för den,+ för jag är Jehova, er Gud.  Ni ska hålla mina sabbater och visa vördnad* för min helgedom. Jag är Jehova.  Om ni lever efter mina stadgar och håller mina bud och följer dem+  ska jag ge er regn i rätt tid,+ och landet ska ge sin avkastning,+ och markens träd ska bära frukt.  Trösktiden ska vara fram till druvskörden, och druvskörden ska vara fram till såningstiden. Ni ska äta bröd tills ni är mätta och bo i trygghet i landet.+  Jag ska ge er fred i landet,+ och ni ska gå och lägga er utan att vara rädda.+ Jag ska driva bort de farliga djuren från landet, och krigets svärd ska inte härja i ert land.  Ni ska förfölja era fiender, och de ska falla för era svärd.  Fem av er ska förfölja 100, och 100 av er ska förfölja 10 000, och era fiender ska falla för era svärd.+  Jag ska välsigna* er och ge er många barn,+ och jag ska hålla mitt förbund med er.+ 10  Skörden ska vara så riklig att ni har mer än tillräckligt, och ni kommer till och med att behöva kasta den gamla för att ge plats för den nya. 11  Och jag ska bo* bland er,+ och jag ska inte förkasta er. 12  Jag ska vandra med er och vara er Gud,+ och ni ska vara mitt folk.+ 13  Jag är Jehova, er Gud, som förde er ut ur Egypten för att ni inte längre skulle vara deras slavar, och jag bröt sönder ert ok och lät er gå rakryggade.* 14  Men om ni inte lyssnar på mig och inte håller alla dessa bud,+ 15  om ni förkastar mina stadgar+ och föraktar mina lagar* och inte håller alla mina bud utan bryter mitt förbund,+ 16  då ska jag straffa er med detta: Ni ska drabbas av förskräckelse, tuberkulos och brinnande feber som får synen att försvagas och krafterna att sina. Ni ska så er säd förgäves, för era fiender ska äta upp den.+ 17  Jag ska vända mig mot er, och era fiender ska besegra er.+ Ni ska bli förtryckta av dem som hatar er,+ och ni ska fly fast ingen förföljer er.+ 18  Men om ni ändå inte lyssnar på mig måste jag tukta er sju gånger värre för era synder. 19  Jag ska krossa er envisa stolthet och göra himlen lik järn+ och jorden lik koppar. 20  Ni ska slita ut er till ingen nytta, för jorden kommer inte att ge någon avkastning+ och träden kommer inte att ge någon frukt. 21  Men om ni fortsätter att gå emot mig och vägrar att lyssna på mig, måste jag straffa er sju gånger värre för era synder. 22  Jag ska skicka in de vilda djuren bland er,+ och de ska ta era barn+ och döda era tamdjur och minska befolkningen, och era vägar ska ligga öde.+ 23  Om ni trots detta inte tar emot min tillrättavisning+ utan envist fortsätter att gå emot mig, 24  så ska jag också gå emot er och straffa er sju gånger för era synder. 25  Jag ska låta hämndens svärd drabba er för att ni bröt förbundet.+ Om ni flyr in i era städer ska jag slå er med sjukdomar,+ och ni ska vara utlämnade åt era fiender.+ 26  Jag ska förstöra era matförråd,*+ och tio kvinnor ska kunna baka ert bröd i en enda ugn, och de ska sedan ransonera ut brödet efter vikt.+ Ni ska äta men inte bli mätta.+ 27  Om ni trots detta inte lyssnar på mig utan envist fortsätter att gå emot mig, 28  så ska jag med ännu större kraft gå emot er,+ och jag ska tukta er sju gånger för era synder. 29  Ni ska tvingas äta era egna söner och döttrar.+ 30  Jag ska förstöra era heliga offerhöjder+ och hugga ner era rökelseställ och lägga era lik på de livlösa och avskyvärda avgudarna,*+ och jag ska i avsky vända mig bort från er.+ 31  Jag ska ge era städer åt svärdet+ och ödelägga era helgedomar, och doften från era offer ska inte längre vara välbehaglig* för mig. 32  Jag ska själv ödelägga landet,+ och era fiender som bor där ska häpna över det.+ 33  Och jag ska skingra er bland nationerna+ och förfölja er med draget svärd.+ Ert land ska bli öde,+ och era städer ska läggas i ruiner. 34  Landet ska gottgöra sina sabbater under hela den tid det ligger öde, medan ni är i era fienders land. Då ska landet vila,* eftersom det ska ta igen sina sabbater.+ 35  Det ska vila hela den tid som det ligger öde, därför att det inte vilade på sabbaterna när ni bodde där. 36  Och dem av er som överlever+ och befinner sig i fiendens land ska jag fylla med en känsla av förtvivlan. Ljudet av ett virvlande löv ska få dem att fly, och de ska fly som om de flydde för svärd och falla fast ingen förföljer dem.+ 37  De ska snubbla över varandra som om de flydde för svärd trots att ingen förföljer dem. Ni kommer inte att ha något att sätta emot era fiender.+ 38  Ni ska gå under bland nationerna,+ och era fienders land ska förtära er. 39  De av er som blir kvar ska ruttna bort i fiendens land+ på grund av sin synd. Ja, de ska ruttna bort på grund av sina förfäders synd.+ 40  Då kommer de att bekänna sin egen synd+ och sina förfäders synd och illojalitet, och de kommer att erkänna att de svek mig genom att gå emot mig,+ 41  så att jag vände mig mot dem+ och förde dem till fiendens land.+ Kanske kommer deras upproriska hjärtan* att ödmjuka sig+ så att de sonar sin synd. 42  Och jag ska komma ihåg mitt förbund med Jakob+ och mitt förbund med Isak,+ och jag ska komma ihåg mitt förbund med Abraham,+ och jag ska komma ihåg landet. 43  Landet kommer att vara övergivet och ligga öde som kompensation för att de inte lät landet vila under sabbaterna.+ De måste sona sina synder, för de förkastade mina lagar och avskydde mina stadgar.+ 44  Men trots allt detta ska jag aldrig förkasta dem helt och hållet+ medan de är i fiendens land, och jag kommer inte heller att avsky dem så mycket att jag utplånar dem och bryter mitt förbund+ med dem, för jag är Jehova, deras Gud. 45  För deras skull ska jag komma ihåg förbundet med deras förfäder,+ som jag förde ut ur Egypten inför ögonen på nationerna+ för att visa att jag skulle vara deras Gud. Jag är Jehova.’” 46  Detta är de föreskrifter, lagar och stadgar som Jehova gav till israeliterna på berget Sinai genom Mose.+

Fotnoter

Ordagrant ”fruktan”.
Ordagrant ”vända mig till”.
Eller ”jag ska resa min helgedom”.
Ordagrant ”gå upprätt”.
Eller ”rättsliga beslut”.
Ordagrant ”er brödstav”. Syftar möjligen på de stavar man hängde upp bröd på.
Det hebreiska uttrycket är möjligen besläktat med ett ord som betyder ”dynga” och används för att uttrycka förakt.
Eller ”lugnande”. Ordagrant ”rogivande”.
Eller ”hålla sabbat”.
Ordagrant ”oomskurna hjärtan”.

Studienoter

Media