Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Nya världens översättning av Bibeln (Studiebibeln)

Översikt

 • 1

  • Hälsningar (1, 2)

  • Paulus tackar Gud för Timoteus tro (3–5)

  • Håll Guds gåva brinnande (6–11)

  • Håll fast vid sunda ord (12–14)

  • Paulus vänner och ovänner (15–18)

 • 2

  • Anförtro budskapet till pålitliga människor (1–7)

  • Uthärda svårigheter för de goda nyheterna (8–13)

  • Använd Guds ord på rätt sätt (14–19)

  • Fly från ungdomens begär (20–22)

  • Hur man hanterar motståndare (23–26)

 • 3

  • Svåra tider i de sista dagarna (1–7)

  • Följ Paulus exempel noga (8–13)

  • Håll fast vid det du har lärt dig (14–17)

   • ”Hela Skriften är inspirerad av Gud” (16)

 • 4

  • ”Fullgör din tjänst” (1–5)

   • Predika ordet med iver (2)

  • ”Jag har kämpat den goda kampen” (6–8)

  • Personliga anvisningar (9–18)

  • Avslutande hälsningar (19–22)