Andra Thessalonikerbrevet 1:1–12

1  Från Paulus, Silvạnus* och Timoteus.+ Till församlingen i Thessalonịke som är förenad med Gud, vår Far, och med Herren Jesus Kristus:  Må Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus visa er generös omtanke och ge er frid.  Vi är skyldiga att alltid tacka Gud för er, bröder.* Det är inte mer än rätt, eftersom er tro ständigt växer sig starkare och er kärlek till varandra fördjupas.+  Därför talar vi med stolthet om er+ i Guds församlingar, om den uthållighet och tro som ni visar under alla förföljelser och svårigheter* som ni går igenom.+  Allt detta bevisar att Gud dömer rättvist och att ni kommer att räknas värdiga Guds rike, som ni lider för.+  Med tanke på att Gud är rättvis ska han straffa dem som förföljer er.*+  Men ni som lider ska få lindring tillsammans med oss vid Herren Jesus uppenbarelse+ från himlen med sina mäktiga änglar+  i flammande eld, när han tar hämnd på dem som inte känner Gud och på dem som inte lyder de goda nyheterna om vår Herre Jesus.+  Dessa ska dömas och straffas med evig tillintetgörelse,+ avskurna från Herren och hans upphöjda makt, 10  den dag han kommer för att förhärligas tillsammans med sina heliga och bli ärad och hyllad av alla som tror. Och ni visade verkligen tro på det vi vittnade om. 11  Så därför ber vi alltid för er. Vi ber att vår Gud ska räkna er värdiga den kallelse han har gett er+ och att han ska använda sin kraft och förverkliga allt det goda han vill göra för er och ge framgång åt allt som ni utför i tro. 12  Då kan vår Herre Jesus namn bli ärat genom er, och ni kan bli ärade i gemenskap med honom, tack vare vår Guds och Herren Jesus Kristus generösa omtanke.

Fotnoter

Kallas även Silas.
Ibland syftar uttrycket ”bröder” på både män och kvinnor.
Eller ”prövningar”.
Eller ”låta en prövning drabba dem som låter prövningar drabba er”.

Studienoter

Media