Andra Moseboken 6:1–30

6  Jehova sa till Mose: ”Du ska få se vad jag ska göra med farao.+ Med mäktig hand ska jag tvinga honom att släppa dem, ja, han ska till och med driva dem ut ur landet.”+  Sedan sa Gud till Mose: ”Jag är Jehova.  Jag visade mig för Abraham, Isak och Jakob som Gud den Allsmäktige,+ men jag gjorde mig inte helt och fullt känd för dem+ under mitt namn Jehova.+  Jag ingick också ett förbund med dem om att ge dem Kanaan, det land där de bodde som utlänningar.+  Och jag har hört hur israeliterna suckar och stönar över att egyptierna håller dem i slaveri, och jag har inte glömt mitt förbund.+  Säg därför till israeliterna: ’Jag är Jehova, och jag ska befria er från tvångsarbetet och slaveriet i Egypten.+ Jag ska räcka ut min arm, kräva er tillbaka och straffa egyptierna hårt.+  Och jag ska göra er till mitt folk, och jag ska vara er Gud,+ och ni ska inse att jag är Jehova, er Gud, den som för er ut från slavarbetet i Egypten.  Jag ska föra er in i det land som jag med ed lovade* att ge åt Abraham, Isak och Jakob, och ni ska få det som egendom.+ Jag är Jehova.’”+  Mose berättade det här för israeliterna, men de lyssnade inte på honom, för det hårda slavarbetet hade gjort dem modfällda.*+ 10  Då talade Jehova till Mose och sa: 11  ”Gå in till farao, Egyptens kung, och säg att han ska låta israeliterna lämna landet.” 12  Men Mose svarade Jehova: ”Israeliterna har inte lyssnat på mig,+ så varför skulle farao lyssna på mig, jag som har så svårt för att tala?”*+ 13  Då upprepade Jehova vilka befallningar Mose och Aron skulle ge israeliterna och farao, Egyptens kung, så att israeliterna kunde föras ut ur Egypten. 14  Det här var överhuvudena för israeliternas släkter: Rubens, Israels förstföddes,+ söner: Hanok, Pallu, Hesron och Karmi.+ Detta var släkterna i Rubens stam. 15  Simeons söner: Jẹmuel, Jamin, Ohad, Jakin, Sohar och Shaul, son till en kanaaneisk kvinna.+ Detta var släkterna i Simeons stam. 16  Det här var namnen på Levis+ söner, efter deras släkters härkomst: Gerson, Kehat och Mẹrari.+ Levi blev 137 år. 17  Gersons söner, släkt för släkt: Libni och Sịmei.+ 18  Kehats söner: Amram, Jishar, Hebron och Ụssiel.+ Kehat blev 133 år. 19  Mẹraris söner: Mahli och Musi. Detta var leviternas släkter, efter deras släkters härkomst.+ 20  Amram gifte sig med Jọkebed, sin faster.+ De fick sönerna Aron och Mose.+ Amram blev 137 år. 21  Jishars söner: Kora,+ Nefeg och Sikri. 22  Ụssiels söner: Mịsael, Ẹlsafan+ och Sitri. 23  Aron gifte sig med Elisẹba, som var dotter till Amminạdab och syster till Nahson.+ De fick sönerna Nadab, Ạbihu, Eleạsar och Ịtamar.+ 24  Koras söner: Assir, Elkạna och Abiạsaf.+ Detta var koraiternas släkter.+ 25  Eleạsar,+ Arons son, gifte sig med en av Pụtiels döttrar, och de fick sonen Pịnehas.+ Detta var överhuvudena för leviternas släkter,* släkt för släkt.+ 26  Det var till denne Aron och denne Mose som Jehova sa: ”För ut israeliterna ur Egypten, ordnade i arméavdelningar.”*+ 27  Det var de, Mose och Aron,+ som gick till farao, Egyptens kung, och bad om att få föra israeliterna ut ur Egypten. 28  Den dag då Jehova talade till Mose i Egypten 29  sa Jehova till Mose: ”Jag är Jehova. Allt som jag säger till dig ska du säga till farao, Egyptens kung.” 30  Då sa Mose till Jehova: ”Jag har svårt för att tala,* så varför skulle farao lyssna på mig?”+

Fotnoter

Ordagrant ”jag lyfte min hand på”.
Eller ”för de var modfällda och slavarbetet var hårt”.
Ordagrant ”har oomskurna läppar”.
Ordagrant ”fädernehus”.
Ordagrant ”enligt deras arméer”.
Ordagrant ”har oomskurna läppar”.

Studienoter

Media