Andra Moseboken 38:1–31

38  Han gjorde brännoffersaltaret av akacieträ. Det var fyrkantigt, 5 alnar* långt, 5 alnar brett och 3 alnar högt.+  Sedan gjorde han hornen på de fyra hörnen. Hornen gjordes i ett stycke med altaret. Sedan överdrog han det med koppar.+  Han gjorde redskapen till altaret: hinkarna, skovlarna, skålarna, gafflarna och fyrfaten. Han gjorde alla redskapen av koppar.  Dessutom gjorde han ett galler till altaret, ett nät av koppar, och satte det under kanten, halvvägs ner i altaret.  Han göt fyra ringar av koppar och satte dem i de fyra hörnen, nära koppargallret, som hållare för bärstängerna.  Därefter gjorde han bärstängerna av akacieträ och överdrog dem med koppar.  Han sköt in stängerna i ringarna på altarets sidor, så att man kunde bära det. Han gjorde altaret av plankor, ihåligt som en låda.  Sedan gjorde han kopparkaret+ och ställningen av koppar till det. Han använde de speglar* som tillhörde kvinnorna som var organiserade för att tjäna vid ingången till mötestältet.  Sedan gjorde han förgården.+ Till södra sidan gjorde han en avskärmning av fint linne som var 100 alnar lång.+ 10  Det var 20 stolpar och 20 socklar* av koppar, och krokarna på stolparna och fästena* var av silver. 11  Även på norra sidan var avskärmningen 100 alnar. De 20 stolparna och de 20 socklarna var av koppar, och krokarna på stolparna och fästena* var av silver. 12  Men på västra sidan var avskärmningen 50 alnar, med 10 stolpar och 10 socklar. Krokarna på stolparna och fästena* var av silver. 13  Den östra sidan, mot soluppgången, var också 50 alnar. 14  Avskärmningen på ena sidan av ingången var 15 alnar, med 3 stolpar och 3 socklar. 15  Och på den andra sidan av ingången var avskärmningen också 15 alnar, med 3 stolpar och 3 socklar. 16  Hela avskärmningen runt förgården var av fint linne. 17  Socklarna till stolparna var av koppar, och krokarna på stolparna och fästena* var av silver, och stolphuvudena var överdragna med silver. Alla stolparna till förgården hade fästanordningar av silver.+ 18  Draperiet till förgårdens ingång vävdes av blått garn, lila ullgarn, rött garn och fint lingarn. Det var 20 alnar brett och 5 alnar högt, lika högt som förgårdens avskärmning.+ 19  Till draperiet gjordes 4 stolpar och 4 socklar av koppar. Krokarna och fästena* var av silver, och stolphuvudena var överdragna med silver. 20  Och alla tältpinnarna till helgedomen och förgården var av koppar.+ 21  Mose befallde att man skulle göra en sammanställning av det material som användes till helgedomen, Vittnesbördets tälthelgedom.+ Leviterna,+ under ledning av Ịtamar,+ prästen Arons son, fick ansvaret för det. 22  Bẹsalel,+ son till Uri, son till Hur, av Judas stam, gjorde allt som Jehova hade befallt Mose. 23  Han arbetade tillsammans med Ohọliab,+ Ahisạmaks son, av Dans stam, en konsthantverkare och broderare som vävde med blått garn, lila ullgarn, rött garn och fint lingarn. 24  Allt guld som användes till arbetet med den heliga platsen, det guld som bars fram som viftoffer,+ uppgick till 29 talenter* och 730 siklar* efter den heliga platsens standardvikt.* 25  Och silvret från männen som hade mönstrats uppgick till 100 talenter* och 1 775 siklar* efter den heliga platsens standardvikt.* 26  Alla som mönstrats från 20 års ålder och uppåt, sammanlagt 603 550 män,+ betalade en halv sikel efter den heliga platsens standardvikt.*+ 27  Det gick åt 100 talenter silver för att gjuta socklarna till den heliga platsen och socklarna till förhänget – 100 socklar motsvarade 100 talenter, en talent för varje sockel.+ 28  Han använde de 1 775 siklarna silver för att tillverka krokarna på stolparna och för att överdra stolphuvudena, och sedan satte han ihop dem. 29  Den koppar som frambars som offergåva* uppgick till 70 talenter* och 2 400 siklar.* 30  Och av den gjorde han socklarna till mötestältets ingång, kopparaltaret och dess koppargaller och alla redskap till altaret, 31  socklarna runt förgården, socklarna till förgårdens ingång och alla tältpinnarna+ till helgedomen och förgården.

Fotnoter

En aln motsvarade 44,5 cm. Se Tillägg B14.
Dvs. blankpolerade metallspeglar.
Eller ”socklar med tapphål”.
Eller ”fästanordningarna”, ”ringarna”, ”banden”, för att fästa eller binda samman något med.
Eller ”fästanordningarna”, ”ringarna”, ”banden”, för att fästa eller binda samman något med.
Eller ”fästanordningarna”, ”ringarna”, ”banden”, för att fästa eller binda samman något med.
Eller ”fästanordningarna”, ”ringarna”, ”banden”, för att fästa eller binda samman något med.
Eller ”fästanordningarna”, ”ringarna”, ”banden”, för att fästa eller binda samman något med.
Drygt 990 kg. En talent motsvarade 34,2 kg. Se Tillägg B14.
Drygt 8 kg. En sikel motsvarade 11,4 g. Se Tillägg B14.
Eller ”efter den heliga sikeln”.
Dvs. ca 3,4 ton.
Dvs. ca 20 kg.
Eller ”efter den heliga sikeln”.
Eller ”efter den heliga sikeln”.
Eller ”viftoffer”.
Dvs. ca 2,4 ton.
Dvs. ca 27 kg.

Studienoter

Media