Andra Moseboken 31:1–18

31  Jehova fortsatte tala till Mose och sa:  ”Jag har utvalt* Bẹsalel,+ son till Uri, son till Hur, av Judas stam.+  Jag ska fylla honom med Guds ande och ge honom vishet, förstånd och kunskap i alla slags hantverk, så att han blir skicklig  på att formge saker konstnärligt, på att arbeta i guld, silver och koppar,  på att slipa och infatta stenar+ och på att göra alla slags arbeten i trä.+  Dessutom har jag utsett Ohọliab,+ Ahisạmaks son, av Dans stam, till att hjälpa honom. Och jag ger vishet i hjärtat åt alla som är skickliga,* så att de kan tillverka allt som jag har befallt dig:+  mötestältet,+ Vittnesbördets ark+ och locket+ till den och allt som hör till tältet,  bordet+ och dess redskap, lampstället av rent guld och alla dess redskap,+ rökelsealtaret,+  brännoffersaltaret+ och alla dess redskap, karet och dess ställning,+ 10  de fint vävda kläderna, prästen Arons heliga kläder, hans söners prästkläder,+ 11  smörjelseoljan och den väldoftande rökelsen till helgedomen.+ De ska göra allt som jag har befallt dig.” 12  Sedan sa Jehova till Mose: 13  ”Säg till israeliterna: ’Ni måste hålla mina sabbater.+ Sabbaten är ett tecken mellan mig och er i generation efter generation, för att ni ska komma ihåg att jag, Jehova, gör er heliga. 14  Ni måste hålla sabbaten, för den är helig.+ Den som vanhelgar den ska straffas med döden. Den som utför något arbete på sabbaten ska utplånas från sitt folk.+ 15  Sex dagar får ni arbeta, men den sjunde dagen är en sabbatsdag med fullständig vila.+ Den är helig för Jehova. Den som arbetar på sabbatsdagen ska straffas med döden. 16  Israeliterna ska hålla sabbaten. De ska fira sabbaten i generation efter generation, det är ett bestående förbund. 17  Det här är ett bestående tecken mellan mig och Israels folk.+ För på sex dagar gjorde Jehova himlen och jorden, och på den sjunde dagen vilade han och var tillfreds.’”+ 18  När Gud hade talat färdigt med Mose på berget Sinai gav han honom Vittnesbördets* två tavlor.+ Det var tavlor av sten som Gud hade skrivit på med sitt finger.+

Fotnoter

Ordagrant ”kallat vid namn”.
Ordagrant ”visa i hjärtat”.

Studienoter

Media