Andra Moseboken 29:1–46

29  Så här ska du göra för att de ska bli heliga och kunna tjäna* som präster åt mig: Ta en ungtjur, två felfria baggar,+  osyrat bröd, osyrade ringformade bröd bakade med olja och osyrade tunnbröd penslade med olja.+ Gör dem av fint vetemjöl  och lägg dem i en korg,+ och bär fram dem inför mig tillsammans med tjuren och de två baggarna.  Du ska föra fram Aron och hans söner till mötestältets ingång+ och tvätta dem med vatten.+  Sedan ska du klä Aron i tunikan, den ärmlösa överklädnaden, efoden och bröststycket och knyta skärpet* runt hans midja så att efoden sitter stadigt.+  Du ska sätta turbanen på hans huvud och fästa det heliga överlämnandetecknet* på turbanen.+  Och ta smörjelseoljan+ och häll den på hans huvud och smörj honom.+  Sedan ska du föra fram hans söner, klä dem i tunikorna+  och huvudbonaderna och knyta fast skärpen på både Aron och hans söner. Och min befallning är att prästämbetet alltid ska tillhöra dem.+ På det här sättet ska du installera Aron och hans söner som präster.*+ 10  Sedan ska du föra fram tjuren till mötestältet, och Aron och hans söner ska lägga sina händer på tjurens huvud.+ 11  Slakta tjuren inför Jehova, vid ingången till mötestältet.+ 12  Doppa fingret i tjurens blod och stryk det på altarhornen,+ och resten av blodet ska du hälla ut vid foten av altaret.+ 13  Ta sedan allt fett+ som täcker inälvorna, fettet på levern, båda njurarna och fettet på dem, och bränn det på altaret så att rök stiger upp.+ 14  Men tjurens kött, hud och tarminnehåll ska du bränna upp utanför lägret. Detta är ett syndoffer. 15  Sedan ska du ta den ena baggen och låta Aron och hans söner lägga sina händer på baggens huvud.+ 16  Slakta baggen och stänk blodet på alla sidor av altaret.+ 17  Stycka baggen och tvätta inälvorna+ och underbenen. Lägg delarna och huvudet på altaret, 18  och bränn hela baggen där på altaret så att rök stiger upp. Det är ett brännoffer åt Jehova, en välbehaglig* doft för honom.+ Det är ett eldsoffer åt Jehova. 19  Sedan ska du ta den andra baggen och låta Aron och hans söner lägga sina händer på baggens huvud.+ 20  Slakta baggen och stryk lite av blodet på Arons högra örsnibb och på hans söners högra örsnibb och på deras högra tumme och högra stortå, och stänk blodet på alla sidor av altaret. 21  Du ska ta lite av blodet som är på altaret och lite av smörjelseoljan+ och stänka detta på Aron och hans kläder och på hans söner och deras kläder. Då blir han och hans kläder och hans söner och deras kläder heliga.+ 22  Sedan ska du ta fettet av baggen, svansfettet, fettet som täcker inälvorna, fettet på levern, båda njurarna och fettet på dem+ och högra låret, för det är en installationsbagge.+ 23  Ta också ett runt bröd, ett ringformat bröd bakat med olja och ett tunnbröd ur korgen med osyrat bröd som står inför Jehova. 24  Du ska lägga allt detta i Arons händer och i hans söners händer, och du ska gunga det fram och tillbaka som ett viftoffer inför Jehova. 25  Sedan ska du ta det ur deras händer och bränna det på altaret, ovanpå brännoffret, så att det blir en välbehaglig doft för Jehova. Det är ett eldsoffer åt Jehova. 26  Ta sedan bringan av installationsbaggen+ som offrades för Aron och gunga den fram och tillbaka som ett viftoffer inför Jehova, och den ska bli din andel. 27  Du ska helga bringan från viftoffret och låret från den heliga andelen som gungades och som togs från installationsbaggen,+ den som offrades för Aron och hans söner. 28  Det ska tillhöra Aron och hans söner. Detta är en bestående föreskrift som israeliterna ska följa. Det är en helig andel som israeliterna ska ge till Jehova,+ en helig andel av deras gemenskapsoffer.+ 29  Arons heliga kläder+ ska gå vidare till hans söner+ efter honom, när de blir smorda och installerade som präster. 30  Den bland hans söner som efterträder honom och som går in i mötestältet för att utföra tjänst på den heliga platsen ska bära kläderna i sju dagar.+ 31  Du ska ta installationsbaggen och koka köttet på en helig plats.+ 32  Aron och hans söner ska äta+ baggens kött och brödet som finns i korgen vid ingången till mötestältet. 33  De ska äta av det som offras som försoningsoffer när de installeras som präster* och när de helgas. Men ingen obehörig* får äta av det, för det är heligt.+ 34  Om något av installationsoffrets kött eller av brödet blir över ska du bränna upp det nästa morgon.+ Det får inte ätas, för det är heligt. 35  På det här sättet ska du göra med Aron och hans söner, enligt allt som jag har befallt dig. Du ska använda sju dagar till att installera dem som präster.*+ 36  Varje dag ska du offra en tjur som syndoffer för att åstadkomma försoning. Du ska rena* altaret genom detta syndoffer, och du ska hälla olja över det så att det blir heligt.+ 37  Under sju dagar ska du rena* altaret, du ska helga det så att det blir ett högheligt altare.+ Alla som rör vid altaret måste vara heliga. 38  Det här är vad du alltid ska offra på altaret: två ettåriga baggar varje dag.+ 39  Offra den ena baggen på morgonen och den andra baggen i skymningen.*+ 40  Tillsammans med den första baggen ska du offra en tiondels efa* fint mjöl blandat med en fjärdedels hin* olja av stötta oliver och en fjärdedels hin vin som ett dryckesoffer. 41  Offra den andra baggen i skymningen* tillsammans med samma slags sädesoffer och dryckesoffer som på morgonen. Det är ett eldsoffer åt Jehova, en välbehaglig doft för honom. 42  Detta ska vara ett dagligt brännoffer i generation efter generation vid ingången till mötestältet inför Jehova. Där ska jag visa mig för er, och där ska jag tala till dig.+ 43  Jag ska visa mig där för israeliterna, och platsen ska bli helig genom min härlighet.+ 44  Jag ska göra mötestältet och altaret heliga, och jag ska göra Aron och hans söner+ heliga så att de kan tjäna som präster åt mig. 45  Jag ska bo* bland Israels folk, och jag ska vara deras Gud.+ 46  Och de ska inse att jag är Jehova, deras Gud, som förde dem ut ur Egypten för att bo bland dem.+ Jag är Jehova, deras Gud.

Fotnoter

Ordagrant ”för att helga dem till att tjäna”.
Eller ”midjebandet”, ”gördeln”.
Eller ”det heliga diademet”, dvs. guldplåten.
Ordagrant ”fylla Arons hand och hans söners hand”.
Eller ”lugnande”. Ordagrant ”rogivande”.
Ordagrant ”när deras hand fylls”.
Ordagrant ”främling”, dvs. en som inte tillhörde Arons släkt.
Ordagrant ”att fylla deras hand”.
Eller ”åstadkomma försoning för”.
Eller ”åstadkomma försoning för”.
Ordagrant ”mellan de två kvällarna”.
2,2 l. En efa motsvarade 22 l. Se Tillägg B14.
Ca 0,9 l. En hin motsvarade 3,67 l. Se Tillägg B14.
Ordagrant ”mellan de två kvällarna”.
Eller ”bo i tält”.

Studienoter

Media