Andra Moseboken 21:1–36

21  Detta är de lagar* som du ska lägga fram för dem:+  Om du köper en hebreisk slav+ ska han vara slav i sex år, men det sjunde året ska han friges utan att behöva betala något.+  Kom han ensam ska han friges ensam, kom han med en hustru ska hon friges tillsammans med honom.  Om hans herre har gett honom en hustru* och de har fått söner och döttrar, ska hustrun och barnen tillhöra hans herre, och han ska friges ensam.+  Men om slaven insisterar och säger: ’Jag vill inte bli fri, för jag älskar min herre, min hustru och mina barn’,+  då ska hans herre föra fram honom inför den sanne Guden. Sedan ska han ställa honom vid dörren eller dörrposten och ta en syl och sticka den genom hans öra in i dörren, och slaven ska tillhöra honom livet ut.  Om en man säljer sin dotter som slav ska hon inte friges på samma sätt som de manliga slavarna.  Om hennes herre inte är nöjd med henne och inte tar henne som bihustru utan låter någon annan köpa* henne, får han inte sälja henne till en utlänning, för han har svikit henne.  Om han ger henne som hustru till sin son ska hon få samma rättigheter som en dotter. 10  Tar han* ännu en hustru får han inte dra ner på sin första hustrus kost, kläder och äktenskapliga rätt.+ 11  Om han inte ger henne dessa tre saker ska hon friges utan att behöva betala för det. 12  Den som slår någon så att han dör ska straffas med döden.+ 13  Men om han gör det oavsiktligt och den sanne Guden låter det ske, kan han fly till en plats som jag ska anvisa dig.+ 14  Om någon blir så arg på en annan att han avsiktligt dödar honom+ ska han straffas med döden, om du så måste hämta honom från mitt altare.+ 15  Den som slår sin far eller sin mor ska straffas med döden.+ 16  Om någon för bort en människa+ och säljer honom eller ertappas med att hålla honom fången,+ ska han straffas med döden.+ 17  Den som förbannar* sin far eller sin mor ska straffas med döden.+ 18  Om några män grälar och den ene slår den andre med en sten eller med knytnäven* och han inte dör men blir sängliggande, 19  ska den som slog honom gå fri från straff om den skadade kan stiga upp och gå omkring utomhus med stöd av en käpp. Men han måste ge honom ersättning för förlorad arbetsinkomst tills han är helt återställd. 20  Om någon slår sin slav* med en käpp så att slaven dör ska hämnd utkrävas.+ 21  Men om slaven överlever en eller två dagar ska hämnd inte utkrävas, eftersom slaven tillhörde honom. 22  Om någon under ett slagsmål stöter till en gravid kvinna så att hennes barn föds för tidigt*+ men det inte leder till något dödsfall,* ska den skyldige betala den skadeersättning som kvinnans man kräver och som domarna fastställer.+ 23  Men om det inträffar ett dödsfall ska liv ges för liv,*+ 24  och öga ska ges för öga, tand för tand, hand för hand, fot för fot,+ 25  brännskada för brännskada, sår för sår, slag för slag. 26  Om någon slår sin slav* så att han förstör hans öga ska han frige slaven som ersättning för ögat.+ 27  Och om någon slår ut en tand på sin slav* ska han frige slaven som ersättning för tanden. 28  Om en tjur stångar ihjäl en man eller en kvinna ska tjuren stenas,+ och köttet får inte ätas, men tjurens ägare går fri från straff. 29  Men om tjuren brukar stångas och ägaren har gjorts uppmärksam på det men ändå inte håller den under uppsikt och den dödar en man eller en kvinna, då ska tjuren stenas, och ägaren ska också dödas. 30  Men om han blir ålagd en lösensumma* måste han betala hela den summan för att friköpa sitt liv. 31  Samma lag gäller om det var ett barn som tjuren stångade, pojke eller flicka. 32  Om det var en slav som tjuren stångade ska tjurens ägare betala 30 siklar* silver till slavens herre, och tjuren ska stenas. 33  Om någon gräver en djup grop utan att täcka den, eller om någon tar bort det som täcker en grop, och en tjur eller en åsna faller ner i den, 34  ska den ansvarige betala ersättning.+ Beloppet ska han betala till djurets ägare, men det döda djuret får han behålla. 35  Om någons tjur stångar ihjäl en annans tjur ska de sälja den levande tjuren och dela på beloppet, och de ska också dela det döda djuret. 36  Men om det var känt att tjuren brukade stångas och ägaren ändå inte höll den under uppsikt, då ska han ge ersättning med tjur för tjur, och det döda djuret får han behålla.

Fotnoter

Eller ”rättsliga beslut”.
Av allt att döma en utländsk kvinna som inte hade rätt att bli frigiven det sjunde året.
Ordagrant ”friköpa”.
Kan syfta på antingen fadern eller sonen.
Eller ”nedkallar ont över”.
Eller möjligen ”ett redskap”.
Eller ”sin slav eller sin slavinna”.
Ordagrant ”och hennes barn kommer ut”.
Eller ”någon allvarlig skada”.
Eller ”själ ges för själ”. Se Ordförklaringar under ”Själ”.
Eller ”sin slav eller sin slavinna”.
Eller ”sin slav eller sin slavinna”.
Eller ”att betala en skadeersättning”.
Ca 340 g. En sikel motsvarade 11,4 g. Se Tillägg B14.

Studienoter

Media