Andra Moseboken 20:1–26

20  Sedan gav Gud följande befallningar:+  ”Jag är Jehova, er Gud, som förde er ut ur Egypten, där ni var slavar.*+  Du ska inte ha några andra gudar än mig.*+  Du ska inte göra en skulpterad bild eller en symbol som liknar något i himlen eller på jorden eller i vattnet.+  Du ska inte böja dig ner för dem eller förledas att tillbe* dem,+ för jag, Jehova, din Gud, är en Gud som kräver fullständig* hängivenhet.+ Jag låter straffet för dem som hatar mig komma över deras efterkommande ända till tredje och fjärde generationen,  men dem som älskar mig och håller mina bud+ visar jag lojal kärlek i tusen generationer.  Du ska inte använda Jehovas, din Guds, namn på ett ovärdigt sätt,+ för Jehova kommer inte att låta den som använder hans namn på ett ovärdigt sätt komma undan ostraffad.+  Kom ihåg sabbatsdagen och håll den helig.+  Sex dagar ska du arbeta och sköta alla dina sysslor,+ 10  men den sjunde dagen är en sabbat åt Jehova, din Gud. Du ska inte utföra något arbete, varken du eller din son eller din dotter, varken din slav eller din slavinna eller dina djur eller invandraren som bor i dina städer.*+ 11  För på sex dagar gjorde Jehova himlen, jorden och havet och allt som de rymmer, men den sjunde dagen började han vila.+ Därför välsignade Jehova sabbatsdagen och gjorde den helig. 12  Respektera* din far och din mor,+ så att du kan leva länge i det land som Jehova, din Gud, ska ge dig.+ 13  Du ska inte mörda.+ 14  Du ska inte begå äktenskapsbrott.*+ 15  Du ska inte stjäla.+ 16  Du ska inte vittna falskt mot någon.*+ 17  Du ska inte ha begär till någon annans hus. Du ska inte ha begär till någon annans hustru+ eller till hans slav eller slavinna, hans tjur eller åsna eller till något annat som tillhör honom.”+ 18  Nu blev hela folket vittne till åskan och blixtarna och ljudet av hornet och det rykande berget. Detta fick dem att bli mycket rädda och hålla sig på avstånd.+ 19  De sa till Mose: ”Vi vill att du ska tala till oss, och vi ska lyssna, men låt inte Gud tala till oss, för då kommer vi att dö.”+ 20  Då sa Mose till folket: ”Var inte rädda. Den sanne Guden har kommit för att sätta er på prov,+ för att ni ska fortsätta ha djup respekt för honom och inte synda.”+ 21  Och folket stod kvar på avstånd, men Mose gick närmare det mörka molnet där den sanne Guden var.+ 22  Jehova sa till Mose: ”Säg så här till israeliterna: ’Ni har själva sett att jag talade till er från himlen.+ 23  Ni ska inte göra gudar av silver eller guld, för ni ska inte tillbe andra gudar vid sidan av mig.+ 24  Ni ska göra ett altare av jord åt mig, och på det ska ni offra era brännoffer, era gemenskapsoffer,* era får och era kor. På alla platser där jag låter mitt namn bli nämnt*+ ska jag komma och välsigna er. 25  Om ni gör ett altare av sten åt mig ska ni inte använda huggen sten, för ni vanhelgar altaret om ni bearbetar stenen med mejsel.+ 26  Gör inte trappsteg till mitt altare, för att er nakenhet* inte ska blottas när ni går upp.’

Fotnoter

Ordagrant ”från slavhuset”.
Eller ”i trots (opposition) mot mig”. Ordagrant ”mot mitt ansikte”.
Ordagrant ”tjäna”.
Eller ”odelad”.
Ordagrant ”inom dina portar”.
Eller ”Ära”.
Eller ”vara otrogen”.
Eller ”din medmänniska”, ”din nästa”.
Eller ”fridsoffer”.
Eller ”där jag väljer att bli tillbedd”.
Eller ”era könsdelar”.

Studienoter

Media