Andra Korinthierbrevet 13:1–14

13  Det är nu tredje gången som jag har planerat att komma till er. ”Det krävs två eller tre vittnen för att en sak ska kunna fastställas.”+  Jag är ju inte hos er nu, men ta det jag säger som om jag var hos er för andra gången. Jag vill i förväg varna både dem som har syndat tidigare och alla andra: Jag tänker inte skona dem+ om jag kommer på besök igen.*  Ni vill ju ha bevis för att Kristus verkligen talar genom mig, och Kristus är inte svag utan handlingskraftig bland er.  Det är sant att han var kraftlös när han blev avrättad på pålen, men nu lever han tack vare Guds kraft.+ Ja, vi är också kraftlösa som han var, men vi ska leva tillsammans med honom+ tack vare Guds kraft, som verkar bland er.+  Fortsätt granska er själva för att se om ni lever i tron, ja, ta reda på vad ni är för slags människor.+ Inser ni inte att Jesus Kristus är i gemenskap med er? Om det inte är så att ni är underkända.  Vi är inte underkända, och det hoppas jag att ni kommer att inse.  Vi ber till Gud att ni inte ska göra något som är fel, men inte för att vi ska få andras godkännande. Vår bön är att ni ska göra det som är rätt oavsett om vi får andras godkännande eller inte.  För vi kan inte göra något mot sanningen, utan bara för sanningen.  Vi gläder oss verkligen när vi är svaga och ni är fulla av kraft. Och det vi ber om är att ni ska låta er föras till rätta igen.+ 10  Jag skriver detta innan jag kommer till er, så att jag inte ska behöva använda den myndighet Herren har gett mig på ett hårt sätt när jag kommer.+ Jag fick nämligen denna myndighet i syfte att bygga upp, inte bryta ner. 11  Slutligen, bröder: Fortsätt att vara glada, att föras till rätta, att bli tröstade,+ att ha samma tänkesätt+ och att hålla frid.+ Då kommer kärlekens och fridens Gud+ att vara med er. 12  Hälsa varandra med en helig kyss. 13  Alla de heliga hälsar till er. 14  Jag ber att ni alla ska få Herren Jesus Kristus generösa omtanke och Guds kärlek och gemenskapen i den heliga anden.

Fotnoter

Eller ”kommer tillbaka”.

Studienoter

tredje gången: Paulus avser inte tre faktiska besök i Korinth, utan tre gånger då han var beredd att bege sig dit. Han ville besöka dem men behövde rätt omständigheter. Första gången var när han reste till Korinth, grundade församlingen där och stannade i ett och ett halvt år. (Apg 18:9–11) Andra gången var när Paulus hade tänkt resa dit men det inte blev så. (2Kor 1:15, 16, 23) Det verkar som att det gick kort tid mellan Paulus två inspirerade brev till församlingen i Korinth – inte tillräckligt lång tid för att han skulle ha hunnit resa dit under den perioden. Dessutom omnämns bara ett besök i Apostlagärningarna. (Apg 18:1) Men den tredje gången han var beredd att resa dit – det tillfälle som nämns här och i 2Kor 13:1, 2 – så reste han verkligen dit. Han besökte Korinth omkring år 56 v.t. och skrev Romarbrevet därifrån. (Apg 20:2, 3; Rom 16:1, 23; 1Kor 1:14)

tredje gången: Se studienot till 2Kor 12:14.

Det krävs två eller tre vittnen: Den regel om bevisföring som gällde under den mosaiska lagen var att det krävdes två eller till och med tre ”vittnen [ordagrant ”vittnens mun”]” för att domarna skulle kunna fastställa en sak. (5Mo 17:6; 19:15) Den principen höll Jesus fast vid. (Mt 18:16; Joh 8:17, 18) Ordet ”mun” användes som en stilfigur (en metonymi) för det vittnena sa, deras vittnesmål. Paulus citerade 5Mo 19:15 när han här skrev om att han planerade att komma till Korinth, vilket visar att man följde den här principen i den kristna församlingen. (1Ti 5:19)

var kraftlös: Dvs. på grund av att han var människa.

blev avrättad på pålen: Eller ”fästes vid en påle (stolpe)”. (Se studienot till Mt 20:19 och Ordförklaringar under ”Påle” och ”Tortyrpåle”.)

avrätta ... på en påle: Eller ”fästa ... vid en påle (stolpe)”. Det här är den första av över 40 förekomster av det grekiska verbet staurọō i de kristna grekiska skrifterna. Det här verbet är besläktat med substantivet staurọs, som återges med ”tortyrpåle”. (Se studienoter till Mt 10:38; 16:24; 27:32 och Ordförklaringar under ”Påle” och ”Tortyrpåle”.) Verbet används i Septuaginta i Est 7:9, där man ger en befallning om att hänga upp Haman på en påle som var mer än 20 m hög. På klassisk grekiska betyder detta verb ”omge med pålar”, ”uppföra en palissad”.

Fortsätt granska: Några i Korinth hade ifrågasatt Paulus och ville ha bevis för att han verkligen var en representant för Kristus. (2Kor 13:3) Paulus framhåller att de i stället behöver fortsätta granska sig själva. En ordbok säger att ordet för ”granska” som Paulus använder här kan betyda ”försöka förstå någots beskaffenhet eller egenskaper”. (F.W. Danker, 2000: A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature) De kunde förstå hur det stod till med den egna andligheten genom att jämföra sitt uppförande, sin inställning och sina val med de heliga sanningar som de hade lärt sig. När de granskade sig själva på det sättet kunde de ta reda på och bevisa för sig själva att de var sanna kristna. Ordet för ”ta reda på” som Paulus använde kan syfta på att pröva om något är äkta eller inte, till exempel i samband med metaller.

i tron: I det här sammanhanget syftar ordet ”tron” på de kristna lärorna och trosuppfattningarna. (Apg 6:7, fotnot; Gal 6:10; Ef 4:5; Jud 3) Det är synonymt med ”sanningen”, som används i Gal 5:7, 2Pe 2:2 och 2Jo 1. Paulus framhåller här att det inte räcker med att känna till de sanningar och principer som Jesus lärde ut. En kristen måste också leva i tron, dvs. leva efter de sanningarna. (2Kor 12:20, 21)

föras till rätta igen: Eller ”återföras i rätt läge”. Det här är enda gången det grekiska ordet katạrtisis förekommer i de kristna grekiska skrifterna. Det här och andra besläktade ord användes för att beskriva att man återställde något till ett rätt tillstånd. I Mt 4:21 används till exempel verbet katartịzō för att beskriva att man ”lagade” nät. I Gal 6:1 används samma verb om behovet av att föra en medtroende som har slagit in på fel kurs till rätta igen andligen. Det besläktade substantivet katartismọs, som har återgetts med ”föra ... till rätta” i Ef 4:12, användes ibland i medicinska texter om att återföra något som gått ur led i rätt läge.

bröder: Ibland syftar uttrycket ”bröder” på både män och kvinnor.

Fortsätt ... att föras till rätta: Se studienot till 2Kor 13:9.

föras till rätta igen: Eller ”återföras i rätt läge”. Det här är enda gången det grekiska ordet katạrtisis förekommer i de kristna grekiska skrifterna. Det här och andra besläktade ord användes för att beskriva att man återställde något till ett rätt tillstånd. I Mt 4:21 används till exempel verbet katartịzō för att beskriva att man ”lagade” nät. I Gal 6:1 används samma verb om behovet av att föra en medtroende som har slagit in på fel kurs till rätta igen andligen. Det besläktade substantivet katartismọs, som har återgetts med ”föra ... till rätta” i Ef 4:12, användes ibland i medicinska texter om att återföra något som gått ur led i rätt läge.

med en helig kyss: Se studienot till Rom 16:16.

med en helig kyss: I fyra av sina brev (här och i 1Kor 16:20; 2Kor 13:12; 1Th 5:26) uppmuntrar Paulus sina medkristna att hälsa varandra ”med en helig kyss”. Aposteln Petrus använde ett liknande uttryck: ”Hälsa varandra med en kärlekens kyss.” (1Pe 5:14) På Bibelns tid var kyssar ett tecken på tillgivenhet, respekt och fred. Man brukade också kyssa varandra som en hälsning eller som ett farväl. (Rut 1:14; Lu 7:45) Det var vanligt med kyssar mellan män och kvinnor som var släkt (1Mo 29:11; 31:28), mellan män som var släkt och mellan nära vänner (1Mo 27:26, 27; 45:15; 2Mo 18:7; 1Sa 20:41, 42; 2Sa 14:33; 19:39; se studienot till Apg 20:37). Bland de kristna var sådana tecken på tillgivenhet något som bottnade i den familjekänsla och de andliga band som de som sanna tillbedjare hade. Det var inte något formalistiskt eller rituellt över det hela, och det fanns inga romantiska eller sexuella undertoner. (Joh 13:34, 35)

Media