Andra Krönikeboken 9:1–31

9  Drottningen av Saba+ fick höra talas om Salomo, så hon kom till Jerusalem för att sätta honom på prov med invecklade frågor.* Hon anlände med ett mycket imponerande följe, med kameler lastade med balsamolja och stora mängder guld+ och ädelstenar. Hon trädde fram inför Salomo och talade med honom om allt som låg henne varmt om hjärtat,+  och han svarade på alla hennes frågor. Inget var för svårt* för honom att förklara för henne.  När drottningen av Saba hörde Salomos vishet+ och såg huset som han hade byggt,+  maten på hans bord,+ hovmännen och hur de satt, munskänkarna och hur de var klädda och uppassarna och hur de betjänade och hur de var klädda och såg alla brännoffer som han offrade regelbundet i Jehovas hus,+ så blev hon mållös av häpnad.*  Och hon sa till kungen: ”Allt som jag hörde i mitt land om dina bedrifter* och din vishet var sant.  Men jag kunde inte tro det förrän jag fick se det med egna ögon,+ och ändå hade man inte ens berättat hälften om din stora vishet.+ Du har överträffat alla rykten som jag har hört.+  Lyckliga är dina män, och lyckliga är dina tjänare som alltid får vara nära dig och lyssna till din vishet!  Må Jehova, din Gud, bli ärad, han som har fäst sig vid dig och satt dig på sin tron som kung inför Jehova, din Gud. Eftersom din Gud älskar Israel+ och vill att det ska bestå för evigt har han utsett dig till kung över det, för att du ska skipa lag och rätt.”  Sedan gav hon kungen 120 talenter* guld+ och en stor mängd balsamolja samt ädelstenar. Det har aldrig mer förts in sådan balsamolja som den drottningen av Saba gav åt kung Salomo.+ 10  Hirams tjänare och Salomos tjänare, som hämtade guld från Ofir,+ hämtade dessutom stockar av algumträ samt dyrbara stenar.+ 11  Kungen använde stockarna av algumträ för att göra trappor till Jehovas hus+ och kungens palats.+ Av stockarna gjorde han också lyror och harpor till sångarna.+ Man hade aldrig tidigare sett något liknande i Juda. 12  Kung Salomo gav drottningen av Saba allt hon önskade och bad om, mer än* det hon själv hade kommit med till kungen. Sedan påbörjade hon resan tillbaka till sitt eget land tillsammans med sina tjänare.+ 13  Och varje år kom det in 666 talenter* guld till Salomo,+ 14  förutom det som kom in från köpmännen och handelsmännen. Alla arabkungar och ståthållare i landet förde också in guld och silver till Salomo.+ 15  Kung Salomo tillverkade 200 stora sköldar av legerat guld+ (det gick åt 600 siklar* legerat guld till varje sköld)+ 16  och 300 små sköldar* av legerat guld (det gick åt tre minor* guld till varje sköld). Sedan lät kungen ställa dem i Libanonskogshuset.+ 17  Kungen gjorde också en stor elfenbenstron och överdrog den med rent guld.+ 18  Sex trappsteg ledde upp till tronen, och en fotpall av guld satt fast vid den. Tronen hade två armstöd, och bredvid varje armstöd stod ett lejon.+ 19  På de sex trappstegen stod 12 lejon,+ sex på var sida. Aldrig har något annat rike kunnat uppvisa något liknande. 20  Alla kung Salomos dryckeskärl var av guld, och alla föremål i Libanonskogshuset var av rent guld. Ingenting var av silver, för det ansågs inte vara värt någonting på Salomos tid.+ 21  Kungens skepp brukade nämligen segla till Tarsis+ med Hirams män+ ombord, och vart tredje år kom Tarsisskeppen tillbaka, lastade med guld, silver, elfenben,+ apor och påfåglar. 22  Kung Salomo var alltså både rikare och visare än alla andra kungar på jorden.+ 23  Och kungarna från jordens alla riken bad om audiens hos Salomo* för att få lyssna till visheten som den sanne Guden hade lagt i hans hjärta.+ 24  Alla hade med sig gåvor: guld- och silverföremål, kläder,+ vapen, balsamolja, hästar och mulor. Så fortsatte det år efter år. 25  Och Salomo hade 4 000 spiltor till sina hästar och vagnar och 12 000 hästar.*+ Han höll dem förlagda i vagnsstäderna och i kungens närhet i Jerusalem.+ 26  Och han regerade över alla kungarna från Floden* till filistéernas land och till gränsen mot Egypten.+ 27  Kung Salomo gjorde silver lika vanligt i Jerusalem som sten och gjorde cederträ lika vanligt som sykomorträd i Shefẹla.+ 28  Och man importerade hästar till Salomo från Egypten+ och från alla de andra länderna. 29  Salomos historia i övrigt,+ från början till slut, finns bevarad bland profeten Natans+ ord, i siloniten Ahịas profetia+ och i synskådaren Iddos+ uppteckning av syner om Jerọbeam,+ Nebats son. 30  Salomo regerade i Jerusalem över hela Israel i 40 år. 31  Sedan gick Salomo till vila hos sina förfäder, och man begravde honom i hans far Davids stad.+ Hans son Rehạbeam efterträdde honom som kung.+

Fotnoter

Eller ”med gåtor”.
Ordagrant ”Inget var dolt”.
Ordagrant ”var det ingen ande kvar i henne”.
Eller ”ord”.
Ca 4,1 ton. En talent motsvarade 34,2 kg. Se Tillägg B14.
Eller möjligen ”förutom gåvor motsvarande värdet av”.
Dvs. ca 23 ton.
Ca 6,8 kg. En sikel motsvarade 11,4 g. Se Tillägg B14.
Små sköldar bars ofta av bågskyttar.
Ca 1,7 kg. Den mina som nämns i de hebreiska skrifterna motsvarade 570 g. Se Tillägg B14.
Ordagrant ”sökte Salomos ansikte”.
Eller ”ryttare”.
Dvs. Eufrat.

Studienoter

Media