Andra Krönikeboken 8:1–18

8  Det tog 20 år för Salomo att bygga Jehovas hus och sitt eget palats.+  Efter det återuppbyggde Salomo de städer som Hiram+ hade gett åt honom och lät israeliter* bosätta sig där.  Vidare drog Salomo ut till Hamat-Soba och erövrade det.  Sedan befäste* han Tadmor i vildmarken och alla de förrådsstäder+ som han hade byggt i Hamat.+  Han befäste också Övre Bet-Horon+ och Nedre Bet-Horon+ med murar, portar och bommar  och Bạalat+ samt Salomos alla förrådsstäder, alla vagnsstäder+ och städerna åt ryttarna. Allt Salomo ville bygga i Jerusalem, på Libanonberget och i alla andra områden som låg under honom, det byggde han.  De som inte tillhörde Israel+ och som var kvar av hettiterna, amoréerna, perisséerna, hivéerna och jebuséerna,+  alltså avkomlingarna till dem som israeliterna hade lämnat kvar i landet och som de inte hade utplånat,+ dessa kallade Salomo in till tvångsarbete, som de utför än i dag.+  Men Salomo gjorde inga israeliter till slavar i samband med arbetet.+ De var hans krigare och var befäl över hans adjutanter och över hans vagnförare och ryttare.+ 10  Kung Salomo hade 250 överfogdar, som var förmän för hans arbetare.+ 11  Salomo förde också upp faraos dotter+ från Davidsstaden till det hus som han hade byggt åt henne,+ för han sa: ”Hon är visserligen min hustru, men hon ska inte få bo i Davids, Israels kungs, hus, eftersom de platser som Jehovas ark har kommit till är heliga.”+ 12  Sedan offrade Salomo brännoffer+ åt Jehova på Jehovas altare+ som han hade byggt framför förhallen.+ 13  Han följde den dagliga rutinen och offrade enligt de bud som Mose hade gett för sabbaterna,+ nymånarna+ och de fastställda högtiderna, som inföll tre gånger om året:+ det osyrade brödets högtid,+ veckohögtiden+ och lövhyddohögtiden.+ 14  Vidare tillsatte han prästernas avdelningar+ för deras tjänster, enligt sin far Davids föreskrifter. Han tillsatte även leviterna på deras poster, för att lovprisa+ och tjänstgöra inför prästerna enligt den dagliga rutinen, och portvaktarna i deras avdelningar för de olika portarna,+ för så hade David, den sanne Gudens man, befallt. 15  Och man avvek inte från kungens bud till prästerna och leviterna, varken i fråga om förråden eller något annat. 16  Salomos arbete var alltså välorganiserat,* från den dag då man lade grunden till Jehovas hus+ till dess det var färdigt. Så färdigställdes Jehovas hus.+ 17  Det var vid den tiden som Salomo gav sig av till Esjon-Geber+ och till Elot+ vid kusten i Edom.+ 18  Hiram+ skickade skepp och erfarna sjömän, ledda av hans egna tjänare, till honom. De seglade tillsammans med Salomos tjänare till Ofir+ och hämtade 450 talenter* guld+ som de tog med till kung Salomo.+

Fotnoter

Ordagrant ”Israels söner”.
Eller ”återuppbyggde”.
Eller ”välordnat”, ”fullbordat”.
Ca 15,4 ton. En talent motsvarade 34,2 kg. Se Tillägg B14.

Studienoter

Media