Andra Krönikeboken 31:1–21

31  Så snart de var färdiga med allt detta drog alla de församlade israeliterna ut till städerna i Juda, och de krossade de heliga stoderna,+ högg ner de heliga pålarna*+ och rev ner offerhöjderna+ och altarna+ i hela Juda och Benjamin, och även i Efraim och Manasse,+ så att de blev fullständigt förstörda. Därefter återvände israeliterna till sina städer, var och en hem till sig.  Sedan insatte Hiskia prästerna i deras avdelningar+ och leviterna i deras avdelningar,+ och varje präst och levit fick sin uppgift.+ De skulle offra brännoffer och gemenskapsoffer, utföra tjänst och tacka och lovprisa i portarna till Jehovas förgårdar.*+  Kungen bidrog med en del av sin egendom till brännoffren,+ både till morgonens och kvällens offer+ och till brännoffren på sabbaterna,+ vid nymånarna+ och vid högtiderna,+ enligt det som står skrivet i Jehovas lag.  Dessutom befallde han folket som bodde i Jerusalem att ge prästerna och leviterna deras andel,+ så att de noga skulle kunna hålla* Jehovas lag.  Så snart befallningen hade gått ut gav israeliterna stora mängder av det första av säden, vinet, oljan,+ honungen och alla olika grödor.+ De förde in tiondet av allt i riklig mängd.+  Och de av Israel och Juda som bodde i Judas städer förde också in tiondet av nötboskapen och fåren och tiondet av de heliga gåvorna+ som var överlämnade* åt Jehova, deras Gud. De förde in det och lade det i många högar.  I tredje månaden+ började de lägga sina bidrag i högar, och i sjunde månaden+ var de färdiga.  När Hiskia och furstarna kom och såg högarna lovprisade de Jehova och välsignade hans folk Israel.  Hiskia frågade prästerna och leviterna om högarna, 10  och Asarja, den främste prästen av Sadoks hus, sa till honom: ”Från det att folket började föra in bidragen+ i Jehovas hus har de ätit sig mätta, och ändå finns det ett överflöd kvar, för Jehova har välsignat sitt folk, och allt detta har blivit över.”+ 11  Så Hiskia uppmanade dem att göra i ordning förrådsrum*+ i Jehovas hus, och det gjorde man. 12  Man förde plikttroget in bidragen, tiondet*+ och de heliga gåvorna. Leviten Konạnja var tillsyningsman med ansvar för allt detta, och hans bror Sịmei var hans närmaste man. 13  På kung Hiskias befallning hade Jẹhiel, Asạsja, Nahat, Ạsael, Jẹrimot, Jọsabad, Ẹliel, Jismạkja, Mahat och Benạja utsetts till att assistera Konạnja och hans bror Sịmei, och Asarja var tillsyningsman över den sanne Gudens hus. 14  Kore, son till Jimnah, den levitiske portvaktaren på den östra sidan,+ hade ansvaret för de frivilliga gåvorna+ åt den sanne Guden, och han fördelade både bidraget som hade getts åt Jehova+ och de högheliga gåvorna.+ 15  Och Eden, Mịnjamin, Jesụa, Semạja, Amarja och Sekạnja arbetade under hans ledning i prästernas städer+ och hade förtroendet att göra en jämn fördelning bland sina bröder, stora som små, i varje avdelning.+ 16  Utöver detta delades mat ut till alla som var införda i släktregistret och som varje dag kom till Jehovas hus för att tjänstgöra och utföra uppgifterna i sina avdelningar. I detta register var alla pojkar och män från tre års ålder och uppåt införda. 17  Prästerna var införda i släktregistret efter sina släkter,+ och leviter som var 20 år och äldre+ var införda efter den uppgift de hade i sina avdelningar.+ 18  Släktregistret omfattade också deras hustrur, söner och döttrar, även de små barnen, alla leviter med sina familjer – de höll sig avskilda för helig tjänst på grund av sina förtroendeuppdrag. 19  Det omfattade även Arons avkomlingar, de präster som bodde på betesmarkerna runt sina städer.+ I alla städer fanns det namngivna män som skulle dela ut mat åt alla män bland prästerna och alla som var införda i leviternas släktregister. 20  Hiskia gjorde så i hela Juda, och han fortsatte att göra det som var gott, rätt och riktigt inför Jehova, sin Gud. 21  Allt han gjorde för att söka sin Gud gjorde han helhjärtat, oavsett om det hade att göra med tjänsten vid den sanne Gudens hus+ eller med lagen och budet, och han var framgångsrik.

Fotnoter

Ordagrant ”läger”.
Eller ”helt skulle kunna ägna sig åt”.
Eller ”helgade”, ”avskilda”.
Eller ”matsalar”.
Eller ”tiondelarna”.

Studienoter

Media