Andra Krönikeboken 12:1–16

12  Så fort Rehạbeams ställning som kung hade blivit befäst+ och han hade blivit mäktig övergav han Jehovas lag,+ både han och hela Israel.  Under kung Rehạbeams femte år drog Sisak,+ Egyptens kung, upp mot Jerusalem, eftersom israeliterna hade svikit Jehova.  Han kom med 1 200 vagnar, 60 000 ryttare och oräkneliga trupper som hade dragit upp med honom från Egypten: libyer, suckéer och etiopier.+  Han intog de befästa städerna i Juda, och till sist kom han till Jerusalem.  Profeten Semạja+ kom till Rehạbeam och Judas furstar, som hade samlats i Jerusalem på grund av hotet från Sisak. Han sa till dem: ”Så här säger Jehova: ’Eftersom ni har övergett mig har jag övergett er+ och lämnat er i Sisaks våld.’”  Då ödmjukade sig+ Israels furstar och kungen, och de sa: ”Jehova är rättfärdig.”  När Jehova såg att de hade ödmjukat sig kom Jehovas ord till Semạja: ”Eftersom de har ödmjukat sig ska jag inte förgöra dem.+ Inom en snar framtid ska jag rädda dem, och jag ska inte använda Sisak för att ösa ut min vrede över Jerusalem.  Men de ska bli hans tjänare så att de inser skillnaden mellan att tjäna mig och att tjäna kungarna* i andra länder.”  Så Sisak, Egyptens kung, drog upp mot Jerusalem. Han plundrade Jehovas hus+ och kungens palats på alla skatter. Allt tog han, även guldsköldarna som Salomo hade gjort.+ 10  Kung Rehạbeam gjorde kopparsköldar för att ersätta dem, och han överlät ansvaret för dem till befälen över vakterna,* som bevakade ingången till kungens palats. 11  Varje gång kungen gick till Jehovas hus kom vakterna in och bar sköldarna, och sedan gick de tillbaka med dem till vaktkammaren. 12  Eftersom kungen ödmjukade sig vändes Jehovas vrede bort från honom,+ och han utplånade dem inte.+ Dessutom fanns det något gott i Juda.+ 13  Kung Rehạbeam stärkte sin ställning i Jerusalem och fortsatte regera. Han var 41 år när han blev kung, och han regerade 17 år i Jerusalem, den stad som Jehova hade utvalt bland alla Israels stammar för att fästa sitt namn där. Kungens mor hette Naạma och var från Ammon.+ 14  Men Rehạbeam gjorde det som var ont, för han var inte fast besluten att söka Jehova.+ 15  Rehạbeams historia i övrigt, från början till slut, har profeten Semạja+ och synskådaren Iddo+ nedtecknat i släktregistret. Och det var ständiga krig mellan Rehạbeam och Jerọbeam.+ 16  Rehạbeam gick till vila hos sina förfäder och blev begravd i Davidsstaden.+ Och hans son Abịa+ efterträdde honom som kung.

Fotnoter

Ordagrant ”kungariken”.
Ordagrant ”löparna”.

Studienoter

Media