Andra Krönikeboken 11:1–23

11  När Rehạbeam kom fram till Jerusalem kallade han genast samman Judas och Benjamins stammar,+ 180 000 tränade* krigare, för att de skulle strida mot Israel och vinna tillbaka riket åt honom.+  Då kom Jehovas ord till Semạja,+ den sanne Gudens man:  ”Säg till Rehạbeam, Salomos son, Judas kung, och till alla israeliter i Juda och Benjamin:  ’Så här säger Jehova: ”Ni får inte dra ut och strida mot era bröder. Ni ska alla återvända hem, för det är jag som ligger bakom det som har hänt.”’”+ Då lydde de Jehovas ord och återvände, och de drog inte ut mot Jerọbeam.  Rehạbeam bodde i Jerusalem och byggde befästa städer i Juda.  Han befäste Betlehem,+ Etam, Tekọa,+  Bet-Sur, Soko,+ Adụllam,+  Gat,+ Marẹsa, Sif,+  Adorạjim, Lakis,+ Asẹka,+ 10  Sora, Ạjalon+ och Hebron.+ Dessa befästa städer låg i Juda och Benjamin. 11  Vidare förstärkte han befästningarna och tillsatte befäl i dem och försåg dem med mat, olja och vin, 12  och han försåg alla städerna med stora sköldar och lansar. Städerna blev mycket starkt befästa, och Juda och Benjamin förblev hans. 13  Prästerna och leviterna i hela Israel kom från alla sina områden och slöt upp bakom honom. 14  Leviterna övergav sina betesmarker och egendomar+ och kom till Juda och Jerusalem, eftersom Jerọbeam och hans söner hade avsatt dem som präster åt Jehova.+ 15  Jerọbeam utsåg sedan egna präster för offerhöjderna,+ för de bockliknande demonerna*+ och för kalvarna som han hade gjort.+ 16  Men alla i Israels stammar som hade bestämt sig för att söka Jehova, Israels Gud, följde prästerna och leviterna och kom till Jerusalem för att offra åt Jehova, sina förfäders Gud.+ 17  I tre år stödde de Rehạbeam, Salomos son, och kungamakten i Juda stärktes, för under tre år gick de i Davids och Salomos fotspår. 18  Sedan gifte sig Rehạbeam med Mạhalat. Hon var dotter till Jẹrimot, Davids son, och till Abihạjil, dotter till Isais son Ẹliab.+ 19  Med tiden fick de sönerna Jeush, Semạrja och Saham. 20  Efter henne gifte han sig med Maạka, Ạbsaloms+ dotterdotter. Med tiden fick de Abịa,+ Attaj, Sisa och Sẹlomit. 21  Rehạbeam älskade Maạka, Ạbsaloms dotterdotter, mer än alla sina andra hustrur och bihustrur.+ Han hade nämligen 18 hustrur och 60 bihustrur, och han fick 28 söner och 60 döttrar. 22  Så Rehạbeam utsåg Maạkas son Abịa till överhuvud och ledare bland sina bröder, för han tänkte göra honom till kung. 23  Men han handlade förståndigt och skickade* några av sina söner till Judas och Benjamins alla områden, till alla de befästa städerna,+ och gav dem rikligt underhåll och skaffade många hustrur åt dem.

Fotnoter

Ordagrant ”utvalda”.
Ordagrant ”för getterna”.
Eller ”spred ut”.

Studienoter

Media