Första Timoteusbrevet 2:1–15

2  Så jag ger först och främst denna uppmaning: Frambär böner och innerliga* böner, förböner och tacksamhetsböner* för alla slags människor,  däribland kungar och alla i hög ställning,*+ så att vi kan fortsätta leva ett lugnt och stilla liv,+ fullständigt gudhängivna* och uppriktiga.*  Detta* är mycket fint i Guds, vår räddares,+ ögon och något han uppskattar.  Hans vilja är ju att alla slags människor ska bli räddade+ och få ingående kunskap om sanningen.  För det finns en enda Gud+ och en enda medlare+ mellan Gud och människor,+ Kristus Jesus,+ en människa,  som gav sig själv till en motsvarande lösen för alla,*+ vilket det kommer att vittnas om när tiden är inne.  Det var för att vittna om detta+ som jag blev utsedd att vara en förkunnare och en apostel+ – jag talar sanning, jag ljuger inte – att vara en lärare för nationerna+ när det gäller tro och sanning.  Därför vill jag att männen på varje ort ska fortsätta att lojalt lyfta sina händer i bön,+ utan vrede+ och debatter.+  Och kvinnorna ska göra sig fina med lämpliga* kläder, med blygsamhet och gott omdöme,* inte med avancerade håruppsättningar* eller med guld och pärlor och mycket dyra kläder,+ 10  utan med goda gärningar, som det förväntas av kvinnor som menar att de är hängivna Gud.+ 11  En kvinna ska ta emot undervisning* i stillhet* och alltid underordna sig.+ 12  Jag tillåter inte en kvinna att undervisa eller att bestämma över en man, utan hon ska hålla sig i stillhet.*+ 13  För Adam skapades först, sedan Eva.+ 14  Och det var inte Adam som blev lurad, utan det var kvinnan som blev fullständigt lurad+ och bröt mot Guds bud. 15  Men det är till skydd för henne att få barn,+ förutsatt att hon* fortsätter leva i tro, kärlek och helighet tillsammans med gott omdöme.*+

Fotnoter

Eller ”ödmjuka”.
Eller ”tacksägelse”.
Eller ”myndighetspersoner”.
Se Ordförklaringar under ”Gudhängivenhet”.
Eller ”seriösa”.
Dvs. att be sådana böner.
Eller ”alla slags människor”.
Eller ”anständiga”.
Eller ”ett sunt sinne”.
Eller ”hårflätningar”.
Eller ”under tystnad”.
Dvs. i församlingen.
Eller ”hålla sig lugn”, ”vara tyst”.
Ordagrant ”de”.
Eller ”ett sunt sinne”.

Studienoter

Media